Emne

EU forbehold

Det er forår, det er Søvndal

Søvndals megasucces er både en følge af en klar strategi og - i sidste fase - et produkt af mere tilfældige selvforstærkende processer, der på længere sigt truer succesens holdbarhed

Styrk FN - ophæv forsvarsforbeholdet

Et EU, der kan varetage fredsbevarende opgaver, vil være med til at styrke FN's legitimitet

Lad os stemme om alle fire forbehold

Det vil være det mest reelle at stemme om alle forbeholdene, fordi den enkelte borger måske gerne ser, at Danmark kommer med i den fælles valuta, men ikke ønsker dansk deltagelse i f.eks forsvarssamarbejdet

Museernes tag-selv vægge

Jo mere lukrativt kunstmarkedet bliver, des mere trækker det et skyggemarked med sig

Danmark på vej ud af europæisk politisamarbejde

De danske forbehold er på vej til endnu en afstemning. Debatten cirkler især omkring de mulige lempelser af udlændingeloven

SF: Folkeafstemning: Jo, men kun om to EU-forbehold

Partiformand Villy Søvndal fik et flertal af sin hovedbestyrelse med på åbninger mod EU - men et skeptisk mindretal stritter imod

SF styrer i Europa-politikken

I denne weekend mødes SF's hovedbestyrelse for at tage stilling til de danske EU-forbehold. På overfladen har der været forskellige meldinger fra Villy Søvndal om især det retslige forbehold. Men formandens meldinger er udtryk for en langsigtet politisk strategi for både Europa- og udlændingepolitikken

Måske er der behov for nytænkning om EU i SF

Folkene i SF bør ikke indgå et nyt nationalt kompromis med V-K, S og R

Beskidte forhold

Tiden er kommet til at gøre det af med forbeholdene, som har vokset sig store og generende, siger regeringen

EU-forbehold bliver umulige at fjerne

Det er højst usandsynligt, at danskerne vil stemme ja til at fjerne de danske EU-forbehold, uanset hvor mange argumenter ja-partierne kommer op med. Det er konklusionen fra to danske eksperter på baggrund af ny under-søgelse

Sider

Mest læste

  1. EU-folkeafstemninger de seneste 40 år har alle haft samme mønster: EU-begejstrede politikere, økonomer og erhvervsliv taler om den økonomiske nødvendighed af et ja. Men skeptikernes argumenter om nationalfølelse, identitet og selvstændighed appellerer til vælgerne
  2. Dansk asyllovgivning møder kritik fra otte EU-parlamentarikere, efter at de i går var på besøg i asylcentrene Sandholmlejren, Ellebæk og Kongelunden. Danmark overtræder både internationale konventioner og menneskerettighederne, mener de
  3. Regeringen er under tidsmæssigt pres for at få EU-forbeholdene på det retslige og forsvarspolitiske område ophævet inden for et år. Nye EU-traktatforhandlinger fra 2014-15 risikerer ellers at lægge diskussionen om Danmarks placering i EU død i flere år
  4. Meningsmåling viser, at der er grundlæggende forskel på tilliden til de danske politikerne blandt de borgere, der enten vil stemme for eller imod en ændring af Danmarks retsforbehold. Tillid er netop det, som folkeafstemningen handler om, siger ekspert
  5. Måske er Danmark ved at blive en småstat alene i verden. Vi kan ikke længere stole på USA, og vi er uden for forsvarssamarbejdet i Europa
  6. Vi behøver ikke at opgive vores rets- og forsvarsforbehold for at blive medlem af Europol eller sende danske soldater ud på fredsbevarende missioner ledet af en EU-general. Lad os i stedet give fem sjettedele af Folketinget mulighed for at beslutte Danmarks deltagelse i konkrete og præcist beskrevne områder
  7. 15 år efter, at SF var arkitekten bag de danske EU-forbehold, er partiet nu moden til af afskaffe flere af dem
  8. Det var de små fællesskabers tid, ikke det stores. På en måde var det frygteligt. Og vi vidste jo ikke, at med EF kom der ordentlig rødvin i butikkerne