Emne

bruttonationalprodukt

’EU spiller sig kortene af hænde på forhånd’

EU har før Qatar bøjet af for bl.a. miljøkrav til ulande, og det spænder ben for mulighederne for at opnå en global aftale i Johannesburg til næste år om at rette op på miljøet og uligheden i verden, frygter Jørn Jespersen, SF

Selvstændighed vil bringe Færøerne i et dilemma

Færøerne kan sagtens klare sig selv, men levestandarden falder, hvis bloktilskuddet fra Danmark ryger

Svindel-sag i Kreml vokser

Kreml-insider anklages for bestikkelse. Tvivl om Putins vilje til at bekæmpe russisk korruption Schweiziske myndigheder har udstedt en arrestordre på en af fungerende præsident Vladimir Putins politiske velyndere, Pavel Borodin, der i dag er statssekretær for unionen mellem Rusland og Hviderusland...

Fejlenes århundrede

Man burde egentlig holde regnskab med fordele og ulemper ved de videnskabelige og tekniske fremskridt. I stedet vil vi her blot remse nogle af de værste op tdirksmerF Alle aviser og blade strutter i disse dage af hyldester og kåringer af årets, århundredets og årtusindets største bedrifter...

Bedre udenfor ØMU'en

Nyrup-regeringens vellykkede 'kick-start' af dansk økonomi i 1993 kunne ikke være lavet indenfor ØMU-reglerne. De tre EU-lande der har taget forbehold overfor ØMU'en, har de seneste år haft en bedre økonomisk udvikling end de 11 Euro-lande Økonomi & Politik Hvad har Danmark tilfælles med Sverige og Storbritannien? Meget, men i en EU-sammenhæng er det den lave arbejdsløshed kombineret med forbeholdet over for deltagelse i Den økonomiske Monetære Union (ØMU), som påkalder sig speciel interesse...

På vej mod arbejdsløsheden

I 1999 vil vi se, om de europæiske politikere har politisk vilje og styrke til at dæmme op for den uundgåelige stigning i arbejdsløsheden BRÆNDPUNKT 98 1998 har været et højdramatisk år...

TYSKLANDS POLITISKE ELEFANT 2

Den tyske forbundskansler gennem 16 år, Helmut Kohl, er optimistisk før søndagens forbundsdagsvalg. Her fortæller han om sin modvilje mod nyliberalismen og markedsøkonomien, og om hvorfor han ikke er ked af at blive betragtet som en dybt provinsiel politiker...

Det globale kasino

Rublens frie fald skyldes ikke kun, at den russiske centralbank ikke har styrke til at holde hånden under rubelkursen, når spekulanterne gejler hinanden op. Det skyldes også det internationale finansielle systems egen ufornuft og ideologi ØKONOMI & POLITIK Hvordan kan tilsyneladende fornuftige økonomer og ansvarlige politikere i fællesskab konstruere noget så vanvittigt som et globalt kasino, hvor ufornuft og spekulation bliver medbestemmende for millioner af almindelige menneskers hverdag og levevilkår? Det er ingen overdrivelse, at i dag kan Monte Carlo betragtes som en artig søndagsskole sammenlignet med det roulettespil, som foregår på alverdens finansielle børser...

En teorists bekendelser

Den amerikanske økonom Paul Krugman har sat sig for at gøre op med de økonomer, der sælger letfærdige teorier til højstbydende. Selv har han nu også en rem af huden Den amerikanske økonom Paul Krugman har sat sig det ambitiøse mål at få luget ud i den overfladiske økonomiske debat, der kører i massemedierne, de (halv)seriøse tidsskrifter og populistiske debatbøger og som er domineret af lige dele politisk ideologi og almindelig uvidenhed...

Danske miljøkrav vinder gehør i OECD

OECD-aftale om fri global investering havde kurs mod at give gigantfirmaer ret til at føre miljøpolitik. Nu er forhandlingerne på rette vej, mener Helveg Investeringsaftalen MAI, der skal sikre frie investeringer globalt, var på vej til at give transnationale selskaber ret til erstatning i tilfælde af, at et lands hævede miljøstandarder påførte virksomheden tab...

Sider

Mest læste

  1. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  2. I 2009 undersøgte en gruppe forskere fra Oxford Universitet de økonomiske konsekvenser af en influenzapandemi. »Vi kommer til at se en stejl recession, som kan komme til at vare et år globalt,« siger en af forskerne bag, professor emeritus ved Oxford University Simon Wren-Lewis, til Information
  3. På mange må nationalisternes fremgang ved valgene i Bosnien og Jugoslavien virke som et skridt tilbage mod fortiden, men forklaringen ligger i den dårlige økonomi
  4. Bhutan måler som det eneste land i verden deres velstand ud fra bæredygtighed og borgernes lykke og har netop foreslået FN at gøre lykke til en ny global målestok. Bhutans premierminister, Jigmi Y. Thinley, fortalte under sit besøg i Danmark om nødvendigheden af – og faren ved – at opmåle lykke
  5. Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på
  6. De lykkeligste mennesker i verden bor i lande med lave gennemsnitsindkomster. Ulykkelige vesterlændinge kan med fordel gå ned i løn
  7. Med opfindelsen af det grønne BNP er det muligt at måle, om den økonomiske vækst er miljømæssig forsvarlig
  8. Tidligere overvismand og kolleger er med støtte fra private donorer ved at genetablere det grønne bruttonationalprodukt, som regeringen sidste år bremsede. Håbet er at ændre grundlaget for de politiske beslutninger: ’Et grønt BNP kan give redskaber til mere systematisk at indarbejde miljøpolitikken i den almindelige politiske planlægning’