Emne

dansk lovgivning

Leder
5. november 2014

Det blinde øje

Det er helt grundlæggende i et demokrati, at borgerne ved, hvad der er gældende lov
Baggrund
26. august 2014

Henvisning til FN-konventioner giver sjældent pote i retten

Endnu er det kun få sager, hvor parterne i en retssag har påberåbt sig en af de syv FN-konventioner, som måske skal inkorporeres i dansk lov. Forklaringen er måske, at en henvisning til en af FN-konventionerne sjældent får dommerne til at ændre en truffen afgørelse
Den syvårige Fimm fik lov til at blive hos sin danske stedfar, selv om hans mor to år tidligere var rejst tilbage til Thailand. Det skete til manges overraskelse med en direkte henvisning til barnets tarv, som følger af FN’s Børnekonvention.
Kommentar
22. august 2014

Dårlig timing

Hvis man ikke ønsker at inkorporere menneskerettighedskonventioner i dansk lov, er spørgsmålet reelt, om Danmark burde opsige konventionerne
Baggrund
16. august 2014

Udvalg delt i syn på at skrive FN-konventioner ind i dansk lov

Regeringen og Folketinget har fået et blandet signal fra det sagkyndige udvalg, der har undersøgt fordele og ulemper ved at inkorporere en række FN-konventioner direkte i dansk lovgivning
En inkorporering af Børnekonventionen og Handicapkonventionen i dansk lovgivning vil være et rygstød for de organisationer, der arbejder inden for disse områder, fordi det også vil være et vigtigt indenrigspolitisk signal, mener Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder.

Sider