Emne

centralbanker

Organisation advarer mod opkøbsivrige centralbanker

Centralbankerne skal begrænse deres rolle i genopretningen af økonomien, mener deres egen samarbejdsorganisation. De har bevæget sig langt i retning af at afhjælpe landenes gældsproblemer, forklarer økonomiprofessor

Amerikansk stramning kan ramme dansk økonomi

Det vil få store konsekvenser for dansk økonomi, hvis den amerikanske centralbank som ventet i dag meddeler, at den vil afslutte et ekstraordinært lempeligt initiativ, der har skullet sparke gang i økonomien i USA, vurderer økonomer

Normalisering af USA’s økonomi kan volde problemer i Europa

Opsvinget i USA har nu så godt fat, at den amerikanske centralbank forventes at tage initiativ til at stramme den historisk lempelige pengepolitik. Det er et tegn på en sund økonomisk politik i USA, men det vil presse renterne op i resten af verden, påpeger økonomer

Læst udefra: Vores alle sammens bank

Formanden for Den Amerikanske Centralbank Ben S. Bernanke fortæller i fire offentlige forelæsninger om den magt, han selv udøver, og om meningen med politisk uafhængige centralbanker

IMF: Centralbanker kan blive for store

Mere og mere magt bliver i disse år koncentreret i Den Europæiske Centralbank og andre centralbanker som led i krisestyringen i og uden for eurozonen. Nu advarer IMF om, at centralbankerne kan blive for magtfulde

Europa skriger på nye kriseløsninger

Et kursskifte må til, hvis vi igen skal have vækst og skabe job i Europa. En ny Marshall-plan må være en del af det efter fem år med fejlslagne løsninger

Uligheden tager livet af kapitalismen

Husholdningernes stadig mere umådeholdne tilbøjelighed til at optage lån var den egentlige udløsende faktor bag finanskrisen – og deres iver for at låne må ses i lyset af en indkomstfordeling, der igennem tre årtier er blevet stadig mere skævvredet

Fransk valgkamp har genåbnet debat om centralbanks rolle

Både de to ledende franske præsidentkandidater, IMF og USA opfordrer EU til at debattere, om den Europæiske Centralbank (ECB) kan gøre mere for stabiliteten i eurozonen.

Verden er frustreret over sneglefart i EU

Kravet om hurtig handling for at redde verdensøkonomien fra et nyt styrtdyk vokser. Verdensbanksdirektør Robert Zoellick frygter, at den udbredte kreditklemme vil skade væksten i de store nye markedsøkonomier

Bankkrise uden sidestykke

Vi vidste det fra finanskrisen i 2008, der spredte sig fra Wall Street til europæiske finanscentre som en lynild. Tidens store globale finanshuse er knyttet sammen i et komplekst netværk af ejerskabsforbindelser og finansielle transaktioner, som var de forbundne kar

Sider

Mest læste

  1. USA's økonomi finansierer sit kæmpe handelsunderskud ved at sælge værdipapirer til eksportlande. Men økonomer siger, at situationen er uholdbar. Dollaren skal sættes ned således, at amerikansk eksport kan bidrage til at korrigere ubalancen
  2. Hverken Bush eller Brown klynger sig normalt til nationalt ejerskab af banker eller noget som helst andet i den retning. Men af bitter nød og med udsigten til en truende total nedsmeltning af den finansielle sektor er dereguleringens fremmeste fortalere tvunget ud i disse ultimative løsninger, som nærmer sig den rene socialisme
  3. Guldprisen ligger på det højeste niveau nogensinde. Almindelige mennesker og superinvestorer vender sig i frygt mod det ædleste af alle metaller for at købe sig sikkerhed. Det er et signal om, at centralbankernes chefer trykker for mange penge for hurtigt. De finansielle markeder markerer, at den internationale økonomiske politik er i krise
  4. Europa var ikke et sagesløst offer for en finanskrise, der begyndte i USA. De europæiske banker druknede i gæld og blev kun reddet, fordi en flok amerikanske teknokrater i al hemmelighed opfandt et nyt globalt pengesystem, som overførte billioner af dollar til Europas banker. Det konkluderer den britiske økonomihistoriker Adam Tooze i ny bog om krisen
  5. Guld fra fangerne i de nazistiske koncentrationslejre blev via kollaboratører afsat på markedet i neutrale lande - især Schweiz Fra sommeren 1942 leverer koncentrationslejrene deres grufulde bidrag til nazisternes krigsførelse: guldtænder, guldbriller, vielsesringe, armringe, urkæder...
  6. Hvis man skal tage magten over økonomien tilbage, skal man forstå dens nøglebegreber. I denne serie forklarer vi 20 af dem. Nummer 11 er Nationalbanker
  7. Politikerne har overladt den økonomiske politik til centralbankcheferne, hvilket har gjort de ellers anonyme embedsmænd til nogle af de mest magtfulde mennesker på kloden. Men deres beslutninger ændrer ikke kun økonomien. De ændrer, hvordan vi ser på penge
  8. Enorme kurstab på verdens børser var fredagens konklusion på en horribel uge, hvor de risikomodeller, som centralbanker, regulatorer og den globale finansindustri har anvendt i årevis, blev udstillet som kriminelt utilstrækkelige