Emne

daginstitutioner

Giv børnene de pædagoger, de har brug for

Vi ved, at gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns udvikling og trivsel – så hvorfor indfører regeringen ikke minimumsnormering i daginstitutionerne?

SF vil give børn deres egen arbejdsmiljølov

Venstrefløjen og eksperter efterlyser en børnemiljølov, der opstiller grænseværdier for, hvor meget støj børn for eksempel må udsættes for i daginstitutionerne. Socialministeren advarer om, at det blot skaber mere bureaukrati

Tidlig starter – senere taber?

Dræber man børns motivation og deres helt naturlige læringslyst og erstatter den med præstationsangst, vil det være en katastrofe

Studie: Tidlig fokus på læring skader små børns skolegang

Stadig flere dagtilbud satser på tidlig læring og styret leg. Det sker for at gøre børnene bedre forberedt på at komme i skole. Men et nyt omfattende studie viser, at tidlig læring virker mod hensigten og skader små børns indlæring senere

Der er langt fra pædagoger nok

SF vil afsætte 200 millioner kroner, som skal gå direkte til, at kommunerne kan ansætte flere pædagoger, og 100 millioner kroner til en tidlig indsats i kommunerne, så vi kommer udsatte børn i møde

Børns integration kræver forældreinddragelse

Det er mærkeligt, at vi kan blive ved med at overse, at integrationen af flygtninge- og indvandrerbørn ikke lader sig gøre uden om deres forældre

Respektér børns forskellighed

Det er helt misforstået at tro, at børnefamilier er ens og derfor har brug for samme dagpasningsløsning

Indvandrerbørn får ikke lov

Man kan diskutere, om det overhovedet er rimeligt, at vi som samfund hopper på tungen for at få muslimske børn ind i institutionerne. De burde jo gøre det helt af sig selv

Skal børn bruges til at skabe økonomisk gevinst?

Det skal ikke være muligt for ejerne af private og selvejende daginstitutioner at trække et overskud ud af institutionerne. Det mener Enhedslisten, men Socialdemokraterne og Venstre afviser et forbud

Regeringen anklages for udliciteringshykleri

Så sent som i 2011 tordnede Radikale Venstre og Socialdemokraterne mod, at private aktører fik bedre mulighed for at drive daginstitutioner. Men nu vil partierne undersøge, hvordan private kan løse velfærdsopgaver i blandt andet daginstitutioner. Hykleri, mener Enhedslisten

Sider

Mest læste

  1. Socialdemokratiet må tage det nødvendige opgør med fagbevægelsen og sikre en barselsorlov med fuld lønkompensation til alle familier med børn under to år Retfærd & Velfærd Vi har som samfund de børn, vi fortjener...
  2. Jeg vil gerne kunne engagere mig i de enkelte sager og forsøge at forstå den enkelte klients problemer som unikke og særlige, men i en travl hverdag er dette blot ønsketænkning, for det administrative arbejde fylder så meget, at der ikke er tid til hver enkel klients problem
  3. Selv om corona har gjort ting vanskelige i daginstitutionerne, har det også sikret børnene bedre normeringer og små børnegrupper, hvor de bedre kan legelære sammen. Lad os for børnenes skyld ikke ødelægge denne positive udvikling, skriver Rikke Yde Tordrup og Dion Sommer i dette debatindlæg
  4. 'Jeg er ikke længere sikker på, at jeg kan anbefale de danske daginstitutioner,' siger en af Danmarks førende udviklingspsykologer, Dion Sommer. Forskningen peger på, at børn fungerer dårligere motorisk, sprogligt og socialt. Men forældre har brug for institutionerne og har svært ved at se i øjnene, at de skader deres børn
  5. Der er en klar tendens til, at der i dag er flere børn pr. voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Pædagogerne har samtidig fået flere administrative opgaver, og det går ud over deres tid med børnene
  6. Når vi advarer om de barske realiteter i offentlige daginstitutioner, er det på vegne af pædagogerne, der knokler løs, og de forældre, der ikke har ressourcerne til at vælge en privat ordning, som vi har gjort, skriver forældre i dette debatindlæg
  7. Jeg har sagt op på grund af de dårlige normeringer, selv om jeg holder meget af at arbejde i daginstitution. Nu vil jeg fortælle, hvordan en underbemandet stue ser ud, og hvordan det påvirker børn og personale, skriver Olivia Jonasson i dette debatindlæg
  8. Danmarkshistorien om de mindste børn i først asyler, siden børnehaver og vuggestuer er aldrig blevet fortalt i sin helhed. Det forsøger et nyt tobindsværk at råde bod på i en tid, hvor vigtigheden af at satse på førskolebørnene får større politisk opmærksomhed end i mange år