Emne

Danmarkshistorien

Hvad er Danmark?

Vi har inviteret syv forfattere til at overvære syv videnskabelige læsermøder med forskere fra forskellige fagdiscipliner. Forskerne har i fællesskab belyst vores forestillinger om fremtiden inden for udvalgte områder. Det er der kommet syv litterære tekster ud af, som bringes i Information. De følgende tekster er forfattet af Madame Nielsen på baggrund af mødet med overskriften ’Nationalitet’

Den fortrængte historie

Danmark som slavenation er et stort set ubearbejdet emne i dansk kunst og kultur, og det er bemærkelsesværdigt, for vi taler altså om en periode på over 200 år, hvis indflydelse vi stadig kan mærke i det danske samfund i dag

Det var en god tid for Danmark ...

Danskere er i mange år blevet undervist ud fra mangelfuldt undervisningsmateriale i forhold til Danmarks kolonihistorie. Men de seneste 10-15 år er der sket et markant skifte. Nyere undervisningsmateriale til folkeskolen behandler emnet nøgternt, nuanceret og uden nostalgi, mener forskere

Tre unge lægers farefulde rejse til krigsfangelejrene i Sibirien

For 100 år siden startede en af de største danske humanitære indsatser nogensinde, da det neutrale Danmark ydede bistand til de 3,5 mio. soldater, der blev taget til fange på østfronten i Første Verdenskrig. Røde Kors-historikeren Barbara Zalewski fortæller om tre unge danske lægers rejse til Sibirien med medicin

Huller i dørslag og hoved

Den kollektive erindrings vaklende kvalitet

Da kommunismen forsøgte at få fat

H.C. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig og Guldalderens øvrige kulturelle og politiske elite levede med kommunistspøgelset på sidelinjen, og det fik stor betydning, fremgår det af historikeren Bertel Nygaards grundige og perspektiverende fremstilling af kommunismen i 1840’ernes danske politiske kultur

Da Danmark var en politistat

Afhandling om den præmoderne politistats fødsel, mens genierne befolkede København, beskriver de første professionelle skridt på vejen mod det moderne overvågningssamfund

Eidsvold! Danske liberales forbillede

Én ting var, at Danmark for 200 år siden tabte Norge. Men historien om den norske selvstændighed er også historien om en forfatning, der var så progressiv, at selve dens eksistens blev den største trussel mod enevælden

Tegn og gerninger

Påske, dannebrog og 1864 i symbolernes tegn

Kampen om 1864

To kritiske værker tilføjer vigtige nuancer til forståelsen af den krig, der for 150 år siden decimerede Danmark med to femtedele

Sider

Mest læste

  1. Anna Elisabeth Jessen fortæller smukt en sønderjysk families historie gennem hundrede år. Romanen ligner en mere dyster udgave af ’Mærkedage’
  2. En af Danmarkshistoriens største tragedier blev bevidst udeladt, da besættelsestidens historie skulle formidles på film - og det skete efter pres fra ministerielt niveau, afslører historiker. Filmen ’De Fem Aar’ har formet generationer af folkeskoleelevers forståelse af Anden Verdenskrig. Den katastrofale fejlbombning af Den Franske Skole er ikke nævnt med ét ord
  3. Få sangere har som Cæsar lagt stemme til tidsånden. Med ham forsvinder et stykke af Danmarkshistorien Nekrolog Det var ikke en af Danmarks største sangere, der forstummede, da Cæsar alias Bjarne Bøgesø Rasmussen lørdag døde af lungekræft tre uger før han ville være fyldt 62 år - det vil han selv have været den første til at indrømme...
  4. I 80’erne var man enten yuppie, disker eller punker. Men selv om ungdomsgrupperne var mere opdelte end i dag, havde de flere lighedspunkter. Forfatter Jan Sonnergaard fortæller om sin egen generation
  5. DR’s store fortælling ’Historien om Danmark’ er en filmisk triumf på linje med BBC’s programmer om vores planet, men tilrettelæggerne har været på hårdt arbejde for at få stenalderen til at foregå i Danmark. Ikke så mærkeligt, for det gjorde den heller ikke
  6. Vi har inviteret syv forfattere til at overvære syv videnskabelige læsermøder med forskere fra forskellige fagdiscipliner. Forskerne har i fællesskab belyst vores forestillinger om fremtiden inden for udvalgte områder. Det er der kommet syv litterære tekster ud af, som bringes i Information. De følgende tekster er forfattet af Madame Nielsen på baggrund af mødet med overskriften ’Nationalitet’
  7. Bent Jensens bog om Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991 lægger an til en sober analyse af militære, politiske og kulturelle trusler mod Danmarks sikkerhed i efterkrigsperioden, men ender som et monomant ’opgør’ med hele den danske venstrefløj
  8. Karin Michaëlis læses nok ikke meget idag, men hendes humanistiske og humanitære indsats skulle nødigt gå i glemmebogen