Emne

CO2-udledning

LÆSERDEBAT

Bilismemyter 13. SEP. - Jørgen Estrup holder (Information den 12. september) liv i to myter, der vanskeliggør løsningen af bilismens mange problemer. Den første "privatbilismen er os allesammen" er både usand og forvrøvlet...

Græd ikke over håbløs situation

anskelighederne med at nå CO2-målsætningen bør udløse en mere visionær dagsorden for dansk trafikpolitik V TRAFIK Regeringen har som mål at begrænse CO2-udledningen i det danske samfund med 20 pct...

Broen skaber stor vækst i biltrafikken

Hvis trafikken over den ny Storebæltsbro skal gøres mindre CO2-forurenende, så skal taksterne for biloverfart sættes op - men de falder Når den faste forbindelse fra i morgen søndag er åben for både togtrafik og bilkørsel, så er det ifølge A/S Storebælt et fremskridt for miljøet for så vidt angår belastningen af atmosfæren med drivhusgassen CO2...

Elværker skal styres med kvoter

Når EU's frie energimarked åbner for alvor, skal elværkerne styres med markedskvoter, siger Energistyrelsen De danske elværker er effektive. Og de er betalt. Derfor kan de lave billig strøm...

Intet stop for el-eksport

Men kvoterne skal være sådan, at den danske målsætning for CO2-udslip bliver nået, siger Auken "Jeg har ikke nogen planer om forbud mod eksport af dansk elektricitet," siger miljø- og energiminister Svend Auken til Information...

NYHEDSOVERBLIK

Pol Pot er død *Den berygtede tidligere leder af Cambodjas Røde Khmerer, Pol Pot, er død efter et hjerteanfald, oplyste kilder hos både khmererne og det thailandske militær torsdag...

Elværker skal styres med kvoter

Billig strøm fra kulfyrede værker på det frie marked kan undergrave virkningen af den vedvarende energi Elværkernes udslip af CO2 skal styres mere effektivt i fremtiden, evt...

El-prisfald frygtes at øge forbrug

Københavns Belysningsvæsen vil sænke elpriser af konkurrencehensyn - Energimiljørådet opfordrer politikerne til at neutralisere prissænkninger ved at øge elafgifterne Som det første danske elselskab tager Københavns Belysningsvæsen skridt til at sænke elprisen for at forbedre sin konkurrenceevne på det liberaliserede elmarked...

V, K og klimaproblemerne

Hvorfor ligger CO2-pengene og mugner i Lykketofts kasse? 11. MARTS Energiordførerne fra V og K fremturer i Information den 24. februar med deres drømme om at afskaffe industriens CO2-afgift, der i deres bevidsthed omtrent fremstår som djævelens værk...

Hullet si

Kyoto-aftalen er utilstrækkelig og hullet som en si - vedvarende energi må gøres til en folkesag FEEDBACK Så blev OECD-landene og de østeuropæiske overgangsøkonomier (Annex 1-landene) endelig enige efter ti dages forhandlinger i Kyoto...

Sider

Mest læste

  1. Alt for længe har vi levet i en illusion om, at menneskeheden har forrang for andre arter. Antropocentrismen kan blive vores undergang. Vi må træde væk fra den og erkende, at mennesker er natur og i familie med resten af Jordens liv, skriver religionshistoriker Jens-André Herbener i kronikserien om spiritualitet
  2. Information har udarbejdet et faktaark med gode råd til, hvordan du kan indskrænke dine livsaktiviteter og mindske din klimabelastning
  3. FN’s klimapanel advarer i ny rapport mod brugen af biomasse, hvis den ikke er fremstillet bæredygtigt. Over halvdelen af Danmarks vedvarende energi kommer netop fra brug af biomasse og regnes – på papiret – for at være klimaneutral. Vi kan ikke anbefale andre lande at gøre det samme, siger professor i energiplanlægning
  4. Mærsk vil over de næste ti år udvikle CO2-neutrale skibe, der skal være med til at gøre virksomheden helt CO2-neutral i 2050. I juni søsatte rederiet de første skibstransporter, der delvist sejler på biofuel og dermed er mere klimavenlige. Det er en god begyndelse, men ikke den endelige løsning, siger Mærsks chef for flådeteknologi Ole Graa Jakobsen
  5. Regeringen åbner meget forsigtigt for at indføre flyafgifter i Danmark, men vil ikke lægge sig fast på hvordan. Information har bedt en række eksperter gennemgå de forskellige former for flyafgifter, som transportministeren i den kommende tid vil undersøge. Der er fordele og ulemper ved alle, men afgifter er den rette vej at gå, mener de
  6. Simon Elsborg Nygaard er én af landets få bæredygtighedspsykologer. Som forsker, underviser og konsulent beskæftiger han sig med psykologien i bæredygtig adfærd. Han ser trivsel som nøgleordet i en bæredygtig livsomlægning. Hvis man vil ændre sin adfærd, anbefaler han, at man bliver afklaret omkring sine egne værdier og motivationer, så det bliver et meningsfuldt valg og ikke et identitetsprojekt
  7. Svenske forskere har introduceret et nyt interaktivt CO2-beregningsværktøj for luftfart verden rundt
  8. FN’s klimarapport betragtes af mange som en bibel inden for klimaforskning og indeholder de overordene linjer til, hvordan verdenssamfundet bør imødegå globale klimaforandringer. Men hvad betyder det i en dansk kontekst? Information har spurgt to ngo’er, to politikere og en af forskerne bag rapporten