Emne

demokratidebat

Læserbrev
1. juni 2013

Dialogen der blev væk

Med det offentlige som arbejdsgiver er dialog erstattet med diktat. Kan det virkeligt ikke gøres anderledes og bedre?
Anmeldelse
6. april 2013

Demokratiet som svar fra en ny venstrefløj

Man savner kun klima og miljø i et nyt manifest, der foreslår demokrati som venstrefløjens praktiske svar på nutidens problemer og højrefløjens snak om sammenhængskraft
Deltagelse. På jobbet gennem fagforeningen; i andelsbevægelsen, i de politiske parter, i den offentlige debat. Deltagelsen i mere end et valg hvert fjerde år er det, der har skabt fremdriften i samfundet, mener forfatterne.
Anmeldelse
30. marts 2013

Det kunne have været anderledes

Kan marxismen bruges som øjenåbner i dag? I første bind af en mammutudgivelse minder professor Curt Sørensen os om, at demokratiet snarere er en tilfældighed end en selvfølgelighed. Og han gør det godt
Valg. Der er ingen grund til at tage demokratiet for givet, argumenterer Curt Sørensen i bogen ’Stat, nation, klasse’, der gør op med forestillingen om historien som en uafladeligt fremadskridende udvikling frem mod det moderne liberale samfund.
Kommentar
23. marts 2013

Ungarn har udstillet EU’s underskud

I teorien kunne selv et militærdiktatur forblive medlem af EU. Derfor har vi brug for et nyt demokratisk tilsynsorgan, der passende kunne hedder Københavner-kommissionen
Protester. Indtil nu har advarsler fra EU gjort lige så lidt indtryk på magthaverne i Budapest som protester fra landets egen befolkning. Derfor må EU overveje andre veje til vogte over antidemokratiske udviklinger i medlemslandene.
Interview
26. februar 2013

’Vi skal udfordre autoriteterne med respekt’

Myanmars mest prominente studenteraktivist, Min Ko Naing, er gået fra at ville rive militærstyret ned til at samarbejde med folk, der har torteret politiske fanger. Samarbejde og demokrati i det små er vejen i den nye politiske virkelighed, mener han
’Demokrati er at tillade folk med forskellige holdninger, og at de folk har de samme rettigheder. Vi har krævet demokrati, og når de nu giver os det, så er det vores opgave at holde dem op på det,’ siger demokratiforkæmperen Min Ko Naing fra Myanmar.
International kommentar
26. februar 2013

Demokratiets undergang?

Der går en lige linje fra liberalisme og kapitalisme til demokrati. Tror vi i hvert fald. Men forholdet er mere komplekst, og det vestlige demokrati er truet af en nationalisme og en økonomisk politik, der bringer minder om de tidlige 30’ere
Anmeldelse
23. februar 2013

Den vrede borger skal redde verden

Den tyske forsker Klaus von Beyme gør i en ny bog op med begrebet ’post-demokrati’ for at erstatte det med noget, han kalder for ’ny-demokrati’
De demokratiske instutioner består: Vi afgiver vores stemme og følger intenst med i det politiske spil om magten. Men det hele er tømt for indhld. Magten – den politiske og øknomiske – er flyttet andre steder hen
Anmeldelse
16. februar 2013

Hvad for en politisk krise? Det går over al forventning ...

... hvis bare vi ikke forventer for meget af vores demokrati. Det er diskussionen i det første nummer i 2013 af Politica, tidsskrift for politisk videnskab
For at et emne skal komme på den politiske dagsorden er der nødt til, med professor Christoffer Green-Pedersens ord, at være ’konkurrence mellem partierne’ på området. Hvis de bærende partier er enige om ikke at tale om PET’s ulovlige overvågning af mulige politiske modstandere, kommer temaet ikke til at sætte dagsorden. Af samme grund er der ikke nogen vægtig diskussion om Den Europæiske Union i Danmark: Det er ikke genstand for konkurrence mellem de partier, der danner eller kan danne regering, fremgår det af seneste nummer af tidsskriftet Politica.
Kronik
15. februar 2013

Kan islam og demokrati forenes?

I kølvandet på attentatet mod islamkritikeren Lars Hedegaard bør vi, i stedet for at konkurrere om at råbe højest og grimmest, bruge kræfter på at gentænke relationen mellem islam og demokrati
Tunesien, hvor Det Arabiske Forår begyndte, betragtes af mange som et foregangsland for demokratiske processer i den arabiske verden. 
 I sommer demonstrerede omkring 6.000, primært kvinder, mod regeringens forsøg på at fjerne en lov fra 1956, som giver lige rettigheder mellem kønnene.
Nyhed
11. februar 2013

Hvis regeringen ændrer i høringssvar, skal det fremgå af dem. Det er mere åbent og ærligt

En minister kan redigere i høringssvar og dermed udelade kritik i forbindelse med Folketingets lovgivningsarbejde. Det er fuldt lovligt, men det er hverken rimeligt eller demokratisk, mener den samlede opposition, der kræver mere åbenhed

Sider

 • Interview
  2. juli 2016

  Folkeafstemninger: Direkte demokrati eller en utrolig dårlig idé?

  Brexit-afstemningen har ført til angreb på folkeafstemninger som demokratisk redskab. Men mange af kritikpunkterne mod folkeafstemninger kan lige såvel rettes mod det repræsentative demokrati. Ifølge eksperter var der dog klare problemer ved Brexit-afstemningen, som kun kan løses, hvis der kommer et bedre samspil mellem de forskellige demokratiske praksisser
  Den britiske folkeafstemning om EU var meget mangelfuldt organiseret som demokratisk afstemning, fordi det på den ene side stod ret klart, hvad der ville ske, hvis man fulgte Camerons anbefaling og accepterede den pakke, han havde forhandlet igennem, men på den anden side ikke vidste , hvad konsekvenserne ville være hvis man stemte briterne ud af EU.
 • Anmeldelse
  6. februar 2010

  Et dansk demokratisk underskud

  Vi ved det godt, men vi glemmer det tit: Danmark er et klassesamfund, hvor de få bestemmer over de mange. Det dokumenterer journalisten Lars Olsen fint i sin nye bog, der er hans hidtil bedste: Eliternes triumf
  Eliten. Det er ikke ham her, der bestemmer. Det er ham, der bestemmes over. Lars Olsens nye bog dokumenterer overbevisende, at det mere end nogensinde før er eliten, der regerer over en social virkelighed, de ikke kender. Deres børn går ikke på de tekniske skoler, kun to ud af 179 medlemmer af Folketinget bor i almene boliger og kun en fjerdedel af medlemmerne er faglærte eller ufaglærte - resten har en videregående uddannelse.
 • Kronik
  15. februar 2013

  Kan islam og demokrati forenes?

  I kølvandet på attentatet mod islamkritikeren Lars Hedegaard bør vi, i stedet for at konkurrere om at råbe højest og grimmest, bruge kræfter på at gentænke relationen mellem islam og demokrati
  Tunesien, hvor Det Arabiske Forår begyndte, betragtes af mange som et foregangsland for demokratiske processer i den arabiske verden. 
 I sommer demonstrerede omkring 6.000, primært kvinder, mod regeringens forsøg på at fjerne en lov fra 1956, som giver lige rettigheder mellem kønnene.
 • Baggrund
  2. juli 2016

  Er det forkert ikke at lade folket stemme?

  Brexit har aktualiseret et afgørende spørgsmål: Hvor meget skal folkeafstemninger fylde i et repræsentativt demokrati? Mange opfatter direkte demokrati i form af folkeafstemninger som sandt demokrati, men der findes gode grunde til at anskue repræsentation som ikke bare moderne nationalstaters nødvendige onde, men som den bedste demokratiform
  David Cameron valgte i sidste måned at lade befolkningen tale ved en folkeafstemning om EU i Storbritannien, og det er han blevet kritiseret for. Men er det ikke det, der kendetegner et demokrati? Eller skal borgernes synspunkter høres, uden at de nødvendigvis får egentlig indflydelse?
 • Kronik
  6. november 2012

  USA er verdens stærkeste demokrati

  Udefra kan USA virke som et splittet samfund i forfald. Men de værdier, der har gjort USA til verdens førende demokrati, lever i bedste velgående. USA er stadig stedet, hvor drømme bliver til virkelighed, og troen på det enkelte menneskes muligheder er stærkest
  Den dyre og aggressive valgkamp er et udtryk for nogle af det amerikanske samfunds væsentligste styrker i forhold til resten af verden: Kapitalisme, idealisme og føderalisme.
 • Leder
  8. september 2010

  Imiteret demokrati i Rusland

  Verdens mest demokratiske forfatning. Det var, hvad de kommunistiske ledere i USSR hævdede at have. Den sovjetiske forfatning så da også meget demokratisk ud på papiret. Bortset fra den paragraf, der fastslog, at kommunistpartiet havde eneret til magten
 • Anmeldelse
  11. februar 2010

  Frihed er friheden til at tænke selv

  Vi skal ifølge den amerikanske filosof John Dewey tænke både frit og disciplineret, hvis vi skal tænke sammen i et demokratisk fællesskab
  Den amerikanske filosof John Dewey definerer den ideelle lærer som lederen af en social gruppe: 'Han er leder, ikke i kraft af sin officielle position, men på grund af sin bredere og dybere viden og mere modne erfaring. Den antagelse, at princippet om frihed skænker eleverne frihed, men at læreren er uden for dens rækkevidde og må frasige sig al lederskab, er slet og ret tåbelig.'  Her ses han på et frimærke fra 1971.
 • Kronik
  2. september 2019

  Folketinget og civilsamfundet står stadigt svagere over for regeringen og embedsværket

  Folketingsmedlemmerne kan umuligt nå i dybden med de 38.588 dokumenter om året, der er en vigtig del lovgivningsarbejdet, og interesseorganisationer inddrages mindre i lovprocessen. Er det demokratisk forsvarligt, spørger medlemmer af Demokratikommissionen Lisbeth Knudsen og Chris Preuss i dette debatindlæg
  Folketingsmedlemmer skal tage stilling til stadig flere komplicerede problemstillinger, der kræver både en dyb indsigt på meget forskellige områder samt koordination med politikere i EU og resten af verden. Det gør det umuligt for folketingsmedlemmerne at træffe kvalificerede valg – der er simpelthen ikke tid, skriver medlemmer af Demokratikommissionen Lisbeth Knudsen og Chris Preuss.