Emne

den danske model

Kommentar
13. marts 2013

De forkerte beslutninger

Regeringens reformer kommer ikke til at virke efter hensigten. Årsagen er en eklatant fejlvurdering af, hvad der motiverer mennesker. Når man fjerner sikkerheden, sænker ydelserne og gør de ansatte mindre selvstændige, påvirker det forbruget og produktiviteten negativt
Kommentar
13. februar 2013

Farvel til den nordiske tradition

Regeringens udkast til en skolereform er populært. Men udspillet gør samtidig op med børnenes selvstændighed og mulighed for selv at definere deres aktiviteter. Hvis alt tilrettelægges af de voksne, hvad bliver der så af børnenes mulighed for at lege, skabe og opdage?
Kommentar
9. august 2012

Højrefløjens Vejlegård-kampagne er ren manipulation

Højrefløjen bruger forkerte tal og forsimplinger i kampen mod den danske model. Det er en forargeligt, ikke mindst fordi der ikke opstilles andet alternativ til den nuværende model end et Danmark bestående arbejdende fattige
Baggrund
25. juli 2012

Konflikt viser fagbevægelsens kommunikationsproblem

3F er i strid medie-modvind i konflikten med spisestedet Vejlegården. Det skyldes i høj grad, at mange danskere ikke kender til den danske model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab regulerer arbejdsmarkedet
I årtier har fagbevægelsen aktioneret for arbejdernes rettigheder, og konflikten mod Vejlegården er ingen undtagelse. Men i dag er stadigt færre danskere klar over, hvordan arbejdsmarkedet er indrettet, og det bliver i det sidste ende fagbevægelsens problem
Kronik
23. marts 2012

Trepartsforhandlinger skal redde den danske model

Lønmodtagerne og fagbevægelsen har allerede betalt dyrt for krisen. Nu er det arbejdsgivernes tur til at levere. Trepartsforhandlingerne er et oplagt sted at begynde. F.eks. bør de give fagbevægelsen en række sejre – ellers spiller de højt spil med den danske models fremtid
Hvis Harald Børsting & Co. skal være troværdige forhandlingspartnere i fremtiden, skal der gøres en alvorlig indsats for stoppe medlemsflugten. Det er blot et af de forhold, trepartsforhandlingerne bør fokusere på.
Nyhed
15. februar 2011

Overenskomstforhandlinger presser den danske model

Efter dagpengeindgreb og fyringer satser de offentligt ansatte hårdt på mere tryghed i ansættelsen ved dette års overenskomstforhandlinger. Det særligt danske 'flexicurity'-system er sat under pres, siger forsker
Mens der for få år siden var rift om sygeplejerskerne, er arbejdsløshed lige pludselig blevet en reel risiko. Samtidig er dagpengeperioden blevet halveret, og det har fået Dansk Sygeplejeråd til at kræve større tryghed i ansættelsen for sine medlemmer.
Kronik
24. juli 2008

Den danske aftalemodel er ikke lavet af glas

Den stakkels patient har været udsat for mange modstridende diagnoser det seneste års tid
En ligelønskommission kan bidrage til at skabe klarhed over, hvad vi skal sammenligne, når vi kigger på, om der på det danske arbejds-marked ikke alene er lige løn for samme arbejde, men også om der er lige løn for arbejde af samme værdi.
Kommentar
5. maj 2008

Grib ind nu - men på en anden måde

Kun offentlig regulering kan skabe forhold, der ligner markedets. Derfor er en regulering nødvendig, indtil der er skabt tilstande, der ligner markedets. De indgåede overenskomster kan næppe siges, at have virket på denne måde
Læserbrev
29. april 2008

Politiseret dansk model

Analyser af overenskomstsystemets funktion og udvikling viser et system, som er de facto politiseret. De mange overenskomstindgreb i nyere tid vidner herom
Analyser af overenskomstsystemets funktion og udvikling viser et system, som er de facto politiseret. De mange overenskomstindgreb i nyere tid vidner herom

Sider

 • Feature
  31. juli 2021

  Den danske model er en teenager, der stadig ikke er færdigudviklet

  Sygeplejerskernes konflikt er en god anledning til at kigge den danske model efter i sømmene, mener eksperter – for især på det offentlige område har den en række ulemper, der stiller arbejdstagerne i en udsat position. Vi ser nærmere på, hvordan modellen opstod, og om det er på tide at opdatere den
  I 1979 demonstrerede sygeplejersker og andre offentlige faggrupper for højere løn og imod de politiske indgreb i overenskomstforhandlingerne, der blev foretaget i perioden. På det offentlige område har politikerne reelt en dobbeltrolle, da de både har en anpart i forhandlingerne og magten til at gribe ind, hvis forhandlingerne mislykkes.
 • Baggrund
  7. maj 2018

  Sådan håndteres offentlige arbejdskonflikter i Sverige og Norge

  Den ellers højtbesungne danske model skal revideres, hvis det står til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Information skitserer i den anledning overenskomstmodellerne hos vores nordiske søsternationer. Men måske behøver vi slet ikke se ud over landets grænser for at finde inspiration til justeringer
 • Leder
  27. august 2021

  Sygeplejerskernes fiaskoramte strejke kan forhåbentlig lægge pres på den kommende lønkomité

  For sygeplejerskerne er der ikke meget godt at sige om resultatet af de seneste knap to måneders strejke, der nu afsluttes med et regeringsindgreb. Men konflikten har skabt et fokus på uligeløn, som den kommende lønkomité ikke kan ignorere. Og så understreger den behovet for at gå den danske model efter i sømmene på det offentlige arbejdsmarked
  Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd samledes torsdag foran Christiansborg i protest mod det regeringsindgreb, som betyder, at ti ugers strejke, udskudte ferier, ekstra travlhed oven på et coronakaotisk år og en drænet strejkekasse ikke ser ud til at have givet sygeplejerskerne en eneste ekstra lønkrone.
 • Kommentar
  5. november 2020

  EU skal holde fingrene fra min løn

  EU-direktivet, der skal sikre en minimumsløn i hele EU, er en rigtig dårlig nyhed for danske lønmodtagere ansat på overenskomster. Minimumslønnen vil blive meget lav sammenlignet med danske lønninger og presse danske lønninger nedad, skriver blikkenslager Jesper Kallehauge Terndrup i dette debatindlæg
  Solidariteten i fagbevægelser har aldrig været større, mener dagens kronikør, der frygter for konsekvenserne, hvis EU indfører en mindsteløn.
 • Kommentar
  7. april 2018

  Hvis det her er den danske model, har den spillet fallit

  Overenskomster skulle sikre legitime arbejdsforhold, anerkende ledelsesretten og holde politikerne udenfor. Men akkurat det modsatte er sket på det offentlige område
  Det store problem med forhandlingerne om de offentlige overenskomster, som igen er ved at bryde sammen, er, at de ikke lever op til præmisserne for den danske model, skriver Rune Lykkeberg. Her røde faner ved Forligsinstitutionen, hvor forhandlerne for tiden forsøger at nå til enighed.
 • Leder
  17. januar 2020

  Svækkelsen af dagpengene risikerer at blive til en svækkelse af hele den danske model

  Hvis den danske arbejdsmarkedsmodel skal overleve i sin nuværende form, er Socialdemokratiet nødt til at standse udhulingen af dagpengene
  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har sagt, at regeringen i første omgang hellere vil prioritere den stort anlagte tilbagetrækningsreform end at hæve dagpengesatsen.
 • Nyhed
  29. oktober 2020

  EU-mindsteløn kan sende den danske model på ufrivillig skrumpekur, frygter eksperter

  En EU-garanteret mindsteløn kan få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked og er en trussel mod fagbevægelsen, siger eksperter. Regeringen vil undersøge om kommissionen har hjemmel til at blande sig i de danske lønninger
  Italienske arbejdere i metroen i København. Det er frygten for løndumping fra europæiske arbejdere i Danmark, der får mange i Danmark til at frygte en europæisk mindsteløn.
 • Nyhed
  5. maj 2017

  Så er det heller ikke værre med uligheden

  Begge politiske fløje har en forkert opfattelse af, hvordan det står til med uligheden i Danmark. Det mener redaktøren bag ny bog om økonomisk ulighed. Den danske samfundsmodel har ifølge ham bremset den stigende ulighed, som vokser hastigt i mange andre lande. Spørgsmålet er, hvor længe det holder
  ’Den danske ulighedsdebat har udviklet sig i en skinger retning, hvor der står nogen i hvert sit hjørne og råber. Den ene side mener, at uligheden buldrer derudaf, og at jorden går under i morgen, og den anden side mener, at det overhovedet ikke giver mening at tale om ulighed i Danmark. Dybest set er der ingen af dem, der har ret,« siger Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og hovedforfatter til bogen Økonomisk ulighed i Danmark.