Emne

demokratidebat

Leder
7. februar 2013

I Europas navn

Der er brug for massive investeringer i forskning og infrastruktur for at skabe en socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling
Nyhed
2. februar 2013

Et ikon under angreb

Myanmars demokrati-ikon Aung San Suu Kyi kritiseres fra flere sider og tidligere støtter – for at have gået for meget på kompromis i sin stræben efter magten
Myanmars demokrati-ikon Aung San Suu Kyi kritiseres fra flere sider og tidligere støtter – for at have gået for meget på kompromis i sin stræben efter magten
Kommentar
1. februar 2013

Når magten skjuler sig bag tavshed

I et demokratisk samfund bør magten ikke skjule sig bag et slør af tavshed. Når magthaverne skjuler grundlaget for deres beslutninger på så vigtige områder som grundlaget for krigsførelse og den økonomiske politik, er der grund til bekymring og kritik
28. januar 2013

Vil demokrati føre til fred i Myanmar?

Stilstand i fredsforhandlingerne mellem regeringen og etniske oppositionsgrupper truer demokratiseringsprocessen i Myanmar. Alligevel spores en forsigtig optimisme i landet, hvor de fortsatte krigshandlinger i Kachin er største hindring for fred
Efter 50 års militærstyre og væbnede kampe i Myanmar er der nu en reel mulighed for fred, men konflikten her i Kachin kan køre en fredsproces af sporet.
Læserbrev
28. januar 2013

Demokrati skal med i skolereform

I en moderne, nordisk skole er der brug for, at demokrati og inddragelse går hånd i hånd med høj faglighed og den nyeste viden
Anmeldelse
26. januar 2013

Det markedskonforme demokrati

Den tysker forfatter Ingo Schulze har skrevet en politisk sympatisk, men analytisk hjælpeløs bog imod det markedskonforme demokrati
International kommentar
19. januar 2013

Slavoj Žižek: I Europa i dag leder de blinde de blinde

Siden finanskrisen satte ind i 2008, har vi i Europa set en foruroligende tendens til, at man vil begrænse demokratiet
Siden finanskrisen satte ind i 2008, har vi i Europa set en foruroligende tendens til, at man vil begrænse demokratiet
Kommentar
14. januar 2013

Hvorfor begrænser vi folkestyret?

Partier udgør kernen i det danske demokrati. Alligevel er vejen mod opstillingsberettigelse til Folketinget fyldt med forhindringer, der tyder på, at man ønsker at holde små partier uden større midler ude
Anmeldelse
5. januar 2013

Den demokratiske fornuft

Der er ingen grund til at frygte folks evne til at regere sig selv – demokrati skaber altid klogere og bedre beslutninger, argumenterer den franske forsker Hélène Landemore for i sit seneste værk
Synergi. Når politikere, eksperter og borgere finder sammen for at træffe demokratiske beslutninger, vil det efter al sandsynlighed være bedre beslutninger end dem, et fåmandsvælde eller enmandsstyre ville være nået frem til, mener den franske forsker Hélène Landemore, der peger på gruppeintelligens som forklaringen. En gruppe jurister bliver f.eks. mere intelligent, hvis den tilføjes en kontanthjælpsmodtager uden uddannelse, der har en anden erfaring med effekterne af lovgivning.
20. december 2012

Duellen: ’Fællesskabet inkluderer kun folk i arbejde’

Når politikerne tager demokratiet for givet, går det ud over fællesskabet, mener professor i statskundskab
Når politikerne tager demokratiet for givet, går det ud over fællesskabet, mener professor i statskundskab

Sider

 • Interview
  2. juli 2016

  Folkeafstemninger: Direkte demokrati eller en utrolig dårlig idé?

  Brexit-afstemningen har ført til angreb på folkeafstemninger som demokratisk redskab. Men mange af kritikpunkterne mod folkeafstemninger kan lige såvel rettes mod det repræsentative demokrati. Ifølge eksperter var der dog klare problemer ved Brexit-afstemningen, som kun kan løses, hvis der kommer et bedre samspil mellem de forskellige demokratiske praksisser
  Den britiske folkeafstemning om EU var meget mangelfuldt organiseret som demokratisk afstemning, fordi det på den ene side stod ret klart, hvad der ville ske, hvis man fulgte Camerons anbefaling og accepterede den pakke, han havde forhandlet igennem, men på den anden side ikke vidste , hvad konsekvenserne ville være hvis man stemte briterne ud af EU.
 • Anmeldelse
  6. februar 2010

  Et dansk demokratisk underskud

  Vi ved det godt, men vi glemmer det tit: Danmark er et klassesamfund, hvor de få bestemmer over de mange. Det dokumenterer journalisten Lars Olsen fint i sin nye bog, der er hans hidtil bedste: Eliternes triumf
  Eliten. Det er ikke ham her, der bestemmer. Det er ham, der bestemmes over. Lars Olsens nye bog dokumenterer overbevisende, at det mere end nogensinde før er eliten, der regerer over en social virkelighed, de ikke kender. Deres børn går ikke på de tekniske skoler, kun to ud af 179 medlemmer af Folketinget bor i almene boliger og kun en fjerdedel af medlemmerne er faglærte eller ufaglærte - resten har en videregående uddannelse.
 • Kronik
  15. februar 2013

  Kan islam og demokrati forenes?

  I kølvandet på attentatet mod islamkritikeren Lars Hedegaard bør vi, i stedet for at konkurrere om at råbe højest og grimmest, bruge kræfter på at gentænke relationen mellem islam og demokrati
  Tunesien, hvor Det Arabiske Forår begyndte, betragtes af mange som et foregangsland for demokratiske processer i den arabiske verden. 
 I sommer demonstrerede omkring 6.000, primært kvinder, mod regeringens forsøg på at fjerne en lov fra 1956, som giver lige rettigheder mellem kønnene.
 • Baggrund
  2. juli 2016

  Er det forkert ikke at lade folket stemme?

  Brexit har aktualiseret et afgørende spørgsmål: Hvor meget skal folkeafstemninger fylde i et repræsentativt demokrati? Mange opfatter direkte demokrati i form af folkeafstemninger som sandt demokrati, men der findes gode grunde til at anskue repræsentation som ikke bare moderne nationalstaters nødvendige onde, men som den bedste demokratiform
  David Cameron valgte i sidste måned at lade befolkningen tale ved en folkeafstemning om EU i Storbritannien, og det er han blevet kritiseret for. Men er det ikke det, der kendetegner et demokrati? Eller skal borgernes synspunkter høres, uden at de nødvendigvis får egentlig indflydelse?
 • Kronik
  6. november 2012

  USA er verdens stærkeste demokrati

  Udefra kan USA virke som et splittet samfund i forfald. Men de værdier, der har gjort USA til verdens førende demokrati, lever i bedste velgående. USA er stadig stedet, hvor drømme bliver til virkelighed, og troen på det enkelte menneskes muligheder er stærkest
  Den dyre og aggressive valgkamp er et udtryk for nogle af det amerikanske samfunds væsentligste styrker i forhold til resten af verden: Kapitalisme, idealisme og føderalisme.
 • Leder
  8. september 2010

  Imiteret demokrati i Rusland

  Verdens mest demokratiske forfatning. Det var, hvad de kommunistiske ledere i USSR hævdede at have. Den sovjetiske forfatning så da også meget demokratisk ud på papiret. Bortset fra den paragraf, der fastslog, at kommunistpartiet havde eneret til magten
 • Anmeldelse
  11. februar 2010

  Frihed er friheden til at tænke selv

  Vi skal ifølge den amerikanske filosof John Dewey tænke både frit og disciplineret, hvis vi skal tænke sammen i et demokratisk fællesskab
  Den amerikanske filosof John Dewey definerer den ideelle lærer som lederen af en social gruppe: 'Han er leder, ikke i kraft af sin officielle position, men på grund af sin bredere og dybere viden og mere modne erfaring. Den antagelse, at princippet om frihed skænker eleverne frihed, men at læreren er uden for dens rækkevidde og må frasige sig al lederskab, er slet og ret tåbelig.'  Her ses han på et frimærke fra 1971.
 • Kronik
  2. september 2019

  Folketinget og civilsamfundet står stadigt svagere over for regeringen og embedsværket

  Folketingsmedlemmerne kan umuligt nå i dybden med de 38.588 dokumenter om året, der er en vigtig del lovgivningsarbejdet, og interesseorganisationer inddrages mindre i lovprocessen. Er det demokratisk forsvarligt, spørger medlemmer af Demokratikommissionen Lisbeth Knudsen og Chris Preuss i dette debatindlæg
  Folketingsmedlemmer skal tage stilling til stadig flere komplicerede problemstillinger, der kræver både en dyb indsigt på meget forskellige områder samt koordination med politikere i EU og resten af verden. Det gør det umuligt for folketingsmedlemmerne at træffe kvalificerede valg – der er simpelthen ikke tid, skriver medlemmer af Demokratikommissionen Lisbeth Knudsen og Chris Preuss.