Emne

eliteuddannelser

Betalingsuddannelser er et EU-krav

EU kræver, at medlems-landene fjerner barrierer for betalingsuddannelser. Det fremgår af planen for udvidelse af eliteuddannelsen Erasmus Mundus, som Dansk Folkeparti kalder 'helt utilstedelig'

Nej til A- og B-uddannelser

Hvis man fastholder, at eliteforløbene skal være særskilte elite-kandidatuddannelser, risikerer vi, at de ordinære kandidatuddannelser bliver udsultet. Konsekvensen er, at vi får etableret A- og B-uddannelser

De særligt udvalgte

Videnskabsministeriet har valgt en særlig definition af begrebet eliteuddannelse - og har dermed frataget universiteterne muligheden for selv at tilrettelægge en uddannelse, som de selv finder relevant

Nyt lovforslag skaber usikkerhed om gratis uddannelse

Regeringen har gentagne gange understreget, at uddannelse skal være gratis i Danmark. Men et lovforslag fremsat af Bertel Haarder i oktober åbner for brugerbetaling på alle korte og mellemlange uddannelser. Bertel Haarder afviser

Flere hænder, færre elever, mere løn og bedre velfærd

Den store demonstration på Christiansborg Slotsplads havde skilte med mange forskellige budskaber

Historien om et bebudet mord

Fremmedsprogene er ude i en forudsigelig deroute i et uddannelsessystem, der er baseret på de såkaldte 'STÅ'ere'. På Handelshøjskolen nedlægger man nu alle andre sprog end engelsk

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Elite i breddens land

Vi skal turde at tale elitens sag rent - uden at fedte bredden ind i sagen

Elitestuderende på bekostning af andre

Det er betænkeligt, at både S og SF i foråret 2007 lagde stemmer til indførelse af niveaudeling på erhvervs-uddannelserne. Selvfølgelig går det ud over ordinære studerende, når der oprettes eliteuddannelser

Bredden betaler for eliten

Vi skal satse på eliten, mener et flertal i Folketinget. Det er den brede masse af studerende, der kommer til at betale for de få udvalgte, mener Danske Studerendes Fællesråd

Sider

Mest læste

  1. Jeg er den farvede dreng fra bunden, der kom på elitestudiet statskundskab. Mine holdkammerater er flinke, men de har svært ved at forstå, at ikke alle på studiet er ligesom dem. At nogle har andre vilkår og knap så mange privilegier
  2. Regeringen vil satse på eliteuddannelse, men de bedste hoveder bliver holdt nede af et stramt system af ECTS-points, der ikke gør det muligt at tage ekstra fag, mener studieledere og studerende. Hvis man vil vide mere, må man selv betale
  3. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at der fortsat er meget lidt fokus på talenterne i det danske skolevæsen. Erhvervsuddannelsernes opdeling i talentspor skyldes ifølge ministeren primært, at uddannelserne skal gøres mere attraktive
  4. Taxametersystemet har skabt en usund konkurrence mellem gymnasierne, hvor populære gymnasier tiltrækker så mange elever, at det hiver elevgrundlaget væk fra mindre prestigefulde gymnasier
  5. Selv om en uddannelse fra Oxford eller Cambridge imponerer de fleste, så optager en lang række studier alt for mange studerende. En grad fra et af Europas absolutte topuniversiteter giver dog ingen sikker adgang til et godt job
  6. ’Når man udvælger et barn, har det naturligvis også med smag at gøre,’ siger balletskoleleder Anne Marie Vessel Schlüter
  7. Begrebet 'masseuniversitet' skal tages med et gran salt, viser ny forskning. Studier som statskundskab, litteraturvidenskab og medicin rekrutterer primært blandt akademikernes børn, mens institutioner som Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Handelshøjskolen og Aalborg Universitet tager slæbet med at bryde den sociale arv
  8. Idealet om, at arbejdsomhed og hård træning op gennem uddannelsessystemet kan udligne ulighed, holder ikke længere. Meritokrati er tværtimod med til at øge forskelle, hævder Yaleprofessor Daniel Markovits i ny bog. Til gengæld taber eliten også selv på det system, der giver dem status