Emne

biodiversitet

Den danske natur er i frit fald

Konstaterede en overskrift i Information for 12 dage siden – Men hvad så efter energiforliget for fem dage siden?

Naturen presset

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at tabet af biodiversitet ikke er standset i nogen af de ni danske økosystemer, som forskerne har undersøgt. Det er alarmerende nyt

De gode mod de gode

Millioner af oprindelige folk er drevet på flugt af naturfredning og nationalparker. Ny bog beskriver vestlige græsrodsbevægelsers konflikt med mennesker, der i generationer har levet i bofællesskab med klodens rigeste biodiversitet

Sikke'n mandagsavis

Samt weekendhilsen, for hvilken her kvitteres

En spøgelsesaftale om livet på jorden

Hele verdensoffentligheden hylder den nye internationale aftale om biodiversitet som et stort gennembrud. Der er bare lige en hage ved historien: Aftalen eksisterer tilsyneladende ikke

Ny global aftale skal redde verdens dyre- og plantearter

FN's globale topmøde i Nagoya i Japan endte som en succes. De deltagende lande kunne fredag aften oplyse, at de havde en aftale om at mindske det stigende tab af dyre- og plantearter verden over. 'Et vigtigt øjeblik for verden,' sagde generaldirektøren for FN's miljøprogram

Indien bliver første land med nationalt miljøregnskab

Ny målemetode bygger på 'økologisk økonomi' og opgør biodiversitet og naturrigdomme sideløbende med traditionelle parametre som bruttonational-produktet

Ikke ét land har nået FN-mål om biologisk mangfoldighed

193 lande har indledt forhandlinger i Nagoya, Japan, om nye mål for den globale indsats for at bremse arternes udryddelse. Det for længst vedtagne 2010-mål kan ingen leve op til. Imens der tales, forsvinder dyr og planter

Den dumme diversitet

Og den gode Aakjær ...

Dagsorden: Biodiversitet for livet

På kanten af en økologisk krise samles verdenssamfundet i Japan i dag og i de kommende uger for at lægge en storstilet strategisk redningsplan for naturens mangfoldighed

Sider

Mest læste

  1. Beslutningen om at udrulle 5G-teknologien er taget helt uden offentlig debat om de potentielle miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, det kan have for mennesker, dyr og planter, skriver Pernille Schriver, Vibeke Frøkjær Jensen og Thomas Graversen i dette debatindlæg
  2. KU-professor Per Gundersen var drevet af nysgerrighed, da han for 27 år siden begyndte at plante et væld af træer, buske og planter i sin have og lade alt dødt materiale – nedfaldne blade, væltede træer, afklippede grene – blive på grunden. Siden har han regnet sig frem til, at hans have har bundet så meget mere CO2 end en almindelig parcelhusplæne, at det svarer til en biltur rundt om Jorden
  3. Vi hører ofte, at Danmark er et landbrugsland. Rent faktisk er vi et af de mest opdyrkede lande i verden, men det er ingen naturlov. Måske er det snart på tide at genoverveje, om dette fortsat er vejen frem, skriver biolog Pia Lund Nielsen i dette debatindlæg
  4. Kloden er som et spindelvæv af levende organismer, dyr og planter, der er indbyrdes forbundet med hinanden på kryds og tværs på måder, som vi ved meget lidt om. Det er en af årsagerne til, at vi har svært ved at forudsige, hvad klimaforandringerne i sidste ende vil få af konsekvenser
  5. Med hjerner som knappenålshoveder har de små bestøvere været her på planeten meget længere end os og formået at skabe superintelligente samfund baseret på samarbejde, social bevidsthed og altruisme. Det er blevet forudsætningen for en stor del af dagens globale fødevareproduktion. Nu er vi systematisk ved at undergrave biernes overlevelsesmuligheder
  6. Myndighederne har erklæret hybenrosen krig. Den truer oprindelige danske planter med sin aggressive fremfærd, lyder det. Det er en kamp om territorier. Men det er også en kamp om definitioner. For hvad vil det overhovedet sige at være oprindelig dansk?
  7. Inspireret af den nye klimalov stiller SF nu forslag om en biodiversitetslov, der forpligter regeringen til at indfri en række mål på natur- og miljøområdet. De øvrige støttepartier bakker op. »En spændende tanke,« siger miljøminister Lea Wermelin, der dog ikke vil love noget
  8. Omstillingsprojektet Vild Med Vilje iscenesætter vild natur i byen for at få danskerne til at lukke naturen ind i deres hjerter og hjerner