Emne

CO2-udledning

DONG tilbyder klimaaktivisme - for en pris

Både en ngo, en idealistisk bogcafé og Danmarks store energikoncern opfordrer folk til at opnå klimaneutralitet ved at dræne EU's CO2-kvotemarked, så det bliver sværere for de store at forurene. Foreløbig er det en dråbe i havet - og prisen for aktivismen varierer

Livet i dengrønne zone

Pris på miljøet. I Nordengland har en lille landsby besluttet sig til at gå til kamp mod klima-dommedagen. Målet er at blive Storbritanniens første C02-neutrale landsby. Det koster tørretumblere, julekort og flyrejser

Den vanskelige vejtil et andet Sverige

Sverige set gennem togruden. Det er så tydeligt som nogensinde, at blind økonomisk vækst ødelægger kloden. Men det er lige så tydeligt, at økologiske masterplaner ovenfra byder moderne individualister imod, siger to svenske forskere, der engang forlangte loft over svenskernes kødforbrug, boligareal og bilejerskab

Blog: Den grønne revolution »LÆSERDEBATTEN FORTSÆTTER: Informations læsere er afsindig gode til at mene noget. Dybt engagerede i verdens gang og i at diskutere, hvad der er de bedste strategier, og hvem der har hovedansvar for at gøre noget ved klimatruslen og det forældede, fossile energisystem. Men én ting er, hvad Informations læsere mener. Noget andet er, hvad de gør? Hvad gør I? Gør I noget som helst? Hvem kan præstere gode eksempler til efterfølgelse, når det handler om at begrænse energiforbrug og CO2-udledning i hverdagen? Hvilke bæredygtige ideer til indretning af boligen, valg af teknik, forbrugsvaner, transportpraksis kan I byde på? Deltag i debatten på vores weblog.

Blog: Den grønne revolution »LÆSERDEBATTEN FORTSÆTTER: Informations læsere er afsindig gode til at mene noget. Dybt engagerede i verdens gang og i at diskutere, hvad der er de bedste strategier, og hvem der har hovedansvar for at gøre noget ved klimatruslen og det forældede, fossile energisystem. Men én ting er, hvad Informations læsere mener. Noget andet er, hvad de gør? Hvad gør I? Gør I noget som helst? Hvem kan præstere gode eksempler til efterfølgelse, når det handler om at begrænse energiforbrug og CO2-udledning i hverdagen? Hvilke bæredygtige ideer til indretning af boligen, valg af teknik, forbrugsvaner, transportpraksis kan I byde på? Deltag i debatten på vores weblog.

Rettelse

I faktaboxen til artiklen 'Energisk naboskab' i gårsdagens avis opgav vi en række tal for Nordens CO2-udledning. Der skulle naturligvis have stået, at disse tal var fremskrevet i forhold til Greenpeaces scenarium...

EU overvejer dyrere flybilletter for bedre klima

Flybilletter kan fremover stige med op til ni euro (ca. 70 kroner) for en returbillet fra europæiske lufthavne ifølge et forslag, som EU-Kommissionen arbejder med. Forslaget skal begrænse CO2-forureningen fra fly og påvirker prisen på returbilletter...

Ikke aprilsnar

Virkelighedens galakse kalder Jordkloden

Praktiske løsningsforslag

Stifteren af World Watch Institute, Lester Brown, kommer i sin nye bog med konkrete løsningsforslag på problemerne på miljø-, klima- og ressourceområdet

Glædelig baghjul

Færdig med and, gran og gaver? Nej, ikke helt: I forhold til Danmarks miljøpolitiske målsætning om reduceret CO2-udledning var det noget af en kolbøtte, da Socialdemokratiets bropolitiske ordfører, Poul Andersen, i december åbenbarede sig som gavmild julemand med sækken fuld af takstnedsættelser på Storebæltsbroen for personbiler, jernbanegods og ikke at forglemme: campingvogne...

Sider

Mest læste

  1. Dan Jørgensen og Mogens Jensens madlavningsvideo er blot endnu et eksempel på, at vores regering lægger ansvaret for klimaet over på almindelige menneskers skuldre, i stedet for at lave de nødvendige strukturelle ændringer, skriver studerende Malaika Wandall i dette debatindlæg
  2. Mens regeringen præsenterer finanslovsforslag uden nye klimainitiativer, lancerer den danske vindueskoncern en plan for at betale hele sin klimagæld siden starten i 1941. Velux vil være CO2-neutral på livstid
  3. Eksperter mener, at den menneskelige civilisations påvirkning af planeten Jorden nu er så markant, at det må få konsekvenser for vores geologiske tidsskala-inddeling: hønsehold, atomprøvesprængninger, plastikforurening og klimaopvarmning foreslås som skelsættende kriterier
  4. En stor kold plet i det nordlige Atlanterhav kan være vidnesbyrd om, at Golfstrømmen svækkes foruroligende hurtigt på grund af den globale opvarmning og indlandsisens afsmeltning, siger forskere i nyt studie
  5. Alle ønskelige fakta om CO2 og smeltende isbjerge er for længst på bordet og formidlet. Alligevel handles der for lidt og for langsomt. Vore hjerner vil ikke være med
  6. Det giver ikke mening at omdanne overskydende energi til brint, der smider unødvendig meget energi væk under omdannelsen. I stedet bør man skifte til elektrisk transport, der effektivt omsætter størstedelen af energien i elmotoren, skriver ingeniør Henning Lindberg i dette debatindlæg
  7. På få generationer er mennesket blevet den altdominerende forandrende kraft på planeten. Forskere taler om en helt ny geologisk epoke, hvor Jordens fremtid kontrolleres og afgøres af os
  8. Mærsk vil over de næste ti år udvikle CO2-neutrale skibe, der skal være med til at gøre virksomheden helt CO2-neutral i 2050. I juni søsatte rederiet de første skibstransporter, der delvist sejler på biofuel og dermed er mere klimavenlige. Det er en god begyndelse, men ikke den endelige løsning, siger Mærsks chef for flådeteknologi Ole Graa Jakobsen