Emne

CO2-afgift

Artikler
Leder
3. marts 2023

Efter Klimarådets dom: Omstillingen er i krise – alle må tage ansvar

Det er på sin plads at kritisere regeringen, efter at Klimarådet for tredje gang har dumpet indsatsen for at sikre Danmarks klimamål. Men den grønne omstilling er en formidabel ombygningsopgave af hele samfundet, som fordrer deltagelse, nytænkning og samarbejde på alle niveauer i samfundet
Formår vi ikke at hæve os over gustne motiver og traditionel tænkning, vil det ikke blot være regeringen, der dumper, men os alle, skriver Jørgen Steen Nielsen, efter at Klimarådet har dumpet Danmarks klimaindsats for tredje gang.
Omstilling
21. februar 2023

Klimarådet: Med en CO₂-afgift vil flere landbrug få underskud – men klimaeffekten vil være stor

En CO₂-afgift på 750 kroner per udledt ton i dansk landbrug vil føre til, at 45 procent af de danske landbrug får underskud på driften, vurderer Klimarådet i ny rapport. Til gengæld vil afgiften skubbe på en strukturel omstilling og have »betydelig« klimaeffekt
Det er i høj grad bedrifter med kvæg, som vil blive ramt af CO2-afgift.
Omstilling
3. februar 2023

Ekspertrapport om CO₂-afgift på landbrug forsinkes igen igen

SVM-regeringen pålægger ekspertgruppe en udvidet arbejdsopgave, som yderligere vil forsinke indsatsen for at reducere landbrugets CO2-udledninger
Oprindelig skulle den regeringsnedsatte arbejdsgruppe om CO2-afgiften, ledet af professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus Universitet, have afleveret sin slutrapport i efteråret, men arbejdet er flere gange blevet udskudt fra politisk side.
Kommentar
21. januar 2023

Lad landbruget og forbrugerne dele regningen for omstillingen af vores fødevareproduktion

Størstedelen af forbrugerne bakker op om en højere pris på oksekød som følge af en CO₂-afgift. Derfor bør regeringen kombinere forslaget om en CO₂-afgift på landbruget med en forbrugsbaseret afgift på de mest klimabelastende varer
57 procent af danskerne bakker op om en højere pris på oksekød som følge af en CO₂-afgift, man bør derfor indføre en forbrugsafgift på kød som supplement til CO2-afgift på landbruget.
Læserbrev
30. december 2022

Metan og lattergas er de store syndere hos landbruget, så flyt fokus væk fra en CO₂-afgift

I debatten om en CO₂-afgift på landbruget overser man ofte metan- og lattergas, som har en langt større klimaeffekt. De kan til gengæld omregnes til CO₂-ækvivalenter – ’CO2e’ – og det skal de i en kommende afgift. For det lille ’e’ har stor betydning
I valgkampen, hvor klima igen stod højt på dagsordenen, blev fokus i høj grad rettet mod landbrugets drivhusgasudledninger, og en klimaafgift på landbrugsproduktion blev oftest omtalt som en ’CO₂-afgift’. Men denne betegnelse er upræcis og udelader vigtige nuancer om landbrugets klimapåvirkning, skriver agronomstuderende ved Københavns Universitet Kirstine Friis Lange og Søren Vang i dette læserbrev.
Kronik
22. december 2022

Tiden kalder på klimahandling fra centralbanker og finanstilsyn. Værktøjerne findes allerede

Et ustabilt klima og øget tab af biodiversitet vil føre til øget ustabilitet på finans- og pengemarkederne. Centralbanker og finanstilsyn har i det lys allerede mandat til aktivt at modarbejde den globale klimakrise, der også truer vores økonomi
Det finansielle systems modstandskraft og prisstabilitet afhænger af intakte og fungerende økosystemer, skriver kronikørerne. Opførelsen af togbanen mellem Tulum og Playa del Carmen på Yucatan-halvøen i Mexico blev i april 2022 sat på pause på grund af manglende undersøgelse af miljøpåvirkningen.
Analyse
20. december 2022

EU har landet en unik aftale om CO2-beskatning. Få styr på CBAM og ETS

Bag de europæiske forkortelser ETS og CBAM gemmer sig en teknokratisk klimarevolution, der med markedsmekanismerne som løftestang nu har fået en kraftig opjustering. De er rasende vigtige, så lær begreberne før din nabo
Stålindustriens bekymringer over aftalen er i nogen grad dæmpet af, at indtægterne i høj grad skal bruges til investeringer i vedvarende energi og grøn brint til netop stålbranchen.
Kommentar
19. december 2022

CO₂-afgifter er en del af en progressiv klimapolitik. Men de skaber en ulige fordeling

CO₂-afgifter er det foretrukne politiske redskab til at reducere udledninger. Dog kan de i sin praksis være ulighedsskabende. Min forskning viser, at implementeringen bør ske med en retfærdig fordeling, for at opbakningen til omstillingen ikke smuldrer
Hvis CO₂-afgifter bliver vores primære politiske redskab i den grønne omstilling, bliver især dem med lave indkomster tvunget til at ændre levevis, mens den øvre middelklasse og opefter i højere grad fortsat kan forbruge lige så klimatosset, som de har lyst til, skriver lektor Kristian Kongshøj i dette debatindlæg.
Klimamål
15. december 2022

Regeringen holder høj grøn profil – men indsatsen må stadig ikke gøre ondt på nogen

SVM-regeringen lover at leve op til klimamålene, men de konkrete nye virkemidler er få, og de, som er med – afgifter på landbrug og flyrejser – vil næppe virke
At regulere husdyrbestanden har hidtil været absolut tabu for både Socialdemokratiet og Venstre, men hvis man ikke vil en landbrugsafgift, der virker, så er der måske ingen vej uden om.
Regeringsforhandlinger
14. december 2022

Venstre vil stå i spidsen for et borgerligt klimaprojekt, men vil samtidig tilfredsstille landbruget

Venstre har under valgkampen slået sig op på at være et grønt borgerligt parti med en ambitiøs klimaplan. Men udtalelser fra formand Jakob Ellemann-Jensen illustrerer, at Venstre fortsat er et parti, der varetager landbrugets interesser, vurderer politisk kommentator
Venstre har under regeringsforhandlingerne forsøgt at gøre CO₂-afgiften så lempelig som mulig og indføre den så sent som muligt, vurderer politisk kommentator Jarl Cordua.

Sider