Emne

epidemier

Vandet fosser gennem Tyskland

Én for én bliver byerne langs Elben ramt af oversvømmelser. Flere steder bryder diger sammen, desperate husejere forsøger at stjæle sandsække

Alarm over virus i det sydlige USA

Myndighederne i Mississippi og Louisiana i alarmberedskab over virussygdom, der spredes af myg i varmt vejr. Syv personer er døde og 100 smittede

Sydlige Rusland under vand

De seneste dages oversvømmelser i det sydlige Rusland kan få alvorlige konsekvenser for et allerede udpint Tjetjenien

I Tantura ligger smertens grænse

En israelsk massakre på en arabisk landsby i 1948 kræver stadig ofre – historieskriverne

Kriser standser ikke ved grænsen

Udfordringen for krisestyring er at reducere sårbarheden og øge modstandskraften – over grænserne

Østtimor fejrer selvstændighed

FN har genopbygget ø-staten fra grunden med en vis succes

Naturens grusomme eksperiment

Hiv er i dag så udbredt i dele af Afrika, at smitten påvirker den menneskelige evolution. Vi ser det ske for første gang i historien

’Det ender let i et uciviliseret samfund’

Den internationalt kendte demokratiprofessor David Held retter en voldsom kritik af USA for at forbryde sig mod de principper og værdier, som det internationale retssamfund har bygget på siden holocaust

Man kan ikke regne sig til en regnorm

Det er svært at forestille sig to computere blive forelskede i hinanden, siger, fysikeren, prof. emeritus Ove Nathan i denne samtale om kaos og orden, om fysikken, universet og moderne videnskab

Kollektiv kortslutning

En gang imellem sker der noget, og hele livsånden og tempoet forandres, folk får et nyt livssyn som afspejler sig i deres politiske opførsel, deres manérer, deres arkitektur, deres litteratur og alt andet George Orwell

Sider

Mest læste

  1. Det er ikke et spørgsmål, om verden igen vil blive ramt af en pandemisk virus – spørgsmålet er udelukkende, hvornår det sker. Ny bog gennemgår vores viden om virus, og hvad mennesket har gjort og kan gøre i fremtiden for at afdæmpe de værste konsekvenser
  2. Tre indbyggere fra en lille landsby i Leicestershire er døde af den menneskelige variant af kogalskab, Kreutzfeldt-Jakob sygdommen, og briterne frygter nu en epidemi. LONDON - Britiske myndigheder er i færd med en større undersøgelse af en række dødsfald i den lille landsby Queniborough i Leicestershire...
  3. Frygten for apokalypsen deler nutidens menneske med alle tidligere generationer i den kristne verden BOSTON - Menneskets angst for verdens undergang og tro på dommedag er ikke et nyt socialt og psykologisk fænomen...
  4. Vaccinen mod kighoste virker ikke længere i Holland, og mange frygter en europæisk epidemi. Men selvom antallet af kighostesyge børn i Danmark er stigende, vækker det ikke bekymring på Seruminstituttet Vaccine Kighoste har i mange år været regnet for en nærmest ubetydelig børnesygdom...
  5. Rigshospitalet har gennem de sidste årtier opslugt en lang række små velfungerende hospitaler. Nu er turen kommet til Rigshospitalets Tagensvejafdeling Hospitalsuvæsen Tillidsmand for portørerne på Rigshospitalets Tagensvejafdeling Rigshospitalet har gennem de sidste 30 år opslugt flere små velfungerende københavnske hospitaler, bl...
  6. Den verdensomspændende og dræbende influenzapandemi 1918-20 er overset i historien – måske fordi dens 50 millioner ofre navnlig var unge og fattige
  7. Ny bog af den amerikanske sociolog, Richard Sennett, hudfletter, hvordan den fleksible kapitalisme ætser den menneskelige karakter NY BOG På et tidspunkt, hvor statsministre og finansministre vil have os til at knokle endnu mere for at 'bevare velfærdssamfundet', og hvor det moderne erhvervsliv og fagbevægelsen råber på mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, er Richard Sennetts nye bog - The Corrosion of Character...
  8. Senantikkens Rom havde udviklet sig til en kompliceret bureaukratisk stat, som uvilkårligt henleder tanken på vor tids velfærdsstat. Bortset fra, at Rom gik under til sidst... ØKONOMI I OPBRUD Romerrigets fald er et af de uopslidelige debatemner indenfor histo-rievidenskaben...