Emne

efteruddannelse

Læserbrev
16. juni 2014

Alle lærere skal efteruddannes

De snævre budgetrammer, som regeringen netop har lagt for kommunerne, er en forhindring for at skabe forbedringer.
Læserbrev
13. juni 2014

Arbejdsløse skal opkvalificeres

Når vi skal have opkvalificeret de ufaglærte i dag, er det i højere grad en langsigtet prioritering, så vi har den fornødne kvalificerede arbejdskraft i fremtiden
Kronik
26. april 2014

Et gigantisk ressourcespild

Dagpenge- og efteruddannelsesreglerne er fuldstændig ude af trit med de faktiske forhold i byggeriet – og en lang række andre brancher. Vi er nødt til at bygge et helt nyt system
Dagpengesystemet forholder sig ikke til de danske håndværkeres virkelighed, mener kronikørerne. For ofte er der ikke arbejde om vinteren, men den form for sæsonledighed kan systemet ikke rumme.
Læserbrev
24. januar 2014

Vil man tvinge folk på skolebænken?

Man må formode, at de, der ikke har en uddannelse i dag, er mindre motiverede til at tage en uddannelse, og deres gevinst ved at tage en uddannelse heller ikke er lige så høj
Læserbrev
4. januar 2014

Benspænd for livslang læring

Det er en helt forældet opfattelse, at de højtuddannede ikke har brug for mere uddannelse end deres grunduddannelse. Med den hastige udvikling og forandring i kompetencekrav i både den offentlige og den private sektor har også de højtuddannede i den grad brug for at udvikle deres kompetencer gennem hele arbejdslivet
Interview
6. november 2013

’Det kan blive sværere at få lov at tage på uddannelse’

Siden Dorthe Andersen blev ergoterapeut i 1989, er der sket et helt paradigmeskifte i genoptræningen af hjerneskadede. Men uden Statens Voksenuddannelsesstøtte er det ikke sikkert, hun havde fået lov at komme op på samme uddannelsesniveau som de praktikanter, hun vejleder
Nyhed
6. november 2013

FTF: Regeringens spareplan giver ringere velfærdspersonale

Vi vil få dårligere uddannede sygeplejersker, ergoterapeuter og lærere, hvis regeringen sparer støtten til efteruddannelse væk på Finansloven. Det vurderer FTF og Danske Regioner. En ny undersøgelse angiver i forvejen økonomi som den største barriere for at få opdateret sin viden
Hvis ikke Dorthe Andersens arbejdsplads var blevet kompenseret med Statens Voksenuddannelsesstøtte, mens hun var væk, er det ikke sikkert, hun havde fået mulighed for at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.
Nyhed
14. oktober 2013

’Vi kan ikke bare give folk en skovlfuld penge’

De manglende muligheder for efteruddannelse for løst ansatte er et problem, der skal tages hånd om, mener Enhedslisten, SF og DF, mens S ikke ser nogen grund til at ændre reglerne
Nyhed
14. oktober 2013

Freelancere afskæres fra efteruddannelse

Statens Voksen Uddannelsesstøtte skal sikre voksne efteruddannelse. Men selv om en voksende andel på arbejdsmarkedet er freelancere, kan de modsat selvstændige og fastansatte ikke få støtte til at opkvalificere sig. Ordningen er forældet og diskriminerende, lyder meldingen fra fagforbund og ekspert
Hos PROSA, hvor it-folkene holder til, og Magistrenes A-kasse, hvor mange freelance akademikere er medlemmer, har man svært ved at se meningen med, at netop disse grupper ikke kan få økonomisk hjælp til videreuddannelse.
Kommentar
13. august 2013

Afskaf ufaglært arbejdskraft

Ingen beslutningstagere synes for alvor at bekymre sig om fremtiden for Danmarks 700.000 ufaglærte. I Post Danmarks sorteringshaller er mine kolleger og jeg begyndt at miste troen på fremtiden
Foto: Jacob Langvad

Sider

 • Kommentar
  19. december 2012

  Uddannelse styrker lighed og vækst

  Hvis vi vil sætte gang i væksten på lang sigt, bør vi investere endnu mere i uddannelse og tage regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, alvorligt. Det er vejen til et rigere såvel som mere lige samfund
 • 2. marts 2007

  Fra mimrekort til studiekort

  Flere end 1.200 stude-rende på Københavns Universitet er i dag over 60 år. Og der bliver flere af dem. De ældres indtog på universiteterne stiller spørgsmål ved hele vores idé om uddannelse som rettet mod arbejds-markedet, mener ældreforsker
 • 3. april 2006

  Danmark og danskhed

  Hvad er det for noget? Kronikken byder blandt andet på forslag til nationalt forskningsprojekt om dansk religion, kultur og identitet
 • 30. december 2005

  Menneskerettigheder i Kina - tur-retur

  For få år siden talte vi i Vesten om menneske-rettigheder og demokrati, når vi talte om Kina. Nu taler vi globalisering, vækst og arbejdspladser. Kan det hænge sammen med, at de danske forbrugere efterhånden køber så meget i Kina, at vi er blevet regimets allierede?
 • 9. maj 2007

  Inflation i akademiske titler

  På private uddannelser herhjemme er titlen som professor til fri afbenyttelse, mens uddannelse og karriere i udlandet gør det muligt at smykke sig med fine akademiske titel uden at have de helt store meritter
 • 10. april 2007

  Jobkonsulenter uden faglig uddannelse

  De skal hjælpe folk i job eller uddannelse, men hver femte jobkonsulent har ikke selv papir på sine kompetencer. Ifølge et notat fra Undervisningsministeriet har 48 procent af konsulenterne en faglig uddannelse, mens 32 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse...
 • 22. februar 2006

  Studerende har mindre frafald end før

  De naturvidenskabelige fakulteter på landets universiteter vender bøtten med ny studiestruktur. Nye tal viser markant mindre frafald blandt de studerende. Videnskabsminister opfordrer andre uddannelser til at gå samme vej
 • 12. juli 2002

  Færre danske ’arbejdere’

  Industrisektorens arbejdsløshedsproblemer har intet med EU-udvidelsen at gøre