Emne

danskheden

I Danmark spiser de hotdogs

Er vi blevet for indspiste og snævertsynede til at være værdige til to ristede hotdogs, mens vi ryster på hovedet over, at i Kina spiser de hunde? Dilemma Er der særlig megen dynamik og ekspanderende action under kaffepletten på det store verdenskort, i et land uden høje bjerge hvor vi 'er røde og hvide og står sammen side om side?' I en tid hvor debatten om indvandrere og danskhed til stadighed synes at være et uudtømmeligt emne, henledes opmærksomheden imidlertid på en sideløbende problemstilling: Indhenter fortiden Danmark og danskheden i dens mange afskygninger? Ser man nærmere efter, er der mange sprækker i Danmarksbilledet...

DK

Det er dansk, det er dejligt Kan fem millioner menneskers idé om, at de er danske og har danskheden til fælles overleve i en verden, hvor mennesker såvel som ting og tanker i stigende grad flyder over grænserne? Eller må fremtidens fortællinger om danskheden altid begynde med ordene: Der var en gang...

'Nu kan det saft-susemig være nok

Pia Kjærsgaard fremhæver demokrati og tolerance som grundsubstanserne i danskheden Danskhed Om nogen har Pia Kjærsgaard været med til at sætte "danskhed" på den politiske dagsorden...

Verdensborger på Nørrebro

Far og mor er pakistanere, i skolen sang vi salmer og lærte urdu, i gymnasiet begyndte jeg at gå i pakistansk tøj for at understrege en del af min identitet, og som voksen prøver jeg i min hverdag at gøre danskheden mere dynamisk og tolerant Jeg bor her på Nørrebro ikke så langt fra den berygtede Blågårds Plads...

Sex, drugs og dadaisme

Emmy Ball Hennings udnævnte sig selv til dansker under Første Verdenskrig. Hun var født i Flensborg og medstifter af Cabaret Voltaire i Zürich, hvor DADA blev født. En fortrinlig udstilling i hendes hjemby skildrer en bevæget eksistens Kvindeliv I beskrivelserne af dadaismens historie figurerer en dansk varietésanger, som det ikke har været helt let at få rede på...

Dét fællesskab give

og klaustrofobi, Opinion (3.955 bytes)__ Af ANNA REBECCA KLEDAL ph.d stipendiat Institut for Historie og Samfundsforhold på Roskilde Universitets Center Danskheden og det europæiske fælleskab er efter min mening ikke truet af nogen globalisering, da globalisering overhovedet ikke er noget nyt fænomen Fællesskab I Kultursociolog Jean Fischer skriver i Inf...

'Dansk kultur er truet af islam'

Men vi ønsker ikke at blæse til vinde om fremmedhad eller racisme. Vi ønsker det modsatte Vindstille Som omtalt i Information den 3. september '99 'Pæne imod Islam' og den 7...

Rejse i bøgernes land

Med Thomas Bobergs nye bog, 'Americas' risikerer man at fare vild Transit Jeg havde taget det forkerte fly den forkerte dag til den forkerte destination, men havde heldigvis fået den forkerte bog med til rejsen...

Den kyniske uskyld

Ekstra Bladets chefredaktørs centrale men selvunddragende samfundskritik Ny bog Sigende for den hyppigt skrivende chefredaktør Sven Ove Gades måske oprigtige, måske let kyniske syn på egen og Ekstra Bladets indsats i samfundsdebatten er hans indignerede skildring af en demonstration for et par år siden vendt mod EB...

Kære lille Pia

Kun selvindbildte patent-danskere er i farezonen Danskhed I sin artikel i Information den 10. september beskriver Pia Kjærsgaard (DF) sin opfattelse af, hvad danskhed går ud på...

Sider

Mest læste

  1. Som førstegenerationsindvandrer oplevede min far en enorm ensomhed, fordi der ikke var genkendelighed i hans hverdag på plejehjemmet. Han fik serveret tarteletter og koldskål, som han kiggede undrende på og lod stå
  2. Kim Larsens arv har intet med danskhed, fællesskab eller Grundtvig at gøre. Kun uimodståelig ægthed
  3. Selv om spredning og procentgrænser ikke forbedrer de tosprogede elevers danskfærdigheder, udbreder politikerne spredningsideologien til gymnasierne. Det marginaliserer tosprogede
  4. Indvandrerdebatten er nationalistisk og fokuserer på det etniske. Den stiller krav, som ingen udefra har mulighed for at honorere. Det eneste, vi bør kræve, er, at alle engagerer sig i at udvikle Danmark ved at tage del i demokratiet
  5. Læserbrev
  6. At være dansker er en tilstand, som kommer et sted fra: hjertet. Resten er romantik og tomme formler
  7. Jeg vil ikke have at vide, at jeg skal se det som en god ting, at jeg er eksotisk; og jeg vil ikke have at vide, at jeg ikke skal skamme mig over min baggrund, når jeg nægter at dele mit stamtræ med fremmede, hvide mennesker. Jeg vil ikke legitimeres af en hvid person … jeg vil ikke overrækkes min danskhed
  8. Vil jeg overhovedet stræbe efter danskheden længere, når den efterhånden mest af alt handler om, hvad danske værdier ikke er, frem for hvad de er?