Emne

bureaukrati

Kommentar
23. april 2014

Den store omstilling og Danmarks ledelsessystem

Behovet for forandring er stort og ideerne mange. Men omstillingen sander til i bureaukrati og en syndflod af regler
Klumme
15. februar 2014

Ministerium eller mysterium

Jo mere det repræsentative demokrati bliver til repræsentation uden demokrati, des mere kommer det til at ligne et middelalderligt teokrati
Jo mere det repræsentative demokrati bliver til repræsentation uden demokrati, des mere kommer det til at ligne et middelalderligt teokrati
Kommentar
10. februar 2014

Kontanthjælpsreformen – en opvisning i bureaukratisk rundforvirring

Det kræver stort overskud at kæmpe med kontanthjælpsreformen. Sagsbehandlingen er ekstremt individuel, og det betyder desværre, at det er noget nær umuligt at få et hurtigt og præcist svar på selv simple spørgsmål. Det er utrygt for mennesker med få ressourcer
Nyhed
26. november 2013

Handicaporganisationer: Sagsbehandlingstider urimelig lang

Det er utroligt, hvad handicappede borgere skal vente på, selv når det gælder banaliteter, siger Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. Det kan den 53-årige it-koordinator Lars Bremer fra Holbæk tale med om
Da Lars Bremer endte med at klage til Ombudsmanden over kommunes smøl med at give ham det, han havde krav på som kørestolsbruger, kom der skred i sagen. Så blev han kaldt til et møde på rådhuset med kaffe og kage.
Læserbrev
18. november 2013

Mindre tastetid, mere faglighed

En nulfejlskultur er med til at fremelske bureaukratiske systemer, som stjæler tid fra patienterne og dræber personalets faglige engagement
Nyhed
20. september 2013

'Drop silotænkningen og fjern barriererne'

Det er Henrik Kærgaards arbejde at være på tværs. Han er begejstret for de mange projekter i voresomstilling.dk, men de er endnu små, og spirerne til noget nyt og vigtigt kan blive kvalt, hvis ikke stat og kommuner bakker op og gør op med vanetænkning og bureaukrati
Henrik Kærgaard har dyb respekt for den enorme frivillige indsats, som mange af de grønne projekter i omstillings-kampagnen repræsenterer, her blandt de aktive i Odense Fødevarefællesskab, en af de ni vindere blandt de næsten 400 registrerede projekter. Men hvis indsatsen virkelig skal batte og ildsjælene opretholde gejsten, må det offentlige træde til med opbakning, vejledning og penge, mener han.
Nyhed
10. september 2013

Bureaukratiets onde cirkel bliver svær at bryde

Produktivitetskommissionen vil afbureaukratisere den offentlige sektor. Den ambition har mange haft før dem, og det bliver vanskeligt at få til at lykkes, siger eksperter. Det kræver, at politikerne vil opgive en del af kontrollen med den offentlige sektor
I snit kan der effektiviseres for omkring 10 pct. i det offentlige, fortalte Produktivitetskommissionens formand, Peter Birch Sørensen, i går, da han præsenterede kommissionens rapport.
Kommentar
25. juli 2013

Magten tilbage til de ledige

Hvordan får vi bedst de ledige i arbejde? Ved at tage deres visioner og ønsker seriøst og give dem individuel vejledning frem for skemaorienteret bureaukrati
Nyhed
22. april 2013

Uddannelsesinstitutioner kritiserer nyt kvalitetssystem

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) ønsker et innovativt videnssamfund. Men institutledere og forskere frygter, at det nye akkrediteringssystem, som træder i kraft 1. juli, vil medføre, at de i fremtiden skal bruge flere ressourcer på papirarbejde frem for forskning og forberedelse af uddannelse
Anmeldelse
20. april 2013

Det venlige vink til frie mennesker

Den amerikanske samfundsforsker og intellektuelle Cass Sunstein fortæller i en ny bog om sine erfaringer som leder af kampen mod regeltyranniet i Obamas regering
Frit valg. Det er en stor opgave at få børn og voksne til at vælge det sunde. Staten skal ikke tage valget fra folk, men hvis der er frit valg på alle hylder, er det opgaven at styre den måde, hylderne er organiseret på, viser bogen.

Sider