Emne

dogmatik

Omstilling til hvad?

Man kender legen med stolene: Voksne mennesker går rundt om et bord, mens musikken spiller. Når musikken stopper, bliver der fjernet en stol. Legen er et såkaldt udskilningsløb...

Lykketofts forenkling

Hensigten bag det nye udspil til en forenklet skattereform, som Mogens Lykketoft nu har fremlagt, er ganske forståelig. Han har på én og samme gang ønsket at mindske afstanden til De Radikale og præsentere vælgerne for en model, der er til at fatte...

Folkekirke og bekendelseskirke

Apropos Thorkild Grosbøll-sagen: Det var måske en ide at se på præsteløftet og være åben over for en ny formulering af det. Om det måske nok er teologisk korrekt, men ikke afspejler en folkelig virkelighed

Dyrt navneskifte

To kommuner, der har navn efter gamle bymæssige bebyggelser i Nordsjælland, vil fra den 1. januar 2007 være forsvundet til fordel for en ny kommune, hvis navn er hentet fra et navnkundigt farvand i den nationalromantiske litteratur...

Chokerende dogmatik

Reinkarnationslæren påstår, at mennesker genfødes liv efter liv i overensstemmelse med deres karma, hvilket vil sige summen af deres gode og dårlige handlinger. Det er tilhængernes tro og opfattelse, at karmalovens princip - som du sår, skal du høste - fungerer som en slags boomerang, der bevirker, at konsekvensen af et menneskes både gode og dårlige handlinger før eller senere vender tilbage til vedkommende...

Den europæiske syge og værdierne

Den tyske filosof Freidrich Nietzches forbandelse over kristendommen 'Antikrist' udkommer igen på dansk

Den skrækkelige efterløn

Mens permafrosten og oliepriserne bobler

Om at se det helt andet i den anden

Det er det oprindelige mysterium imod under-trykkelsen, kaos imod orden og åbenhed over for totalitær lukkethed, der betinger den franske filosof Jacques Derridas refleksioner over forbindelsen mellem det religiøse, døden og ansvaret

Lys over det danske land

Når velfærdskommissionen er glemt, når ingen længere kan huske noget om kulturministerens kanoner, når selv Irakkrigen er slut, står dette værk stadig som udfordringer til nye mennesker, der vil lære at leve fornuftigt: Fra i dag foreligger Immanuel Kants tre kritikbøger på dansk!

'Civilisationskampen på vej!'

Danmark og de vesteuro-pæiske lande er naive, grænsende til det stupide, i forhold til islamisk terrorisme, mener israelsk terror-ekspert

Sider

Mest læste

  1. Kritik og kanon hører ikke sammen
  2. Ideen om at tro skal være en privatsag, hvis den skal sameksistere med verdslighed, er en misforståelse
  3. Videnskab. Nyt dansk oversigtsværk over oplysningstiden er stærkt tiltrængt i en tid, hvor det politiske flertal bæres af folk, for hvem oplysningsbegrebet er en pestilens
  4. Den tyske filosof Freidrich Nietzches forbandelse over kristendommen 'Antikrist' udkommer igen på dansk
  5. Ind med kvindekamp, kollektiver og konebytning og ud med monogami, skaffedyr og klasseskel. 70'erne var forandringernes årti og er i øjeblikket under fornyet fokus, særligt i litteraturen, men også i for eksempel DR's tv-serie 'Album'. Det er de børn, der voksede op med frigørelsen, som nu tegner deres billede af årtiet
  6. Immanuel Kants lille skrift om metafysikkens eventuelle fremskridt udkommer nu på dansk
  7. "Han blev hidsig på mig. Jeg behøvede altså ikke tale til ham som som om han var idiot. Skulle han ikke vide, at tiderne skiftede. At den var væk nu, hele den verden som voksne og børn havde havde nerver til at leve i sammen...
  8. Ifølge Koranen var Jesus muslim og bragte Guds religion, islam, til menneskeheden i form af et guddommeligt evangelium