Emne

CO2-udledning

Læserdebat

Hvem tør bremse? *Hvorfor griber den politiske magt ikke omgående ind mod hovedkilden til drivhuseffekten, den tåbeligt accellererende privatbilisme? Hvad hjælper det at cykle og dermed have en beskeden CO2-udledning, når ens medtrafikanter reelt skider på miljøet? Men hvilken regering tør føre en bilreducerende CO2-politik og dermed risikere faldende investeringer, faldende skatteindtægter, kapitalflugt og NATO-intervention? Overalt står pendulet jo på vækst og atter vækst...

Højere transportafgifter anbefales

Hvis Danmark skal reducere CO2-udslippet med 20 procent inden år 2005, er der et presserende behov for højere afgifter, viser ny rapport Tyve års overskud på den danske handelsbalance med udlandet ligner umiddelbart en succes...

CO2-udledning tæller ikke

Der er lagt op til en katastrofal systemfejl! Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljøspørgsmål...

Sprit i benzin

MTBE bør forbydes - i stedet skal der sprit i benzinen Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljø-spørgsmål...

CO2 til salg i effektivt EU-kvotesystem

Et system for handel med CO2- kvoter i EU er værd at overveje MILJØ Ved mødet for europæiske Økonomi- og Finansministre den 18. januar fremførte Marianne Jelved et forslag om at etablere et system for handel med CO2 kvoter i EU...

S vil sikre vindkraft

Vindmølletilskud bliver ikke fjernet, før vi har fundet en ny model, der sikrer fortsat vind-udbygning, lover Socialdemokratiets energiordfører Statens tilskud på 17 øre pr...

Grundig beskrivelse af grønt elmarked efterlyses

Der skal en mængde konkretiseringer på bordet, før et grønt el-marked kan vurderes ELMARKED Set fra den miljømæssige side er der ingen tvivl om, at det nuværende system med faste minimumspriser for vedvarende energi er langt den mest effektive måde til at sikre en fortsat udbygning af vedvarende energi...

LÆSERDEBAT

Bilismemyter 13. SEP. - Jørgen Estrup holder (Information den 12. september) liv i to myter, der vanskeliggør løsningen af bilismens mange problemer. Den første "privatbilismen er os allesammen" er både usand og forvrøvlet...

Græd ikke over håbløs situation

anskelighederne med at nå CO2-målsætningen bør udløse en mere visionær dagsorden for dansk trafikpolitik V TRAFIK Regeringen har som mål at begrænse CO2-udledningen i det danske samfund med 20 pct...

Broen skaber stor vækst i biltrafikken

Hvis trafikken over den ny Storebæltsbro skal gøres mindre CO2-forurenende, så skal taksterne for biloverfart sættes op - men de falder Når den faste forbindelse fra i morgen søndag er åben for både togtrafik og bilkørsel, så er det ifølge A/S Storebælt et fremskridt for miljøet for så vidt angår belastningen af atmosfæren med drivhusgassen CO2...

Sider

Mest læste

  1. Flere partier kræver en grøn skattereform med høje CO2-afgifter. Og mens de i disse dage forhandler om en sidste klimaaftale før sommerferien, viser erfaringer fra udlandet, at afgifterne er klimaeffektive – og uden store konsekvenser for erhvervsliv, statskasse og ulighed, siger forsker
  2. Vigtige, men små skridt er taget med klimaaftalen indgået natten til mandag. Langt de største udfordringer og sværeste slagsmål forestår
  3. Bilen er den største synder, når det kommer til forurening med mikroplast i Danmark. Plasten fra bildæk ender i vores natur, mad og lunger. Derfor må regeringen på banen med fartbegrænsninger, højere bilafgifter og miljøzoner med færre biler i byerne, skriver Johan Keller i dette debatindlæg
  4. Et hold forskere har regnet på, hvad renere luft efter en grøn omstilling kan betyde i form af sparede dødsfald og sygdomstilfælde. Besparelsen tåler sammenligning med selve prisen for omstillingen, siger de
  5. Fagfolk og forhandlere efterlyser svar på, hvordan større konkurrence omkring affaldsforbrænding kan føre til mindre affaldsimport og CO2-udledning. Regeringens beregninger er foreløbig utilgængelige
  6. Mærsk vil over de næste ti år udvikle CO2-neutrale skibe, der skal være med til at gøre virksomheden helt CO2-neutral i 2050. I juni søsatte rederiet de første skibstransporter, der delvist sejler på biofuel og dermed er mere klimavenlige. Det er en god begyndelse, men ikke den endelige løsning, siger Mærsks chef for flådeteknologi Ole Graa Jakobsen
  7. Svenske forskere har introduceret et nyt interaktivt CO2-beregningsværktøj for luftfart verden rundt
  8. KU-professor Per Gundersen var drevet af nysgerrighed, da han for 27 år siden begyndte at plante et væld af træer, buske og planter i sin have og lade alt dødt materiale – nedfaldne blade, væltede træer, afklippede grene – blive på grunden. Siden har han regnet sig frem til, at hans have har bundet så meget mere CO2 end en almindelig parcelhusplæne, at det svarer til en biltur rundt om Jorden