Emne

de økonomiske vismænd

Interview
19. juni 2012

’I virkeligheden kan vi næsten ingenting sige’

Fremtrædende økonom vil have opgør med forenklede økonomiske modeller, virkelighedsfjern økonomisk undervisning og økonomers overdrevne autoritet i offentligheden
David Colander mener, at morgendagens økonomer – de studerende – svigtes af deres lærerkræfter.
Nyhed
29. februar 2012

Vismænd anviser smutvej uden om Nordsøaftale

Den danske stat bør få langt mere ud af olieeventyret i Nordsøen end i dag. Det slår de økonomiske vismænd fast i en ny rapport, som samtidig anviser en smutvej uden om den nuværende aftales bindinger. ’Men vi er ikke jurister, så vi ved ikke, om den holder i byretten’
Den danske stat får ganske enkelt ikke så meget ud af aftalen om Nordsøolien, som den kunne og burde, siger professor og overvismand i Det Økonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Kommentar
7. juni 2011

Brug for realøkonomisk analyse

Hvorfor ikke erkende det først som sidst, at der blandt økonomer navnlig makroøkonomer er en udtalt videnskabelig uenighed om, hvorledes den økonomiske virkelighed bedst forstås og analyseres. Striden står mellem realøkonomerne og markeds-fundamentalisterne
Nyhed
4. juni 2010

Vismændene efterlyser hurtige og vidtgående reformer

Skær to år af både efterløn og dagpenge, lad boligskatten stige med boligpriserne og stop væksten i det offentlige forbrug. Og gør det i en fart. Ellers bliver vi nødt til at gøre noget langt værre senere, advarer de økonomiske vismænd
Nyhed
24. oktober 2009

Brugerbetaling skal bredes ud på flere forskellige sundhedsydelser

Der skal brugerbetaling på flere sundhedsydelser for at stoppe de stigende sundhedsudgifter. Imens skal brugerbetalingen sænkes på blandt andet tandlæge og briller, så den samlede betaling ikke stiger. Det foreslår vismændene og flere sundhedsøkonomer. Politikerne er skeptiske
Nyhed
14. september 2009

L for langtidsarbejdsløshed

Arbejdsløshedsbølgen efter finanskrisen vil vare længe, for den økonomiske krise er sandsynligvis L-formet, siger økonomisk vismand. Er der én ting krisen har vist, er det nemlig, at de grundlæggende økonomiske mekanismer stadig gælder, mener han
Nyhed
29. maj 2009

Vismænd kritiserer regeringens jobreform

Regeringens jobcenterreform er ringe underbygget og kan føre til kassetænkning og en dårligere beskæftigelsesindsats, siger vismændene. Både de og DI opfordrer til at udskyde reformen
Leder
29. maj 2009

En joker

Regeringen regner med, at en stor del af de mange milliarder fra frigivelsen af SP-pensionen sammen med skattelettelser til næste år vil stimulere det private forbrug og sætte mere gang i omsætning og beskæftigelse. Men effekten er højst usikker
Læserbrev
30. januar 2009

Vismændenes konklussioner er uansvarlige

Vismændene har desværre støttet regeringen i, at finanspolitikken for 2009 ikke bør lempes, og i afvisningen heraf manipulerer vismændene endvidere helt utilsløret
Trods udsigten til stort beskæftigelsesfald har vismændene desværre støttet regeringen i, at finanspolitikken for 2009 ikke bør lempes ud over, hvad der ligger i finansloven for i år.Arkiv
13. januar 2009

Vismand og opposition: 2015-plan er kørt af sporet

En skattereform er ikke nok til at løse de langsigtede udfordringer i dansk økonomi, vurderer vismand. De radikale vil have regeringen til at svare på, hvordan økonomien kommer på ret kurs igen

Sider

 • Kronik
  25. juni 2021

  Landbrug & Fødevarer: En CO2-afgift på landbruget vil være gift for klimaomstillingen

  En CO2-afgift på landbruget vil flytte CO2-udledningen ud af Danmark, vi vil tabe arbejdspladser og miste muligheden for at udvikle og eksportere ny teknologi. Alligevel holder De Økonomiske Vismænd fast i ideen om en CO2-afgift, skriver direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen, i dette debatindlæg
  Hvis hele Danmark indfører en CO2-afgift vil det flytte CO2-udledningen ud af Danmark, og vi vil tabe arbejdspladser, mener Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto
 • Nyhed
  2. juli 2019

  Venstre og DF fastholder syn på landbrugets klimaaftryk, selv om vismænd går i rette med dem

  Selv om de økonomiske vismænd erkender, at de var for pessimistiske, da de udtalte, at 75 procent af CO2-reduktionerne i dansk landbrug blot vil flytte sig til udlandet – og et mere retvisende tal kan være helt ned til 30 procent – får det ikke Venstre og Dansk Folkeparti til at ændre holdning til problematikken. Det er en »underlig skrivebordslogik,« siger Morten Messerschmidt (DF)
  Information kunne i går fortælle, at der ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan vise sig at være en større global klimaeffekt ved drivhusgasreduktioner i dansk landbrug. Her er vi i en svinestald på Sjælland.
 • Kommentar
  15. juni 2021

  Overvismandens jubeloptimisme er ubegrundet. Der er masser af krisetegn i dansk økonomi

  Ifølge overvismand Carl-Johan Dalgaard er der ingen krisetegn i dansk økonomi, men der er god grund til at være skeptisk over for hans jubeloptimisme. Væksten er generelt faldende, og den vækst, vi har, bidrager til den stadigt mere alarmerende klimakrise, skriver lektor i politisk økonomi, Peter Nielsen, i dette debatindlæg
  Politikerne har ret, når de siger, at coronakrisen har været hård ved dansk økonomi, skriver Peter Nielsen, der er lektor i politisk økonomi, i denne kronik.
 • Nyhed
  27. maj 2015

  Vismænd vil forhindre ny boligboble

  Det Økonomiske Råd foreslår nu at hæve ejendomsværdiskatten og som en overgangsordning indføre en tilsvarende skatterabat for boligejerne. Det skal gøre op med skattestoppet og afbalancere boligmarkedet
  Det Økonomiske Råd foreslår nu at hæve ejendomsværdiskatten og som en overgangsordning indføre en tilsvarende skatterabat for boligejerne. Det skal gøre op med skattestoppet og afbalancere boligmarkedet
 • Nyhed
  9. maj 2017

  Vismænd: Man kan ikke konkludere, at ulighed står i vejen for økonomisk vækst

  Studier på området når vidt forskellige konklusioner, og det er generelt vanskeligt at isolere ulighedens betydning for væksten fra andre faktorer. Derfor kan man ikke konkludere, at øget ulighed hæmmer vækst, vurderer De Økonomiske Vismænd
  Studier på området når vidt forskellige konklusioner, og det er generelt vanskeligt at isolere ulighedens betydning for væksten fra andre faktorer. Derfor kan man ikke konkludere, at øget ulighed hæmmer vækst, vurderer De Økonomiske Vismænd
 • Interview
  17. august 2019

  Overvismand: Danmark er bedre rustet til en krise i dag end for 10 år siden

  De offentlige finanser er sundere, bankerne er mere robuste, og danskernes privatøkonomi er bedre end for 10 år siden. Skulle der komme en økonomisk recession i Europa inden for de kommende år, har Danmark derfor et meget bedre udgangspunkt end ved den seneste krise i 2008, mener formanden for Det Økonomiske Råd
  I dag er bankerne langt mere robuste og modstandsdygtige, så selv ved et tilbageslag er det ikke sikkert, at vi skal ud og lave dramatiske redningsaktioner fra statens side,’ siger overvismand Michael Svarer.
 • Ny rapport
  13. oktober 2021

  Vismænd vil gøre det nemmere at gennemskue Finansministeriets regnemaskine

  De økonomiske ministerier skal dokumentere det grundlag, der ligger bag deres vurderinger og regnestykker, langt bedre, end det sker i dag. Det foreslår De Økonomiske Råd i en ny rapport
  Finansministeriets regneprincipper er det, der bestemmer hvor stort et arbejdsudbud, man som regering kan fremvise, hvis man for eksempel skærer i kontanthjælpen eller ændrer på dagpengesystemet. Og det har ført til talrige politiske konflikter mellem de politiske partier de senere år. Derfor foreslår de økonomiske vismænd nu, at de økonomiske ministerier bliver langt mere klare og åbne omkring, hvilke forudsætninger der ligger bag deres beregninger.