Emne

erhvervsskoler

Artikler
Nyhed
3. maj 2012

Tekniske skoler har sat milliarder til side

Mens LO kræver flere midler til de tekniske skoler, har skolerne selv polstret sig økonomisk af frygt for besparelser, fordi der hvert år forhandles nye bevillinger. SF og Enhedslisten vil give skolerne langsigtet økonomisk sikkerhed, så de tør bruge pengene på deres elever
Mens LO kræver flere midler til de tekniske skoler, har skolerne selv polstret sig økonomisk af frygt for besparelser, fordi der hvert år forhandles nye bevillinger. SF og Enhedslisten vil give skolerne langsigtet økonomisk sikkerhed, så de tør bruge pengene på deres elever
Nyhed
3. maj 2012

Tekniske skoler polstrer sig mod nedskæringer

I stedet for at bruge deres penge på eleverne har landets tekniske skoler opbygget en egenkapital på tre milliarder kroner. Man kan spare ‘betydelige midler’ ved at nedsætte tilskuddet pr. elev, vurderer ekspert, mens LO vil give skolerne endnu flere penge. SF og Enhedslisten vil i stedet sikre, at de eksisterende midler bliver brugt til undervisning
Fordi bevillingerne til de tekniske skoler forhandles på årsbasis, er de bange for at bruge alle deres midler.
Nyhed
21. marts 2012

Forskere: Undervisningsministeriet svigter de unge

Det skader direkte de unge, når Undervisningsministeriet ikke er i stand til at måle, hvilke indsatser på erhvervsskoleområdet der virker. Går ministeriet ikke i gang med en mere effektiv løbende registrering af frafaldet, lades de unge totalt i stikken
På Herningsholm Erhvervsskole i Herning er frafaldet gået ned mere end 30 procent fra 2010 til 2011, efter at man er begyndt at bruge erhvervscoaches
Nyhed
20. marts 2012

Kritik af nyt initiativ mod frafald

Danske Erhvervsskoler kritiserer Undervisningsministeriet for at handle for langsomt på frafaldsproblemerne på ungdomsuddannelserne. Et ministerudvalg løser ikke nødvendigvis problemerne, siger formand
Nyhed
2. januar 2012

Ufaglærte og lavtuddannede slås mest med studiegæld

Studiegælden i Danmark har en social slagsside, viser nye tal fra Uddannelsesstyrelsen. De højtuddannede skylder godt nok mest, men det er især eleverne fra erhvervsskolerne, der optager mere gæld og ikke kan betale pengene tilbage
Nyhed
9. august 2011

Regeringens tiltag for at bremse frafald på uddannelser har fejlet

Skiftende undervisningsministre har i ti år bebudet, at frafaldet på erhvervsskolerne skal mindskes. Alligevel droppede 30.370 unge ud i 2009, hvilket er rekord for perioden. Ministeren erkender, at indsatsen ikke har virket og vil tage diskussionen på Sorømødet, der indledes i dag
Nyhed
9. august 2011

Milliardtilskud til erhvervsskoler har slået fejl

Frafaldet på landets erhvervsuddannelser er stort set uændret de sidste ti år, selv om regeringen har postet milliarder i at vende udviklingen. Dansk Industri foreslår en radikal stramning af reglerne, så kun de egnede kommer ind
Frafaldet på landets erhvervsuddannelser er stort set uændret de sidste ti år, selv om regeringen har postet milliarder i at vende udviklingen. Dansk Industri  foreslår en radikal stramning af reglerne, så  kun de egnede kommer ind
Leder
3. august 2011

Glemte uddannelser

Et rekordstortantal unge har netop fået besked om, at de kan begynde deres universitetsstudier, når sommeren går på hæld. Imens står erhvervsledere og erhvervsorganisationer i kø for understrege, at der er brug for endnu flere højtuddannede, hvis dansk vækst og innovation skal fremtidssikres. Men i debatten om uddannelsernes rolle i jagten på vækst og konkurrenceevne synes en vigtig del af uddannelsessektoren at være glemt: erhvervsskolerne
Nyhed
15. juni 2011

Erhvervsskoler foreslår fælles ungdomsuddannelse

Alt for mange unge får aldrig en ungdomsuddannelse, og derfor er der behov for en ny type uddannelse, mener erhvervsskolelederne. De foreslår en fælles toårig grunduddannelse, der skal omfatte alle unge
Mange 15-16-årige har svært ved at beslutte sig for, hvad de vil. Men løsningen er ikke en fælles ungdomsuddannelse som Danske Erhversskoler foreslår, mener Konservative.
3. maj 2011

Vi tager talent alvorligt

Kritikerne rammer skævt, når de påstår, at regeringens talentstrategi kun kommer de mest talentfulde elever til gavn. En styrket talentindsats er også et løft i bredden, for talent smitter. En dygtig elev trækker sine kammerater med op, og det bidrager til fællesskabet

Sider