Emne

embedsmænd

Vent på Finansministeriet

En problematisk ledelseskultur er under udvikling i rugekassen for landets offentlige ledere, Finansministeriet. Vi er på vej mod embedsmænd, der træffer hurtige frem for gennemtænkte beslutninger

Topembedsmænd afviser interview om politisk pres i Irak-sag

Tidligere direktør for Udenrigsministeriet og den tidligere souschef for ministeriets Folkeretskontor ønsker ikke at blive interviewet til Information om det politiske pres vedrørende Irakkrigen, som flere embedsmænd beskriver i bogen ’Mørkelygten’

Flere djøf’ere til Folketinget

Folketinget trænger til at få tilført analysekapaciteter, der kritisk og uvildigt kan gennemgå og udlægge den siddende regerings lovforslag og svar til Folketingets medlemmer

Politiske embedsmænd og demokratisk tusmørke

Med ’Mørkelygten’ gør Jesper Tynell op med myten om den rent fagligt funderede embedsmand og viser, hvordan embedsværket deltager i at vildlede Folketinget og offent-ligheden. Afdækningen bør føre til en debat om dette fundamentale demokratiske problem, skriver juraprofessorerne Michael Gøtze og Jens Elo Rytter, der anmelder bogen for Information

Fogh afkræves svar om grundlag for Irakkrigen

Det var uden om ministeriets formelle kommandoveje og ’fra allerhøjeste sted’, at embedsmænd i Udenrigsministeriet blev bedt om at levere det juridiske grundlag for Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Det fortæller en embedsmand i bogen Mørkelygten. Fogh må forklare, om han stod bag, lyder det fra flere sider

Krigen; løgnen; flugten fra ansvaret

Tungere beslutning end at gå i krig kan ingen politiker træffe. Menneskers død og lemlæstelse er en uundgåelig følge af beslutningen. Derfor må det stå som et moralsk ubøjeligt krav, at beslutningen træffes så nøgternt som muligt: Hvad taler for? Hvad taler imod?

Juraekspert: Godt, hvis ’Mørkelygten’ får politikere til at se realiteterne i øjnene

Det er naivt, hvis politikerne har troet, at embedsmænd er objektive, men positivt, hvis Jesper Tynells ’Mørkelygten’ kan rive dem ud af den vildfarelse, så de kan stramme op på reglerne, siger ekspert

Embedsmænd slipper for at blive udspurgt i skandalesager

Gode ideer har brug for at modnes, lyder det fra Folketingets formand efter afvisning af ny undersøgelsesform

Politikere og embedsmænd slås om magten i ministerier

Den politiserede centraladministration skaber de mange skandaler. Der er mange bud på løsninger

Politikere skræmmer embedsfolk til magtfordrejning

Frygten for at blive skubbet ud af politikerne, får embedsværket til at lade hånt om juraen. Det fremhæver to forskere i ny bog om de mange ministerskandaler

Sider

Mest læste

  1. Mette Frederiksen og hendes nye departementschef Barbara Bertelsen har meget tilfælles. De stiller begge høje krav og er dybt optaget af at gøre op med en kultur, hvor embedsværket spænder ben for politikernes visioner. Statsministeren har nu for alvor sat sit eget hold
  2. Statsministeren har ret i, at der ligger et demokratisk potentiale i at styrke en folkevalgt regerings mulighed for at komme igennem med sin politik. Men det er samtidig klart, at hendes befæstelse af regeringsmagten ikke må tage overhånd.
  3. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?
  4. Den kinesiske regering har for første gang indrømmet, at verdens største dæmning på Yangtze-floden kan få 'katastrofale' følger. Nu vil myndighederne forflytte fire millioner personer i et forsøg på mindske skaden
  5. Den amerikanske administrations generøsitet med Iraks oliepenge eksploderede i Paul Bremers sidste uge i Bagdad, hvor fire milliarder dollar i kontanter blev delt ud. Hvor pengene blev af, og hvorfor det skulle gå så stærkt, er revisorerne nu ved at afdække
  6. Med placeringen af Martin Rossen i Statsministeriet og regeringens magtfulde udvalg vil Mette Frederiksen styrke regeringen over for embedsværket. Det er fornuftigt. Men diskussionen om Rossen bør åbne for en bredere diskussion om parlamentarisk kontrol
  7. Med ’Mørkelygten’ gør Jesper Tynell op med myten om den rent fagligt funderede embedsmand og viser, hvordan embedsværket deltager i at vildlede Folketinget og offent-ligheden. Afdækningen bør føre til en debat om dette fundamentale demokratiske problem, skriver juraprofessorerne Michael Gøtze og Jens Elo Rytter, der anmelder bogen for Information
  8. Ærkefjender. Selv om stemningen synes vendt i de europæiske medier, er et militært angreb på Iran slet ikke taget af bordet i Washington. Heller ikke Barack Obama vil afvise bombninger, og toneangivende militærstrateger gør det klart: 'Atomuret tikker'. Den kolde krig mellem Iran og USA er i gang - og har været det siden 1979