Emne

børnepsykiatri

Artikler
Nyhed
14. september 2016

Formand i regionerne kalder ét år gammel udredningsgaranti ’et fejlskud’

Kravet om, at psykisk syge skal stilles en diagnose inden for 30 dage, presser fagpersonalet til kanten, mener forkvinde for psykiatri- og socialudvalget, der vil droppe den kun ét år gamle aftale. Også i Folketinget vil politikere se på aftalen, som SF nu kalder ministeren i samråd om
Den radikale Charlotte Fischer kræver et opgør med den nyligt indførte udredningsgaranti, efter 50 yngre lægers opråb om tilstanden i børnepsykiatrien. (Arkiv)
Kronik
15. august 2016

Skru ned for diagnoseforskrækkelsen

Ja, psykiatriske diagnoser kan stigmatisere og sygeliggøre. Men i mit arbejde på en psykiatrisk klinik møder jeg konstant mennesker, for hvem diagnosen er valid og vigtig for deres livsførelse. Kan vi få lidt flere nuancer i debatten?
Dagens kronikør er psykolog og arbejder med psykologisk og psykiatrisk udredning og diagnosticering af børn, unge og voksne. Her oplever hun, at diagnoseforskrækkelsen i tiltagende grad smitter af på patienterne og deres pårørende, således at de ved opstart af et udredningsforløb kan være nervøse for fejldiagnosticering i en grad, der kan vanskeliggøre udredningsprocessen. Arkiv
Baggrund
9. december 2014

’Når jeg skal sove, tænker jeg på døden’

12-årige Habiba er flygtningebarn, og selv om hun er født i Danmark, har forældrenes krigsoplevelser præget hende. Habiba er et af de mange børn af flygtninge, der sammenlignet med indvandrerbørn og danske børn i langt højere grad døjer med angst og usikkerhed
12-årige Habiba er flygtningebarn, og selv om hun er født i Danmark, har forældrenes krigsoplevelser præget hende. Habiba er et af de mange børn af flygtninge, der sammenlignet med indvandrerbørn og danske børn i langt højere grad døjer med angst og usikkerhed
Læserbrev
2. juli 2014

Forringelse af børnepsykiatrien

De længere ventelister har ikke ført til en øgning af børnepsykiatriens kapacitet. Man har fra politisk hold i stedet valgt at komme ventelisterne til livs ved at effektivisere undersøgelserne, men det har blot betydet, at man har forringet undersøgelserne og gjort dem hurtigere og mere overfladiske

Sider