Emne

EU-traktater

Pia Christmas og EU-dramaet

Konservativ eksformands personlige skuffelse bringer dramaet om dansk EU-politik i fokus

Nej-sigere forbereder retssag for at få afstemning om EU-traktat

Det er ikke juridisk nødvendigt med en folkeafstemning om reformtraktaten, vurderer Justitsministeriet. Politikerne må bestemme, om danskerne skal stemme om den. Nej-sigerne advarer om en ny grundlovssag, hvis MF'erne ender med at tilslutte sig traktaten

SF's botanikere

Det er her, SF bliver interessant. Erfaringerne viser nemlig, at en regering ikke vinder en folkeafstemning, uden at SF er med til at anbefale et ja

R og SF ønsker salami-model til EU-forbehold

Danskerne skal stemme om de fire EU-forbehold hver for sig, hvis det står til Det Radikale Venstre og SF. Det blev klart ved gårsdagens åbningsdebat på Christiansborg

Dyb splittelse i SF om EU-forbehold

De danske EU-forbehold deler vandene i SF.

I hjertet af Europa?

Skal forbeholdene bringes til afstemning et ad gangen eller sammen? Og hvordan kan statsministeren sikre sig SF's opbakning, partiet, der ifølge god politisk latin i dansk politik sidder med nøglen til vælgernes ja.

Den nye regerings vigtigste udfordringer

AfghanistanUmiddelbart er der bred opbakning til at sende danske soldater til Afghanistan, som led i NATO's bestræbelser på at bekæmpe Taleban, terrorisme og opiumsproduktion...

Så rens dog den luft

Oppositionen var ikke til at snakke med, og luften skulle renses. Det var i hvert fald blandt regeringens argumenter for, hvorfor valget kommer nu. Men var det nu også det?

De europæiske vælgere er fuldkommen ligeglade med EU

De europæiske vælgere er bedøvende ligeglade med EU. Men stærkt optagede af bl.a. deres børn, uddannelse, sundhed, arbejde og at kunne holde en ordentlig ferie

Ja tak til at kunne stemme nej

Der er mange symptomer på, hvorfor den nye EU-forfatning ikke er et folkeligt projekt

Sider

Mest læste

  1. Det tysktalende mindretal i Belgien har en stor del autonomi. Om det er inden for Belgien eller i et integreret Europa er lige meget for dem. De ligger under alle omstændigheder i et smørhul EUPEN - Det er ikke så ringe at have sin egen parlamentariske forsamling og tre egne 'ministerier', når man kun udgør et samfund på 70...
  2. Danmarks nej til Maastricht-traktaten blev en gevinst for hele det europæiske samarbejde. Det banede vej for øget åbenhed og integration af østlandene. Rigtigt håndteret kan også Brexit blive et positivt vendepunkt
  3. Vi bliver ved med at sige 'nej', når vi bliver spurgt om EU. Trak-taterne er for indviklede, og det vil aldrig blive muligt at gøre det europæiske projekt til noget nært og forståeligt for borgerne i medlemslandene, vurderer eksperter
  4. "Skal EU's militær adlyde FN?" I kronikken 11. marts svarer de to forfattere, at det skal EU ikke. Det svar er lodret forkert.
  5. Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN
  6. Læserbreve bragt i dagens Information
  7. Danskerne skal stemme om de fire EU-forbehold hver for sig, hvis det står til Det Radikale Venstre og SF. Det blev klart ved gårsdagens åbningsdebat på Christiansborg
  8. Den politiske elites kynisme udfordrer vælgerne og kan igen skabe vælgerskred og nyt politisk landskab