Emne

COP15

LEDER: Problemet USA

Krisebevidsthed og ansvarsfølelse hele vejen rundt. Også fra de øvrige talere på FN-mødet. Så kunne man forlange mere? Ja, sagde en del medier og ngo-repræsentanter i går. Konkrete løfter fra de politiske ledere kunne man have forlangt

Kina høster ros efter FN klimamøde

De internationale reaktioner på tirsdagens FN klimamøde er blandede, men især Kina høster ros. Det sker efter at præsident Hu tilkendegav, at også de store udviklingslande må begrænse deres udledning af drivhusgasser

Video: Obamas tale til FN

I en retorisk flot tale slog Obama fast, at USA forstår omfanget af klimaudfordringerne, og er parat til at indgå en bindende aftale ved klimatopmødet i København. Men præsidenten understregede også, at han er presset på hjemmefronten, og at 'det sværeste stadig er foran os'

Lav en video til verdens toppolitikere

1:18 min | Med smukke billeder fra livets historie opfordres folk til at indsende deres videofilm til verdens toppolitikere. "Det er nu det gælder" lyder det i reklamevideoen fra COP15, klimatopmødet i København.

Nu skal der ske noget på klimaområdet

Klimaet ændrer sig hurtigere, end vi troede for bare to år siden. Hvis vi bare fortsætter, som vi plejer, er det så godt som sikkert, at en farlig og måske katastrofal klimaændring vil ramme os i løbet af dette århundrede. Det er den største udfordring for denne generations politikere

Færøerne vil have en selvstændig klimapolitik

Færøerne skal nævnes i en international klimatraktat i København og ikke bare tilsluttes som en del af Danmarks forpligtelse, siger den færøske miljøminister. Landsstyret er ved at udvikle den første selvstændige klimaplan for Færøerne forud for klimatopmødet i København, med markant anderledes forpligtigelser end Danmark

Dav, jeg vil gerne være et dyr

Regeringen har stadig kun én løsning på alle verdens problemer: Straf og forbud. Men hvis straffen for civil ulydighed under klimatopmødet skal tidobles, så kan vi vel forvente, at man snart ryger direkte i detentionen for at gå over for rødt? Jeg vil snart hellere være et dyr af en slags, for de er altså langt foran på rettigheder

Jordens fremtid rundt i manegen på 80 dage

Den næste uge er proppet med klimamøder på højeste niveau. Ingen problemer er afklaret, alt står endnu åbent og uvist før klimatopmødet i København

Grønlands selvstyre tages som gidsel i klimaforhandlinger

Det grønlandske selvstyre undermineres, når Danmark ikke vil fremføre Grønlands ønske om større CO2-kvoter i forhandlingerne om en international klimaaftale. Ledende grønlandske politikere og erhvervsledere beskylder klimaminister Connie Hedegaard for at tilsidesætte traditionen for at repræsentere alle rigsfællesskabets parter

Seksualmoralen oprustes på Københavns Rådhus

I disse år er S og SF grebet af en bemærkelsesværdig kristelig-moralsk vækkelse, der leder tanken hen på det hedengangne kristelige folkeparti

Sider

Mest læste

  1. Verdens fattigste kontinent har leveret det mindste bidrag til menneskeskabt global opvarmning, men rammes først og hårdest af klimaskaderne - er en delvis kompensation fra den udviklede verden et urimeligt forlangende?
  2. Med ambitiøse klimaløfter fra en række store u-lande og Kina og Indien i venteposition er USA og EU kommet under dobbeltpres straks fra topmødestart i Bella Centret
  3. Verdens mest magtfulde lande har på klimatopmødet i København accepteret målet om, at arbejde for, at temperaturstigningerne skal holdes under to grader, selvom næsten hundrede lande har krævet, at det skulle være mere ambitiøst. Hvad vil de to graders stigning egentlig betyde for verden?
  4. Filmen Avatar har fået mange roser og nogle torne, men den giver et indblik i, hvorledes vi kunne tænke og handle
  5. Lomborg har længe plæderet for dem, og fejler COP15, kan det åbne dørene og pengetankene for teknologier, der sigter på at manipulere jordens klimasystem, advarer den canadiske forsker Diana Bronson. ’Der er store penge på spil, og stadig flere regeringer er åbne for det endelige teknologiske fix’
  6. Hardins morale er den enkle, at mens alle i landsbyen havde en åbenlys individuel interesse i det fælles areal, var der til gengæld ingen, der følte et åbenlyst ansvar for at få det til at fungere på en bæredygtig måde, så alle kunne nyde gavn af det, samtidig med at man også sikrede fremtiden for kommende generationer
  7. Og os med den hvide mands byrde
  8. Uden en skærpet klimaindsats bevæger verden sig mod 7-900 ppm CO2 i atmosfæren og en temperaturstigning over fire grader i 2100. Men med en hurtig og ambitiøs indsats kan der stabiliseres ved 350 ppm. Og det er nødvendigt, siger ledende fagfolk