Emne

EU-traktater

Kun en tåbe ...

Uanset hvad så er og bliver det en fornærmelse mod vælgernes intelligens at rense en forfatning for symboler som hymne, flag og føderal målsætning og påstå, at det gør en fundamental forskel

Regeringen dropper folkeafstemning

Hollænderne, der stemte nej til EU-forfatningstraktaten i 2005, skal ikke stemme om tekstens afløser ifølge regeringen i Haag

Dybkjærs besynderlige argumenter

Når Dybkjær proklamerer, at danskerne bør interessere sig meget mere for EU, er det forunderligt, at hun er modstander af folkeafstemninger

Læserbreve

Debat fra dagens avis

EU's ledere taler med to tunger om traktaten

Mens debatten om folkeafstemninger om EU-traktaten tager til i de europæiske lande, kommer der øjensynligt forskellige meldinger om traktatens indhold fra EU's top - afhængigt af, hvem der spørger

Nyrup går baglæns

Poul Nyrup Rasmussen afviser, nærmest hånligt, de tre vismænd, der på Romano Prodis opfordring mandag offentliggjorde deres forslag til, hvad en revision af EU's Amsterdam-traktat bør omfatte...

S-ja til mere union

Socialdemokratiske tillidsfolk i alle kroge af landet siger med weekendens beslutning på partiets ekstraordinære kongres nu ja til den økonomiske og monetære union, et projekt, som mange af dem for bare ni år siden betragtede som et borgerligt projekt...

Den helt store EU-apati

»Det er vigtigt at forsikre kandidatlandene om at det her ikke var et nej til deres optagelse i EU. Denne irske afstemning var snarere et ret blandet sæt af motiver, og ingen af dem handler om at afvise EU-udvidelsen...

EU à la Monty Python

Forfatning. Afstemningen bør mere end noget andet handle om dokumentets manglende evne til at fungere som borgernes forsvar mod den statsmagt, som EU også er. Det er og bliver den vigtigste funktion for en forfatning: at være borgernes forsvar - ikke forvaltningens våben

Sider

Mest læste

  1. "Skal EU's militær adlyde FN?" I kronikken 11. marts svarer de to forfattere, at det skal EU ikke. Det svar er lodret forkert.
  2. Det tysktalende mindretal i Belgien har en stor del autonomi. Om det er inden for Belgien eller i et integreret Europa er lige meget for dem. De ligger under alle omstændigheder i et smørhul EUPEN - Det er ikke så ringe at have sin egen parlamentariske forsamling og tre egne 'ministerier', når man kun udgør et samfund på 70...
  3. Danmarks nej til Maastricht-traktaten blev en gevinst for hele det europæiske samarbejde. Det banede vej for øget åbenhed og integration af østlandene. Rigtigt håndteret kan også Brexit blive et positivt vendepunkt
  4. Konservativ eksformands personlige skuffelse bringer dramaet om dansk EU-politik i fokus
  5. Regeringen er under tidsmæssigt pres for at få EU-forbeholdene på det retslige og forsvarspolitiske område ophævet inden for et år. Nye EU-traktatforhandlinger fra 2014-15 risikerer ellers at lægge diskussionen om Danmarks placering i EU død i flere år
  6. SF kunne gøre bod for deres fejlvurdering i 1992 ved nu at støtte en forkastelse af Lissabon-traktaten
  7. Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN
  8. Nu er det slut. Tak for det. Nu er det tid at begynde for alvor