Emne

erhvervsskoler

Mistillid

Tendenserne til mistillid over for regeringens intentioner med den offentlige sektor forstærkes af, at en stribe forskellige reformer er i gang med at blive implementeret samtidig. På uddannelsesområdet er der gennemført eller ved at blive gennemført store reformer på næsten alle områder - folkeskolen, gymnasier og erhvervsskoler, videregående uddannelser og universiteter. Og disse ret omfattende reformer falder sammen med de overordnede strukturreformer af hele det kommunale danmarkskort. Det skaber stress, frustrationer og tvivl om, hvor man i virkeligheden er på vej hen. Derfor er der god grund til at overveje en reformpause i de kommede år, som det er foreslået fra flere sider. Ellers er der ingen tvivl om, at de bitre talkrige og mistilliden vil tage til i de kommende år.

Det var endt som en ulighedsskole

Klare krav til eleverne er nødvendige for at skabe mere lighed i skolen, siger Bertel Haarder, der glæder sig over, at "de radikales langvarige dominans over folkeskolen" er væk

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Efterskoler føler sig truet på eksistensen

Regeringen vil målrette 10. klasse mod ’de svageste elever’. Landets efterskoler frygter for deres liv, mens DF maner til besindighed

Ungdomsvalg: R, SF og Enhedslisten stormer frem

Afstemning blandt 100.000 unge viser skred i forhold til 2001: Højrefløjen går tilbage unge vælgere

DEBAT

Citizen Lame *Alt godt Kommer til den som venter Med 25 års forsinkelse Fik vi endelig besked om drivhuseffekt og klimaændring Om et par år, det dårlige drikkevand Og imorgen, måske endelig A og B hold Selvklart, med nogen forsinkelse Det handler jo ftalatisk Om national security! Claus Ankersen Kan ske, kan skade *Uklog af ordskade hænger jeg på grenen over floder af syrlige drops pippende med deres bittesmå spurvetunger: ’Du er ikke som os, du er ikke som os’ Hopla, måske ikke Den grønne gren Nogen må jo forsøge at fodre dem: Hallunk, Heraklit, Himstragims Turist i mit eget liv og i andres Sproget er ukendt før det er skrevet! Claus Ankersen Nedskæringer truer demokratiet *Inden der breder sig en bølge af forargelse over forkælede, demonstrerende studerende, skal man tænke over sammenhængene, når man som her ser hele spektret på gaden, måske undtaget børnehavebørn (de sidder måske hjemme og øver sig på deres tests?)...

Massiv protest mod nedskæring

Danske elever og studerende vil ikke finde sig i regeringens besparelser på uddannelses-området. I dag samles de i fælles protest

Store besparelser på udlændingeområdet

Regeringen svigter integrationen, mener Socialdemokratiet og foreslår at bruge nogle af de mange penge, der spares på asylområdet til at afskaffe starthjælpen

Solnedgang i velfærds-landet

Politikerne og borgerne har glemt at forny den kontrakt, der binder velfærdsstaten sammen, mener Helle Thorning-Schmidt. Ydelser, som f.eks. børnecheck, skal reguleres efter indkomst, og en ny enhedsskole med folkeskole, gymnasium og erhvervsfag skal afprøves

Tørnæs: Kritik er rent sludder

Gymnasielærerne mener undervisnings-ministeren med taxameterordninger og selvstyre på gymnasierne selv løber fra ansvaret. Ministeren afviser blankt

Sider

Mest læste

  1. Hver anden elev, der har et fysisk eller psykisk handicap, og som går på en erhvervsskole, falder fra, viser en ny undersøgelse. Organisationer kræver mere fleksibilitet på uddannelserne
  2. Byggebranchen er i rivende udvikling, og Danmark har brug for dygtige teknikere. Alligevel har regeringen år efter år valgt at spare benhårdt på deres uddannelser. Som lærer mærker jeg konsekvenserne for mine kolleger, de studerende og mig selv hver dag
  3. De britiske erfaringer viser, at Danmark må opgive at følge en dagsorden om frit valg, privatiseringer, udliciteringer og sociale nedskæringer, hvis udviklingen mod større ulighed skal stoppes. Erfaringerne viser desværre også, at det er meget svært at vende tilbage, hvis man først har forladt velfærdsstatens principper om et solidarisk samfund
  4. Regeringen svigter integrationen, mener Socialdemokratiet og foreslår at bruge nogle af de mange penge, der spares på asylområdet til at afskaffe starthjælpen
  5. Da jeg var ung, var en studentereksamen det fineste. Nu er det erhvervsuddannelserne, politikerne vil have ungdommen til at vælge. Men politikerne bør blande sig udenom og lade unge vælge selv, begå fejl og lære af dem, skriver SF-byrådsmedlem i dette debatindlæg
  6. Vi råber og skriger til de unge, at de skal tage på erhvervsskole. Alligevel er den skole, de møder, så bogligt tilrettelagt, at den ikke fordrer andet end boglighed. Vi glemmer erhvervsskolerne i karakterdebatten, skriver Kasper Philbert i dette debatindlæg
  7. Det skal være slut med at smide millioner af offentlige kroner efter store reklamekampagner for uddannelsesinstitu-tioner, mener SF. Men forslaget afvises af både politikere og rektorer
  8. At sænke lønnen, mens erhvervsskoleeleverne er i lære, ville hjælpe på problemet med manglende praktikpladser, mener en række erhvervsskoledirektører. Hverken blandt arbejdsgiverne eller lønmodtagerne er der dog interesse for at sænke lærlingelønnen