Emne

eliteuddannelser

Det er blevet ok at dyrke eliten

Efter mange år med 'enhedsskole' og 70'er-inspireret pædagogik er det blevet mere acceptabelt at dyrke eliten i uddannelsessystemet, konkluderer nyt sociologisk speciale. Globaliseringen er den væsentligste grund

Flere eliteuddannelser på vej

Vi skal satse på eliteuddannelser, så de dygtigste får endnu bedre muligheder for at udvikle sig. Landets universiteter skal kunne tilbyde undervisning på højere niveau. Eliteuddannelserne er en væsentlig forudsætning for at sikre det," siger videnskabsminister Helge Sander

De gyldne tider er ovre for amerikanske universiteter

Efter mange fede år med investeringer i bl.a. Wall Street er det blevet smalle dage for de private universiteters rige kapitalfonde, hvis værdi forventes at falde med 30 pct. i gennemsnit i 2008-09. Resultatet er drastiske budgetbesparelser

Elitestudier gør ikke plads til mønsterbrydere

Begrebet 'masseuniversitet' skal tages med et gran salt, viser ny forskning. Studier som statskundskab, litteraturvidenskab og medicin rekrutterer primært blandt akademikernes børn, mens institutioner som Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Handelshøjskolen og Aalborg Universitet tager slæbet med at bryde den sociale arv

Henrik Herløv Lund ude af kurs - regeringen på rette kurs

Regeringen er garant for en fornyelse af det danske velfærdssamfund, fordi vi sætter hensynet til det enkelte menneske i centrum frem for hensynet til systemerne

Regeringens nyliberale uddannelsespolitik er på fejlkurs

Den store nedgang i tilgangen til en række videregående uddannelser her i sommeren 2008 er et alvorligt tilbageslag i den danske uddannelsespolitik. Det er imidlertid kun ét blandt flere problemer i uddannelsespolitikken

Elite - til alles gavn

Eliteuddannelsen skal opfylde det formål, at også de studerende med de største evner skal have mulighed for at blive udfordret til grænsen af deres personlige potentiale

Kamp for gratis uddannelse i EU-Parlamentet

De europæiske studenterorganisationer og Folkebevægelsen mod EU vil have ændret på reglerne for de tværeuropæiske Erasmus Mundus-uddannelser, så de ikke tvinger medlemslandene til at indføre betalings-uddannelse

Eliteuddannelse er en underskudsforretning

Eliteuddannelser - både de danske og den fælleseuropæiske Erasmus Mundus - er en ren underskudsforretning for universiteterne. Den politiske interesse for eliten er tilsyneladende større end viljen til at betale

KU overvejer at droppe eliteuddannelser

Københavns Universitet (KU) risikerer at skulle tilbagebetale tre millioner kroner til studerende på de såkaldte Erasmus Mundus-uddannelser

Sider

Mest læste

  1. Jeg er den farvede dreng fra bunden, der kom på elitestudiet statskundskab. Mine holdkammerater er flinke, men de har svært ved at forstå, at ikke alle på studiet er ligesom dem. At nogle har andre vilkår og knap så mange privilegier
  2. Overbygningsuddannelsen i humanbiologi ved Københavns Universitet skilter med at være elitær og målrettet en karriere i virksomheder som Novo Nordisk, Leo Pharma og Lundbeck. Virksomhederne påskønner det tætte samarbejde med universitetet
  3. ’Når man udvælger et barn, har det naturligvis også med smag at gøre,’ siger balletskoleleder Anne Marie Vessel Schlüter
  4. Regeringen vil satse på eliteuddannelse, men de bedste hoveder bliver holdt nede af et stramt system af ECTS-points, der ikke gør det muligt at tage ekstra fag, mener studieledere og studerende. Hvis man vil vide mere, må man selv betale
  5. Idealet om, at arbejdsomhed og hård træning op gennem uddannelsessystemet kan udligne ulighed, holder ikke længere. Meritokrati er tværtimod med til at øge forskelle, hævder Yaleprofessor Daniel Markovits i ny bog. Til gengæld taber eliten også selv på det system, der giver dem status
  6. Da jeg var lille lød parolen, at det ikke gjaldt om at vinde, men om at være med. Det er noget bagstræberisk nonsens. Det gælder både om at være med og om at vinde, men allermest om at gøre sig umage
  7. Selv om en uddannelse fra Oxford eller Cambridge imponerer de fleste, så optager en lang række studier alt for mange studerende. En grad fra et af Europas absolutte topuniversiteter giver dog ingen sikker adgang til et godt job
  8. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at der fortsat er meget lidt fokus på talenterne i det danske skolevæsen. Erhvervsuddannelsernes opdeling i talentspor skyldes ifølge ministeren primært, at uddannelserne skal gøres mere attraktive