Emne

efteruddannelse

Nyhed
24. august 2012

Hvad gør vi med de talenter?

Meningerne var mange og tonen indimellem skarp, da Odense Internationale Filmfestival forleden var skueplads for en debat om talentudvikling i dansk film
Odense Internationale Film Festival er en kortfilmfestival, der begyndte i 1975. Den kalder sig Danmarks hyggeligste, modigste og mest opfindsomme kortfilmfestival.
Leder
12. juli 2012

Tomt uddannelsesløfte

Skiftet i arbejdsmarkedspolitikken har imidlertid også betydet, at der er kommet mindre fokus på efteruddannelse.
Baggrund
11. juli 2012

Flertal af ufaglærte får ingen efteruddannelse

Jo mindre uddannelse man har, desto mindre efteruddannelse får man, viser nye tal. Meget problematisk, vurderer eksperter, fordi det netop er de ufaglærte, der er i størst fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. De efterlyser mulighed for at tage sin optjente efteruddannelse med sig, hvis man bliver ledig
Der er en markant forskel på brugen af efteruddannelse mellem faglærte og ufaglærte. Frygt for at dumme sig for mange ufaglærte til at undlade at dygtiggøre sig, selv om netop er dem, der har mest brug for det.
Nyhed
10. juli 2012

Regeringen ’straffer’ de ledige

Ledige får i dag ligeså lidt efteruddannelse som under den borgerlige regering, viser nye tal. Det til trods for, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen løbende har lovet et opgør med den meningsløse aktivering. Regeringen forsøger at ’straffe’ de ledige for at få dem ud på arbejdsmarkedet, mener kritikere
Mette Frederiksen har flere gange sagt, at hun vil modarbejde meningsløs aktivering. Men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at markant flere kommer på de kritiserede korte kurser i jobsøgning.
Interview
16. december 2011

’Vi er ganske enkelt ikke dygtige nok’

»Der er en pædagogisk merværdi i, at man kan undervise på flere forskellige måder. Og så er der en praktisk merværdi i, at ting, der normalt ikke er mulige, pludselig bliver det. F.eks. kan eleverne skrive på en fælles tekst samtidig.«
7. december 2011

Kan vi få lov at lære hele livet?

Hvis vi vil have livslang læring, betyder det et brud med forestillingen om 30 års uddannelse, 30 år på arbejdsmarkedet og 30 år på pension
Kronik
8. november 2011

Spareøvelse forklædt som inklusion

Det skulle være så godt at integrere problembørnene i folkeskolernes normalklasser — de svage bliver en del af fællesskabet, og samfundet bliver mere rummeligt. Men hvis der ikke investeres i at gøre skolerne i stand til at håndtere børn med særlige behov, risikerer vi, at de ressourcestærke vender folkeskolen ryggen
De ressourcestærke elever vil tage flugten, hvis svage forsøges integreret i folkeskolen, uden at der følger ressourcer med til at løfte opgaven.
Kommentar
2. november 2011

Hvem skal udbyde masteruddannelser?

Professionshøjskolerne ønsker at udbyde masteruddannelser på linje med universiteterne. Men de studerende har behov for tæt kontakt til forskningen, og derfor bør universiteter og professionsuddannelser i stedet samarbejde om efteruddannelse
Nyhed
13. august 2011

En kamp mod fupuniversiteter og diplomfabrikker

En statslig beskyttelse af betegnelsen ’universitet’ skulle have været det helt store opgør med fupuniversiteter og diplomfabrikker, der udbyder falske grader over internettet. Men loven rammer ikke som tiltænkt, og dem der reelt vil udbyde fupuddannelser til danske studerende, kan blot fortsætte virksomheden fra et andet land
En statslig beskyttelse af betegnelsen ’universitet’ skulle have været det helt store opgør med fupuniversiteter og diplomfabrikker, der udbyder falske grader over internettet. Men loven rammer ikke som tiltænkt, og dem der reelt vil udbyde fupuddannelser til danske studerende, kan blot fortsætte virksomheden fra et andet land
Kommentar
25. maj 2011

'En balancegang mellem at uddanne generalister og specialister'

Professionshøjskolen UCC anerkender daginstitutionerne, der efterspørger en større faglig viden om anormal seksuel adfærd blandt børn. Men en opprioritering risikerer at ske på bekostning af andre væsentlige områder, lyder vurderingen fra eksperter

Sider

 • Kommentar
  19. december 2012

  Uddannelse styrker lighed og vækst

  Hvis vi vil sætte gang i væksten på lang sigt, bør vi investere endnu mere i uddannelse og tage regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, alvorligt. Det er vejen til et rigere såvel som mere lige samfund
 • 2. marts 2007

  Fra mimrekort til studiekort

  Flere end 1.200 stude-rende på Københavns Universitet er i dag over 60 år. Og der bliver flere af dem. De ældres indtog på universiteterne stiller spørgsmål ved hele vores idé om uddannelse som rettet mod arbejds-markedet, mener ældreforsker
 • 3. april 2006

  Danmark og danskhed

  Hvad er det for noget? Kronikken byder blandt andet på forslag til nationalt forskningsprojekt om dansk religion, kultur og identitet
 • 30. december 2005

  Menneskerettigheder i Kina - tur-retur

  For få år siden talte vi i Vesten om menneske-rettigheder og demokrati, når vi talte om Kina. Nu taler vi globalisering, vækst og arbejdspladser. Kan det hænge sammen med, at de danske forbrugere efterhånden køber så meget i Kina, at vi er blevet regimets allierede?
 • 9. maj 2007

  Inflation i akademiske titler

  På private uddannelser herhjemme er titlen som professor til fri afbenyttelse, mens uddannelse og karriere i udlandet gør det muligt at smykke sig med fine akademiske titel uden at have de helt store meritter
 • 10. april 2007

  Jobkonsulenter uden faglig uddannelse

  De skal hjælpe folk i job eller uddannelse, men hver femte jobkonsulent har ikke selv papir på sine kompetencer. Ifølge et notat fra Undervisningsministeriet har 48 procent af konsulenterne en faglig uddannelse, mens 32 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse...
 • 22. februar 2006

  Studerende har mindre frafald end før

  De naturvidenskabelige fakulteter på landets universiteter vender bøtten med ny studiestruktur. Nye tal viser markant mindre frafald blandt de studerende. Videnskabsminister opfordrer andre uddannelser til at gå samme vej
 • 12. juli 2002

  Færre danske ’arbejdere’

  Industrisektorens arbejdsløshedsproblemer har intet med EU-udvidelsen at gøre