Emne

Bologna-processen

'Struktur-plagede' politikere overser møde

Stort ministermøde om vidtgående reformer af universitetslovene i 45 lande drukner i havevanding og arbejdspres

Akademikere presser dansk udlændingelov

45 europæiske lande vil tvinge Danmark til lempelser af udlændingepolitikken. De radikale jubler, men Dansk Folkeparti advarer regeringen mod at bløde op

Dansk lov forsinker internationale grader

De fleste lande i Bologna-processen er gået helt væk fra gamle latinske kandidatgrader og har indført mastergrader efter angelsaksisk forbillede. Men i Danmark holder loven stadig fast i gamle grader og hindringer

Ufaglærte kan få universitetsgrad uden at studere

Ministrene fra 45 europæiske lande tog i går positivt imod en ekspertrapport, der åbner for, at selv ufaglærte kan få en universitetseksamen uden at studere på universitetet. Anne Grete Holmsgaard (SF) kalder det en fremragende ide

Et europæisk register over ens studiegrader på vej

Bologna-processen for de højere uddannelser i Europa skal intensiveres med nye lovreformer i alle lande, anbefaler ministermøde i Bergen. Det skal sikre fælles anerkendelse af studier

Københavns universitet prøveballon for ny struktur

Naturvidenskaberne på Københavns universitet har taget et kvantespring og er blevet tvunget til at omtænke hele studiestrukturen på grund af Bologna-processen

Lærere føler sig sat uden for døren

Universitetslærere frosset ud af Bologna-processen i fire år, siger formand for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, der mener, at det er derfor så mange lærere er skeptiske. Ministermødet i Bergen kan blive vendepunkt

Vi går ikke og taler om det

Videnskabsminister Helge Sander indrømmer, at det kan blive nødvendigt at ændre universitetsloven igen

Et langt dansk forhindringsløb

Det er en myte, at Danmark er et globalt orienteret land, og de højere læreanstalter støder på en række forhindringer, når de vil udenfor nationalstatens grænser, mener Hans-Henrik Holm fra Journalisthøjskolen, som havde svært ved at få anerkendt en ny masteruddannelse

Regeringstiltag forlænger studietiden

Videnskabsministeren har skærpet reglen om, at man skal være bachelor, før man kan starte på sin kandidatuddannelse. Det forlænger studietiden for rigtig mange unge - stik imod regeringens politik. Helge Sander mener ikke, at problemet eksisterer

Sider

Mest læste

  1. Efter 15 år med en bachelor- og kandidatstruktur på musikkonservatorierne har vi fået bedre, mere kreative og mere relevante uddannelser, så der er ingen grund til at være bange for nye gradsstrukturer på de kunstneriske uddannelser, skriver rektorerne på de fire danske musikkonservatorier i dette debatindlæg
  2. Universiteterne i hele Europa er ramt af de største og mest omvæltende reformer i 30 år, og Danmark er ingen undtagelse. Men kun de færreste ved, at det skyldes den europæiske Bologna-proces
  3. For 10 år siden underskrev 29 lande Bologna-aftalen, som skulle sikre de studerendes mobilitet. 10-året bliver fejret med protester rundt om i Europa, for Bologna er ' måske uforskyldt ' blevet et symbol på ensretning og kommercialisering af det europæiske uddannelsessystem
  4. Ny rapport om sociologiuddannelserne konkluderer, at RUC og AAU bør halvere deres basisuddannelser. Det vil skabe mere sammenhæng på studiet og en klarere faglig identitet. Vrøvl, mener rektorerne