Emne

datalogi

Skal vi betale for uddannelse?

Undervisnings-ministeriet lægger op til voldsom brugerbetaling på mange fag på hf og 8.-10. klasse. Er Socialdemokratiet på vej til at ændre sin hidtidige ud-dannelsespolitik? Udannet På landets voksenuddannelsescentre (VUC), hvor godt 100...

Pengegaver øger universitets-underskud

Der er for store omkostninger ved at modtage ekstern støtte til forskning, mener Naturvidenskab på universiteterne i Århus og København, der slås med underskud Pengene strømmer ind udefra til forskere på fysik, kemi, datalogi og biologi på landets universiteter...

Ind i klangen

Fransk ensemble imponerede i opførelser af komponisten Michael Nyvangs musik KONCERT En hel koncert udelukkende med Michael Nyvangs musik. Det var hvad foreningen Musica Nova bød på søndag eftermiddag i Radiohusets Studie 2...

Hjerneknips

Dola Bonfils dykker i ny film ned i hjerneforskningens svimlende verden DOKUMENTAR Menneskets usynlige sider blotlægges og kortlægges i disse år med en stadig stigende ildhu, uden at vi dog af den grund synes at være kommet meget tættere på en forståelse af de store og generelle problemstillinger, som altid rumsterer bag sværmen af mere specifikke spørgsmål...

Ørnens lys blegner

Vil studerende kun have gennemtygget mad og fri klokken fire. Debatbog tager fat om ømme akademiske tæer NY BOG Så kom den endelig. Bogen, som tager hul på diskussionen om masseuniversitetets rolle i det nye årtusind...

Multiemedie er kodeordet i pengekapløb

Forskningsrådene bevilger i alt 47 mio. kroner til det hidtil største multimedieprojekt i Danmark. I disse dage bliver det afgjort, hvem der får pengene Fire forslag til nye multimedieprojekter ligger netop nu på et skrivebord i Forskningsrådene, hvor det i disse dage bliver afgjort, om projekterne skal føres ud i livet...

Materialismens sammenbrud

ESSAY Den europæiske kultur er oprindeligt udsprunget af hellenismen og især kristendommen. Grækerne ville opdrage og forme det enkelte menneske, så dets sjæl kunne blive god og smuk og nå til erkendelse af de største sandheder...

Sider

Mest læste

  1. Algoritmer bestemmer vores hverdag. Dermed er dataloger som jeg blevet medspillere i en omfattende teknokratisering. De færreste lægmænd forstår omfanget af den magtforskydning, og vi tekniskkyndige er heller ikke bevidste om, i hvor høj grad det stiller krav til vores etik
  2. Forskningsrådene bevilger i alt 47 mio. kroner til det hidtil største multimedieprojekt i Danmark. I disse dage bliver det afgjort, hvem der får pengene Fire forslag til nye multimedieprojekter ligger netop nu på et skrivebord i Forskningsrådene, hvor det i disse dage bliver afgjort, om projekterne skal føres ud i livet...
  3. Unge fra etniske minoriteter vil være tandlæger, læger, ingeniører og dataloger. Kunstneriske fag som arkitektstudiet tiltrækker meget få studerende fra ikke-vestlige lande
  4. Frafaldet på datologiuddannelserne på flere universiteter er helt enormt stort. Et dårligt socialt miljø og usædvanligt høje faglige krav får del af skylden
  5. Intelligent design må vel være knyttet til en bevidsthed, men hvor er den at finde? I det tomme rum? Det er udtryk for, at kristne har et problem - ikke naturvidenskaben
  6. Fru Olsen, som engang læste Bronte og senere Barbara Cartland, er nu ude af stand til at følge med i en film, hvorfor tv’s faste kameraer følger hendes nabos toilette
  7. Julie Larsen læser som en af få kvinder datalogi. Selv om de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i årtier har forsøgt at tiltrække kvindelige studerende – og sundhedsfagene forsøgt at tiltrække mænd – er vores uddannelser stadig kønsmæssigt pilskæve. Vi har talt med fire studerende, der er i undertallet på deres studier, når det gælder køn
  8. Vi tjener mere og mere, men bliver mindre og mindre lykkelige, siger forfatteren Tal Ben-Shahar, der underviser i positiv psykologi på Harvard University. Med en særegen blanding af selvhjælp og videnskab tiltrækker hans forelæsninger rekordstort publikum