Emne

bruttonationalprodukt

Illegale penge fra u-lande vælter ind i Vestens banker

1.000 mia. dollar i illegale penge bliver hvert år smuglet ud af udviklingslandene. Op mod tre fjerdedele af pengene havner i vestlige banker, viser nye data. Mangel på gennemsigtighed i bankerne gør det svært at opdage de illegale penge, men enkelte sager dukker op - også i Danmark

BNP: Så glem det dog

Bruttonationalproduktet, det officielle velfærdsmål, siger meget lidt om velfærd, trivsel og bæredygtighed. Det er blevet kritiseret af økonomer fra starten, men alligevel fast-holder både de og politikerne det. På en vækstkonference i Barcelona anbefaler økonomer at vende ryggen til BNP og måle ud fra noget andet

Dødsangst

Andre kulturer, som er os underlegne, når det kommer til BNP og uddannelses-niveau, er os stærkt overlegne, når det kommer til at håndtere døden på en værdig – for ikke at sige menneskelig – måde. Så hvad er vigtigst?

Klimakrise kræver forskning

Det er ikke nok med en lille sang - løsningen af klimakrisen kræver hårdt arbejde - ikke mindst af forskerne

Ak, venstrefløjsvisioner

Venstreorienterede 'visioner' om bl.a. økonomisk demokrati baseret på viden og innovation er mildest talt chanceløse. Visioner er ikke en mangelvare, indsigt er. Vi lever ikke i en vidensøkonomi, som det ofte påstås, men i en begejstringsøkonomi, og det er ikke langtidsholdbart

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

EUtopia?

Længe, længe før danskerne den 2. oktober 1972 med stemmefordelingen 63,3 procent for og 36,7 procent imod sagde ja til EF-medlemsskabet, havde projektets fædre formuleret deres visioner for et fælles Europa...

Bevar de tætte bånd til ANC

Mogens Lykketoft er vendt hjem fra en rejse til Cape Town med friske indtryk fra et Sydafrika under udvikling. Her fortæller han, hvorfor det vil være klogt af Danmark at kanalisere en stigende andel af vores bistand til resten af Afrika gennem de kanaler, sydafrikanerne har

Med hastværk til Afghanistan

Folketinget fik ikke afklaret mange ubesvarede spørgsmål, som nyt dansk militært engagement rejser

DF i dilemma over partistøtte

For at fremme europæiske partiers indflydelse, får EU-Parlamentet en særlig, ny partistøtte. Dansk Folkeparti er i et dilemma, om de skal modtage støtten. En gruppe kritikere har anlagt en retssag om diskrimination mod mindre partier

Sider

Mest læste

  1. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  2. Bruttonationalproduktet, det officielle velfærdsmål, siger meget lidt om velfærd, trivsel og bæredygtighed. Det er blevet kritiseret af økonomer fra starten, men alligevel fast-holder både de og politikerne det. På en vækstkonference i Barcelona anbefaler økonomer at vende ryggen til BNP og måle ud fra noget andet
  3. Bhutan måler som det eneste land i verden deres velstand ud fra bæredygtighed og borgernes lykke og har netop foreslået FN at gøre lykke til en ny global målestok. Bhutans premierminister, Jigmi Y. Thinley, fortalte under sit besøg i Danmark om nødvendigheden af – og faren ved – at opmåle lykke
  4. Efter et styrtdyk i den indiske BNP-vækst i første halvdel af 2017 har landet oplevet en markant BNP-stigning i årets sidste kvartal
  5. Med opfindelsen af det grønne BNP er det muligt at måle, om den økonomiske vækst er miljømæssig forsvarlig
  6. Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på
  7. Færøerne kan sagtens klare sig selv, men levestandarden falder, hvis bloktilskuddet fra Danmark ryger
  8. De lavthængende frugter er plukket, vi kan ikke løbe stærkere, og evnen til produktivitetsstigninger falder med skiftet fra landbrugs- og industri- til servicesamfund, påpeger flere økonomer. Andre mener, der stadig er meget at hente ved at flytte fokus fra arbejds- til ressourceproduktivitet