Emne

erhvervsskoler

Dårligt miljø på erhvervsskoler

oMange erhvervsskoler har så dårligt socialt miljø, at eleverne stopper i utide. Hver tredje elev falder fra uddannelsen, og det skyldes især utryghed, dårligt sammenhold og mobning...

Gymnasie-rektorer vil ikke fusionere med håndværksuddannelser

Ungdomskulturen på gymnasier og erhvervsskoler er alt for forskellig til, at uddannelserne kan lægges ind under samme tag, mener formanden for Rektorforeningen, Peter Kuhlmann. Han advarer mod Socialdemokraternes forslag om at fusionere stort set samtlige ungdomsuddannelser

Mistillid

Tendenserne til mistillid over for regeringens intentioner med den offentlige sektor forstærkes af, at en stribe forskellige reformer er i gang med at blive implementeret samtidig. På uddannelsesområdet er der gennemført eller ved at blive gennemført store reformer på næsten alle områder - folkeskolen, gymnasier og erhvervsskoler, videregående uddannelser og universiteter. Og disse ret omfattende reformer falder sammen med de overordnede strukturreformer af hele det kommunale danmarkskort. Det skaber stress, frustrationer og tvivl om, hvor man i virkeligheden er på vej hen. Derfor er der god grund til at overveje en reformpause i de kommede år, som det er foreslået fra flere sider. Ellers er der ingen tvivl om, at de bitre talkrige og mistilliden vil tage til i de kommende år.

Det var endt som en ulighedsskole

Klare krav til eleverne er nødvendige for at skabe mere lighed i skolen, siger Bertel Haarder, der glæder sig over, at "de radikales langvarige dominans over folkeskolen" er væk

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Efterskoler føler sig truet på eksistensen

Regeringen vil målrette 10. klasse mod ’de svageste elever’. Landets efterskoler frygter for deres liv, mens DF maner til besindighed

Ungdomsvalg: R, SF og Enhedslisten stormer frem

Afstemning blandt 100.000 unge viser skred i forhold til 2001: Højrefløjen går tilbage unge vælgere

DEBAT

Citizen Lame *Alt godt Kommer til den som venter Med 25 års forsinkelse Fik vi endelig besked om drivhuseffekt og klimaændring Om et par år, det dårlige drikkevand Og imorgen, måske endelig A og B hold Selvklart, med nogen forsinkelse Det handler jo ftalatisk Om national security! Claus Ankersen Kan ske, kan skade *Uklog af ordskade hænger jeg på grenen over floder af syrlige drops pippende med deres bittesmå spurvetunger: ’Du er ikke som os, du er ikke som os’ Hopla, måske ikke Den grønne gren Nogen må jo forsøge at fodre dem: Hallunk, Heraklit, Himstragims Turist i mit eget liv og i andres Sproget er ukendt før det er skrevet! Claus Ankersen Nedskæringer truer demokratiet *Inden der breder sig en bølge af forargelse over forkælede, demonstrerende studerende, skal man tænke over sammenhængene, når man som her ser hele spektret på gaden, måske undtaget børnehavebørn (de sidder måske hjemme og øver sig på deres tests?)...

Massiv protest mod nedskæring

Danske elever og studerende vil ikke finde sig i regeringens besparelser på uddannelses-området. I dag samles de i fælles protest

Store besparelser på udlændingeområdet

Regeringen svigter integrationen, mener Socialdemokratiet og foreslår at bruge nogle af de mange penge, der spares på asylområdet til at afskaffe starthjælpen

Sider

Mest læste

  1. I fremtiden står Danmark over for massiv efterspørgsel på arbejdskraft i den grønne sektor. For at imødekomme dette skal vi investere i erhvervsfaglige uddannelser og gøre dem til en afgørende aktør i den bæredygtige omstilling, skriver Lars Goldschmidt og Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i dette debatindlæg
  2. De britiske erfaringer viser, at Danmark må opgive at følge en dagsorden om frit valg, privatiseringer, udliciteringer og sociale nedskæringer, hvis udviklingen mod større ulighed skal stoppes. Erfaringerne viser desværre også, at det er meget svært at vende tilbage, hvis man først har forladt velfærdsstatens principper om et solidarisk samfund
  3. I stedet for at snakke om taberuddannelser, adgangskrav og umotiverede elever burde politikerne hæve kvaliteten af erhvervsuddannelsernes indhold. Nyskabende, eksperimenterende uddannelser med et højt fagligt niveau skal nok vinde prestige med tiden
  4. Da jeg var ung, var en studentereksamen det fineste. Nu er det erhvervsuddannelserne, politikerne vil have ungdommen til at vælge. Men politikerne bør blande sig udenom og lade unge vælge selv, begå fejl og lære af dem, skriver SF-byrådsmedlem i dette debatindlæg
  5. Hver anden elev, der har et fysisk eller psykisk handicap, og som går på en erhvervsskole, falder fra, viser en ny undersøgelse. Organisationer kræver mere fleksibilitet på uddannelserne
  6. Et massivt flertal af eleverne på Helsingør Gymnasium har valgt at blokere skolen den 4. marts i protest mod truende nedskæringer, der vil betyde, at uddannelsessektoren ikke bare rammer bunden, men også er nødsaget til at begynde at grave
  7. Byggebranchen er i rivende udvikling, og Danmark har brug for dygtige teknikere. Alligevel har regeringen år efter år valgt at spare benhårdt på deres uddannelser. Som lærer mærker jeg konsekvenserne for mine kolleger, de studerende og mig selv hver dag
  8. At unge først tager en gymnasial- og siden en erhvervsuddannelse kan både være en gevinst for den enkelte og for samfundet. Men sådan ser Finansministeriet ikke på det. Her opfatter man blot uddannelse som en udgift – ikke en værdi