Emne

CO2-udledning

Læserdebat

Hvem tør bremse? *Hvorfor griber den politiske magt ikke omgående ind mod hovedkilden til drivhuseffekten, den tåbeligt accellererende privatbilisme? Hvad hjælper det at cykle og dermed have en beskeden CO2-udledning, når ens medtrafikanter reelt skider på miljøet? Men hvilken regering tør føre en bilreducerende CO2-politik og dermed risikere faldende investeringer, faldende skatteindtægter, kapitalflugt og NATO-intervention? Overalt står pendulet jo på vækst og atter vækst...

Højere transportafgifter anbefales

Hvis Danmark skal reducere CO2-udslippet med 20 procent inden år 2005, er der et presserende behov for højere afgifter, viser ny rapport Tyve års overskud på den danske handelsbalance med udlandet ligner umiddelbart en succes...

CO2-udledning tæller ikke

Der er lagt op til en katastrofal systemfejl! Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljøspørgsmål...

Sprit i benzin

MTBE bør forbydes - i stedet skal der sprit i benzinen Systemfejl Benzin er ikke belagt med CO2-afgift. Hvis afgifter udtrykker den faktisk førte politik, så er benzinbilers CO2-udledning ikke et miljø-spørgsmål...

CO2 til salg i effektivt EU-kvotesystem

Et system for handel med CO2- kvoter i EU er værd at overveje MILJØ Ved mødet for europæiske Økonomi- og Finansministre den 18. januar fremførte Marianne Jelved et forslag om at etablere et system for handel med CO2 kvoter i EU...

S vil sikre vindkraft

Vindmølletilskud bliver ikke fjernet, før vi har fundet en ny model, der sikrer fortsat vind-udbygning, lover Socialdemokratiets energiordfører Statens tilskud på 17 øre pr...

Grundig beskrivelse af grønt elmarked efterlyses

Der skal en mængde konkretiseringer på bordet, før et grønt el-marked kan vurderes ELMARKED Set fra den miljømæssige side er der ingen tvivl om, at det nuværende system med faste minimumspriser for vedvarende energi er langt den mest effektive måde til at sikre en fortsat udbygning af vedvarende energi...

LÆSERDEBAT

Bilismemyter 13. SEP. - Jørgen Estrup holder (Information den 12. september) liv i to myter, der vanskeliggør løsningen af bilismens mange problemer. Den første "privatbilismen er os allesammen" er både usand og forvrøvlet...

Græd ikke over håbløs situation

anskelighederne med at nå CO2-målsætningen bør udløse en mere visionær dagsorden for dansk trafikpolitik V TRAFIK Regeringen har som mål at begrænse CO2-udledningen i det danske samfund med 20 pct...

Broen skaber stor vækst i biltrafikken

Hvis trafikken over den ny Storebæltsbro skal gøres mindre CO2-forurenende, så skal taksterne for biloverfart sættes op - men de falder Når den faste forbindelse fra i morgen søndag er åben for både togtrafik og bilkørsel, så er det ifølge A/S Storebælt et fremskridt for miljøet for så vidt angår belastningen af atmosfæren med drivhusgassen CO2...

Sider

Mest læste

  1. Ligesom man regner på samfundsøkonomiske omkostninger af lovforslag og udspil, vil regeringen nu regne på klimabelastning og derved strømline den grønne tænkning i ministerierne. Politikforslag med klimabelastning over et vist niveau skal op i regeringens grønne udvalg
  2. I alt ubemærkethed har regeringen fremlagt en global klimastrategi. Desværre skuffer også den. Mange flotte ord, men de konkrete, ambitiøse udenrigspolitiske tiltag, der skal bringe os fra ideen om at være foregangsland til faktisk at blive et, mangler, skriver sociolog Pil Christensen i dette debatindlæg
  3. En stor kold plet i det nordlige Atlanterhav kan være vidnesbyrd om, at Golfstrømmen svækkes foruroligende hurtigt på grund af den globale opvarmning og indlandsisens afsmeltning, siger forskere i nyt studie
  4. I 2017 steg LEGOs CO2-udledning. Men klodser lavet af sukkerrør og genbrugt plastik kan være løsninger på, hvordan LEGO kan reducere sit CO2-aftryk over de næste 11 år. Men i første omgang løser det kun en lille del af LEGOs udledning, så virksomheden skal også finde helt nye metoder, for at den kan producere klimavenlige klodser, der er sikre for børn, har de rette farver og laver den helt rigtige lyd, når man ryster æsken
  5. På få generationer er mennesket blevet den altdominerende forandrende kraft på planeten. Forskere taler om en helt ny geologisk epoke, hvor Jordens fremtid kontrolleres og afgøres af os
  6. Mærsk vil over de næste ti år udvikle CO2-neutrale skibe, der skal være med til at gøre virksomheden helt CO2-neutral i 2050. I juni søsatte rederiet de første skibstransporter, der delvist sejler på biofuel og dermed er mere klimavenlige. Det er en god begyndelse, men ikke den endelige løsning, siger Mærsks chef for flådeteknologi Ole Graa Jakobsen
  7. En lang række økonomer, der blandt andet tæller nuværende og tidligere vismænd, understreger nu: Den bedste måde at nå Danmarks klimamål på er ved at indføre en CO2-afgift, der rammer alle udledere af drivhusgasser. Det vil gøre omkostningerne til klimaindsatsen langt lavere og kan gøres på en måde, der ikke øger uligheden
  8. Eksperter mener, at den menneskelige civilisations påvirkning af planeten Jorden nu er så markant, at det må få konsekvenser for vores geologiske tidsskala-inddeling: hønsehold, atomprøvesprængninger, plastikforurening og klimaopvarmning foreslås som skelsættende kriterier