Emne

Bologna-processen

Helge Sander trodser Bologna-processen

Det råd, som skal godkende og akkreditere uddannelser, bør ifølge Bologna-processen være helt uafhængigt af ministerierne. Sådan bliver det bare ikke i Danmark, for Helge Sander vil både udpege rådets medlemmer og have vetoret over dets beslutninger

Rapport: Forkort basisuddannelser på RUC og AAU

Ny rapport om sociologiuddannelserne konkluderer, at RUC og AAU bør halvere deres basisuddannelser. Det vil skabe mere sammenhæng på studiet og en klarere faglig identitet. Vrøvl, mener rektorerne

Sider

Mest læste

  1. Efter 15 år med en bachelor- og kandidatstruktur på musikkonservatorierne har vi fået bedre, mere kreative og mere relevante uddannelser, så der er ingen grund til at være bange for nye gradsstrukturer på de kunstneriske uddannelser, skriver rektorerne på de fire danske musikkonservatorier i dette debatindlæg
  2. Universiteterne i hele Europa er ramt af de største og mest omvæltende reformer i 30 år, og Danmark er ingen undtagelse. Men kun de færreste ved, at det skyldes den europæiske Bologna-proces
  3. For 10 år siden underskrev 29 lande Bologna-aftalen, som skulle sikre de studerendes mobilitet. 10-året bliver fejret med protester rundt om i Europa, for Bologna er ' måske uforskyldt ' blevet et symbol på ensretning og kommercialisering af det europæiske uddannelsessystem
  4. Ny rapport om sociologiuddannelserne konkluderer, at RUC og AAU bør halvere deres basisuddannelser. Det vil skabe mere sammenhæng på studiet og en klarere faglig identitet. Vrøvl, mener rektorerne