Emne

COP15

Græsrødder frygter klimaaftale, der er værre end ingenting

Hellere sammenbrud end en dårlig aftale, siger internationale ngo'er. Det første FN-udkast til klimaaftale med krav til i-lande varsler et kompliceret forhandlingsspil frem til topmødet i København

Klima: Løkke i ukendt land

Lars Løkke har umiddelbart odds imod sig, når han skal være global indpisker på klimatopmødet i december. Klimaministeren kan vente mere albuerum i fremtiden.

Et center for grønne taler og nagende tvivl

Status. Alle flokkes om at være klimaengagerede i Bella Centret, der lægger hus til topmødet til december. Men under den megen grønne tale vokser tvivlen: Lykkes det at lave en ny global klima-aftale? Bliver den så udvandet, at det var bedre at undvære den? Hvor er det lige, kampen for kloden skal føres?

Ambitioner for en global klimaaftale

Der er under 300 dage til det globale klimatopmøde i København, men vi savner stadig et konkret og detaljeret udspil om, hvor vidtrækkende forpligtelser vi kan vente fra EU og USA

Hillary Clinton charmerer hele Europa med klimaoffensiv

På sit første officielle Bruxelles-besøg omtalte USA's udenrigsminister klimatopmødet i København gentagne gange. Og Kina vil gerne være med, beroliger hun

Klimatopmøde kan blive en fiasko for Fogh

Fogh gør klogt i at sige ja til jobbet som generalsekretær for NATO - han nyder en betydelig position og international anseelse, men klimatopmødet er ikke nødvendigvis et trumfkort. Det vurderer diplomater og embedsfolk

Klima-aftale næste år i fare

Tvivlsomt om Obamas klimastrategi er klar før topmødet i København, siger Kongresleder

Fra Poznan til København

Det er næppe forkert at hævde, at verden står over for den mest komplicerede internationale aftaleforhandling nogensinde. En ny klimaaftale handler om selve den globale økonomiske struktur, om handel og erhvervspolitik, teknologi, rettighedsforhold, nord-syd-forskelle plus oceaner af kompliceret klimavidenskab og international jura

København vil blive indtaget af demonstranter

Det internationale system bevæger sig i sneglefart hen imod løsninger på den klimakrise, som ifølge forskere eskalerer med raketfart. Efter Poznan har ngo'erne mistet troen på, at det politiske system kan skabe de fornødne forandringer, og de mobiliserer nu på anden vis, siger Christian Friis Bach fra Folkekirkens Nødhjælp

Et spørgsmål om tilpasning

March på stedet på klimamødet i Poznan - selv den næsten-sikre fond, der skal hjælpe u-lande med tilpasning til et uvenligt klima, er der tvivl om

Sider

Mest læste

  1. Verdens fattigste kontinent har leveret det mindste bidrag til menneskeskabt global opvarmning, men rammes først og hårdest af klimaskaderne - er en delvis kompensation fra den udviklede verden et urimeligt forlangende?
  2. Med ambitiøse klimaløfter fra en række store u-lande og Kina og Indien i venteposition er USA og EU kommet under dobbeltpres straks fra topmødestart i Bella Centret
  3. COP15 er seneste fase i den igangværende afvikling af den vestlige verdens monopol på at styre verdens udvikling
  4. Måske tager postyret om chefforhandler Thomas Beckers fratræden fra Klimaministeriet nu af. Ligemeget hvad, står klimaminister Connie Hedegaard (K) tilbage med et ministerium, som ikke har formået at fastholde de vigtigste kræfter om bord på det skib, der skal føre klimatopmødet i København frem til et godt resultat
  5. Lomborg har længe plæderet for dem, og fejler COP15, kan det åbne dørene og pengetankene for teknologier, der sigter på at manipulere jordens klimasystem, advarer den canadiske forsker Diana Bronson. ’Der er store penge på spil, og stadig flere regeringer er åbne for det endelige teknologiske fix’
  6. Hardins morale er den enkle, at mens alle i landsbyen havde en åbenlys individuel interesse i det fælles areal, var der til gengæld ingen, der følte et åbenlyst ansvar for at få det til at fungere på en bæredygtig måde, så alle kunne nyde gavn af det, samtidig med at man også sikrede fremtiden for kommende generationer
  7. Filmen Avatar har fået mange roser og nogle torne, men den giver et indblik i, hvorledes vi kunne tænke og handle
  8. Verdens mest magtfulde lande har på klimatopmødet i København accepteret målet om, at arbejde for, at temperaturstigningerne skal holdes under to grader, selvom næsten hundrede lande har krævet, at det skulle være mere ambitiøst. Hvad vil de to graders stigning egentlig betyde for verden?