Emne

eksaminer

Særbehandling af mænd

Ligelig kønsfordeling er helt sikkert ønskværdigt på de fleste samfundsområder, men hvorfor lige starte med positiv særbehandling af mænd, der ikke kvalificerer sig til et universitetsstudium?

Snyd ved eksamen

70 farmaceutstuderende måtte til reeksamen på grund af et mislykket forsøg på storstilet eksamenssnyd

Demokrati er hårdt arbejde

Gennem en større forståelse for folkestyrets funktioner forsøger Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo at løfte kvaliteten i Egyptens undervisningssektor

7-skalaen er ikke innovation, men en mangelliste

Siden Immanuel Kant har oplysning og uddannelse ikke været et spørgsmål om perfektion i forhold til et allerede eksisterende ideal, men om uddannelse til selvstændighed. Det er vi gået bort fra med den nye karakterskala

Flere aktive studerende

Ifølge den årlige statistik (for 2006) fra Rektorkollegiet, er det lykkedes at få flere studerende ind på universiteterne.

Kodenavn John

Kurt Jonas var nær blevet Stasi-agent, men fik på et tidspunkt kolde fødder. 40 år senere vil han gerne vide, hvilke oplysninger, der ligger om ham i de danske arkiver

Kampen om det offentlige

Alle er tilsyneladende (blevet) socialdemokrater for Herren, men hvordan? Lean, lyder svaret for tiden - og det er ikke godt

Livslang test, version 2.0

Danske forældre er begejstrede for test og karakterer i folkeskolen. Som det fremgår af dagens avis og af den undersøgelse, meningsmålingsinstituttet EpinionCapacent har lavet for Information, er 68 procent positive over for test i folkeskolen. Det ligner en sejr til undervisningsminister Bertel Haarder (V) og den centrale placering af PISA-undersøgelser, kundskaber og faglighed, som VK-regeringen har praktiseret siden sin tiltræden i 2001. Og det ligner ikke mindst en sejr til opgøret med reformpædagogikken.

Danskere vil sikre colombianske studerende mod voldelige overgreb

Studerende bliver truet, tævet og myrdet for politisk aktivitet i Colombia. Nu har Danske Studerendes Fællesråd (DSF) indledt en kampagne, der skal sikre deres kolleger, colom-bianske studerende, mod overgreb fra regeringshær og paramilitære grupper

Hvert eneste barn har betydning

Labour har de seneste 10 år pumpet millioner ekstra pund ind i systemet, men det har ikke forhindret den urbane ressourcestærke middelklasses flugt fra statsskolerne

Sider

Mest læste

  1. [εgˈsæːmən] Substantiv, fælleskøn. Samlet ekstern vurdering af en persons kvalifikationer inden for en given uddannelse, som undertiden fostrer nervøsitet, angst, stress
  2. Du mærker opdriften i midten af rusugen, når din nye klasse forvandler sig fra fremmede mennesker til venskaber og læsegrupper. Så rammer kravene om fremdrift dig, og du bliver helt svedig, når du hører politikere prædike om maksimale studietider og begrænsede SU-klip. Men tag det roligt. Information guider dig til, hvordan du omgår fremdriftsreformen
  3. For Bourdieu var sociologiens felter struktureret som et forhold mellem en dominerende og en domineret part. Hans måde at tænke på er umiddelbart let at overtage – men har også problematiske arvtagere
  4. Studerende løber en stor risiko, når de tager 'study drugs'. Det siger medicinske eksperter, der advarer mod alvorlige bivirkninger. Desuden sås der tvivl om pillernes virkning
  5. Alle elever i 3. g går lige nu igennem en periode med enorm usikkerhed og pres. Den virtuelle undervisning er ustruktureret, og ingen ved, om vores eksamener skal afholdes på normal vis eller ej. Aflys alle eksaminer og erstat dem med årskarakterer, skriver en gymnasieelev i dette debatindlæg
  6. Et blik på cd-hylden røber alt om vores trang til anerkendelse – og held til at opnå den. Hvor mange ved, at Bourdieu, der døde for præcis en uge siden, var Mesteren i netop denne disciplin?
  7. Den franske filosof Michel Foucaults bog om klinikkens fødsel er nu udkommet på dansk. Den giver et indblik i, hvordan lægevidenskaben kom til at indgå som et magtinstrument i den vidensfikserede nationalstat Retfærd & Velfærd Man kunne tro, at en 37 år gammel bog frem for alt har historisk interesse...
  8. Ambitiøse studerende vælger at dumpe med vilje for at klare sig bedre til reeksamen. På CBS er antallet af studerende, der tager reeksamen, steget med 33 procent på fem år, og tendensen er ifølge en ungdomsforsker et resultat af det pres, de studerende oplever, når politikere reformerer uddannelsesområdet – senest med SU-reformen