Emne: domstole

Seneste artikler
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil udvide retsplejelovens forbud mod at såkaldte gejstlige bestrider hvervet som domsmand eller nævning til også at omfatte imamerne

Imamer får ikke længere lov til at blive domsmænd og nævninge

Præster kan ikke blive domsmænd og nævninge, men det kan imamer godt. Nu vil justitsministeren sidestille de religiøse forkyndere, fordi der ikke må kunne rejses tvivl om domstolenes »uafhængighed og upartiskhed«
Det er ingen tilfældighed, at det er domstolene, Donald Trump slår sig på. Her findes nemlig den elite, der har gjort præcis tale og skrift til sit våben

Det kan godt være, at Trump kan tweete, men han kan ikke skrive

Det er ingen tilfældighed, at det er domstolene, Donald Trump slår sig på. Her findes nemlig den elite, der har gjort præcis tale og skrift til sit våben

Trumps tredje uge: Åben konflikt med retssystemet

Debatten om det omstridte indrejseforbud præger præsidentens tredje uge, hvor han har underskrevet færre dekreter end tidligere, men til gengæld haft travlt med at kritisere dommere og domstole for at gå imod hans vilje

Domstol til Trump: Du er ikke enevældig

I lyset af Trumps åbenlyse autokratiske tilbøjeligheder er det betryggende, at han ikke i vrede over at blive udfordret på sine magtbeføjelser vælger at se bort fra appeldomstolens kendelse og beordrer sit sikkerhedsministerium til at genaktivere rejseforbuddet. Det ville have været en dybt foruroligende begivenhed.

Polsk demokrati i opløsning

At det polske demokrati myrdes på åben gade, generer ikke magthaverne. De har valgt magten frem for demokratiet

Obamas juridiske dobbeltmoral

Man kan håbe, at de amerikanske lovgiveres nyvundne interesse for international retsorden kan danne en anden slags præcedens

En særlig sag

Det er en meget glædelig afgørelse, landsretten er nået frem til

Hvis jeg har ret – kan jeg så også få ret?

Det er dyrt at føre retssag ved domstolene. Alene retsafgifterne kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Det kan afholde mange danskere fra at kræve deres ret

Uden rettergang

Den politiske magtesløshed er til at forstå. Dommer, domsmænd, anklager, forsvarer og vidner sidder klar i retssalen, men hovedpersonen – den tiltalte – møder aldrig op. Foruden spild af tid og ressourcer er det et udtryk for manglende respekt for retten, som er indlysende forkastelig i en retsstat.

Kriminelle skal kunne dømmes uden at møde i retten

I fremtiden kan kriminelle blive dømt op til et halv års fængsel uden at være til stede i retten. Sådan lyder det nu fra et bredt politisk flertal

Sider

Mest læste

  1. USAhuser 11 millioner illegale indvandrere og bølgerne i amerikansk udlændingedebat går lige så højt som i Europa
  2. Det er ingen tilfældighed, at det er domstolene, Donald Trump slår sig på. Her findes nemlig den elite, der har gjort præcis tale og skrift til sit våben
  3. Mens Europa svælger sig i den populære soja-bønne bliver verdens største regnskov ryddet med voldsom hast for at gøre plads til de ulovlige marker
  4. På 60-års dagen lovpriser verdens regeringer konventioner og traktater, samtidig med at de bygger hemmelige fængsler og fangelejre og lovgiver i strid med menneskerettighederne
  5. 1999 er udråbt som Middelalderår, men der findes stadig en række sejlivede myter om den 'mørke' middelalder, mener professor Brian Patrick McGuire, der er middelalderhistoriker ved Roskilde Universitetscenter Middelalderen er kommet på mode, men desværre findes der i dagens Danmark en masse misforståelser om den store europæiske middelalder, der strækker sig fra det vestromerske riges fald i 400-tallet til reformationen i 1500-tallet...
  6. Det er en sørgelig erkendelse, at EU-naboerne har opgivet at stoppe udhulingen af demokratierne indefra. Siden 2010 har EU konsekvent kigget væk, når Victor Orbán har opløst vigtige dele af det ungarske demokrati. Og nu har den polske regering valgt magten frem for demokratiet
  7. Det britiske justitsministerium har givet muslimer lov til at få civilretslige sager ført ved en shariadomstol, mens de jødiske Beth Din-domstole også for fremtiden kan udstede bindende domsafgørelser. 'En glidebane', siger ekspert
  8. Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder