Emne

CO2-udledning

Højere transportafgifter anbefales

Hvis Danmark skal reducere CO2-udslippet med 20 procent inden år 2005, er der et presserende behov for højere afgifter, viser ny rapport Tyve års overskud på den danske handelsbalance med udlandet ligner umiddelbart en succes...

CO2-udledning tæller ikke

Der er lagt op til en katastrofal systemfejl! Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljøspørgsmål...

Sprit i benzin

MTBE bør forbydes - i stedet skal der sprit i benzinen Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljø-spørgsmål...

CO2 til salg i effektivt EU-kvotesystem

Et system for handel med CO2- kvoter i EU er værd at overveje MILJØ Ved mødet for europæiske Økonomi- og Finansministre den 18. januar fremførte Marianne Jelved et forslag om at etablere et system for handel med CO2 kvoter i EU...

S vil sikre vindkraft

Vindmølletilskud bliver ikke fjernet, før vi har fundet en ny model, der sikrer fortsat vind-udbygning, lover Socialdemokratiets energiordfører Statens tilskud på 17 øre pr...

Grundig beskrivelse af grønt elmarked efterlyses

Der skal en mængde konkretiseringer på bordet, før et grønt el-marked kan vurderes ELMARKED Set fra den miljømæssige side er der ingen tvivl om, at det nuværende system med faste minimumspriser for vedvarende energi er langt den mest effektive måde til at sikre en fortsat udbygning af vedvarende energi...

LÆSERDEBAT

Bilismemyter 13. SEP. - Jørgen Estrup holder (Information den 12. september) liv i to myter, der vanskeliggør løsningen af bilismens mange problemer. Den første "privatbilismen er os allesammen" er både usand og forvrøvlet...

Græd ikke over håbløs situation

anskelighederne med at nå CO2-målsætningen bør udløse en mere visionær dagsorden for dansk trafikpolitik V TRAFIK Regeringen har som mål at begrænse CO2-udledningen i det danske samfund med 20 pct...

Broen skaber stor vækst i biltrafikken

Hvis trafikken over den ny Storebæltsbro skal gøres mindre CO2-forurenende, så skal taksterne for biloverfart sættes op - men de falder Når den faste forbindelse fra i morgen søndag er åben for både togtrafik og bilkørsel, så er det ifølge A/S Storebælt et fremskridt for miljøet for så vidt angår belastningen af atmosfæren med drivhusgassen CO2...

Elværker skal styres med kvoter

Når EU's frie energimarked åbner for alvor, skal elværkerne styres med markedskvoter, siger Energistyrelsen De danske elværker er effektive. Og de er betalt. Derfor kan de lave billig strøm...

Sider

Mest læste

  1. Skal Parisaftalen overholdes og klimakatastrofer afværges, bliver det formentlig nødvendigt at støvsuge atmosfæren for CO2. At plante træer er langt bedre end at deponere kraftværkers CO2 i undergrunden, siger global ngo-koalition i ny rapport. Men det kræver politiske initiativer, der bl.a. kan sikre et fornyet skovdække på størrelse med Indien
  2. Der er ingen nem løsning, og det vil påvirke vores liv. Men det er også nødvendigt, hvis vi rent faktisk vil den grønne omstilling
  3. Klodens gennemsnitlige temperatur er allerede steget med én grad celsius og det vil derfor kræve et politisk paradigmeskifte at holde målet fra Parisaftalen om at begrænse klodens opvarmning til gennemsnitligt 1,5 grad, advarer FN i ny klimarapport
  4. »Han fortæller, at de beslutninger, vi træffer over de næste 10-12 år, vil determinere menneskehedens fremtid i de næste 10.000 år. Jeg hiver efter vejret.« En nybagt student rapporterer fra klimakonference i Reykjavik
  5. Det er selvfølgelig bekymrende, når forskere i både Danmark og andre dele af verden på baggrund af deres viden begynder at handle anderledes end de fleste af os andre
  6. IPCC’s længe ventede rapport med det mest autoritative svar på, hvad der skal til at nå 1,5 graders-målet fra Paris, fastslår, at de globale CO2-udledninger skal halveres i løbet af de kommende ti år. Regeringens bud på Danmarks bidrag til den formidable opgave ventes i løbet af en dag eller to
  7. Civilsamfundet mobiliserer sig for at gøre det klart, at tålmodigheden er opbrugt med politikere og erhvervsinteresser, der holder fast i den gamle orden og bilder sig ind, at klimatruslen driver over, hvis blot der holdes et moderat grønt omstillingstempo. Går politikerne og virksomhederne ikke med, må borgerne gå imod dem
  8. Blandt fire ud af fem unge vælgere er udsigten til klimaforandringer et vigtigt, hvis ikke det vigtigste, emne, der afgør, hvor deres kryds skal sættes til næste folketingsvalg