Emne

COP16

Klimaregningen er sendt til de fattigste

FN’s internationale klimatopmøde i Sydafrika blev igen et eksempel på, at verdens ledere trækker en nødvendig klimaaftale i langdrag. I Etiopien kan hyrdefamilien Basayee se frem til flere døde kreaturer og tomme maver

USA: Global klima-aftale kan ikke realiseres

Endnu en forhandlingsrunde er slut uden fremskridt. Til gengæld viser hidtil afgivne klimaløfter, at 65 pct. af CO2-reduktionen vil blive gennemført i u-lande, kun 35 pct. i i-lande

Mennesket ved en korsvej

Mellem teknoti og taknemlighed

Forhandlere før nyt klimamøde: Ingen aftale i år

I morgen tager alverdens lande igen fat på forhandlingerne om en global klimaaftale. Spekulationerne går nu på, om en bindende aftale kan nås i 2012, i 2013 eller ...

Lang vej til fælles CO2-marked

Japan og Sydkorea udskyder beslutninger om nationale CO2-kvotemarkeder, Australien træder vande, og New Zealand revurderer. EU's drøm om et fælles kvotemarked for OECD-landene i 2015 er bristet, siger fagfolk

EU lurepassede i Cancún

Klimatopmødet COP15 i København i december 2009 endte med et uforpligtende papir – Copenhagen Accord – som blev kun taget til efterretning

Klimakommentator uden portefølje

Det har ikke været let for Lykke Friis at være klimaminister i en regering, der ikke har haft lyst til at føre klimapolitik. Måske i erkendelse heraf har ministeren øjensynligt affundet sig med at forblive en kommentator

Vi må selv fortsætte, hvor FN slap

Efter COP16 står det lysende klart, at FN ikke kan sikre de nødvendige globale CO2-reduktioner inden 2020. Alt peger på, at det er os selv – som forbrugere og borgere – der er klimaets største chance

Sesam sesam luk dig op

Løsenet for de fastlåste klimaforhandlinger findes det? Før det er for sent...

Sider

Mest læste

  1. Løsenet for de fastlåste klimaforhandlinger findes det? Før det er for sent...
  2. Nu bider parterne fra sig i Cancún. Fronterne står skarpt, og alle metoder tages i brug. Også medierne er en brik i spillet
  3. Engang for ikke særlig længe siden var klimaministeriet det sted, hvor de unge og smarte ville gøre karriere, hvor idealisterne flokkedes og politik, som vi kender det, blev udfordret. I dag er der mere stille i klimamagtens haller