Emne

EU-traktater

Hollandsk regering overvejer at ignorere EU-nej

Hollandske meningsmålinger spår om en overbevisende sejr til nej-siden ved folkeafstemningen den 1. juni om EU-forfatningen. Regeringen overvejer nu, om den overhovedet skal følge afstemningen, som kun er vejledende

Til kamp mod det nationale hykleri

Slagsmålet om det europæiske budget op til EU-topmødet i dag kunne løses, hvis statscheferne var mindre optagne af egen navle vurderer en af de mest vidende EU-diplomater, Niels Ersbøll

Smart eller snyd

ER DER TO, der står sammen om at undgå folkeafstemning om den nye EU-traktat, er det Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tyske EU-formand Angela Merkel. EU-landenes folkeafstemninger har for unionstilhængerne været et forstyrrende og kriseskabende element i den europæiske integrationsproces, siden Danmark som det første land stemte nej til en traktat i 1992...

Den sidste afstemning?

SOM BESKREVET i dagens avis står den britiske premierminister Gordon Brown over for et betydeligt hjemligt pres for en folkeafstemning om den nye europæiske traktat, der for 14 dage siden så dagens lys efter et kompliceret forhandlingsforløb under et EU-topmøde i Bruxelles

Hed britisk diskussion om EU-folkeafstemning

Den vedtagne nye EU-traktat er 90 procent identisk med den faldne europæiske forfatning, som briterne var blevet lovet en folkeafstemning om. Men nu - efter at Tony Blair sikrede sig britiske undtagelser - skal vælgerne ikke stemme alligevel. Raseriet blandt EU-skeptikere og førende aviser er betydeligt

Pia presser Fogh i EU-strid

Et hårdt opgør mellem regeringen og DF er i vente, hvis regeringen fastholder sin vægring mod en folkeafstemning om EU-traktaten

EL: Danskerne vil spørges om EU-traktat

Et klart flertal af danskerne vil stemme om den nye EU-traktat. Spørg dem, lyder det fra Enhedslisten.

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Europas to fremtider

Om Europa kan få en vigtig rolle på den globale scene i det 21. århundrede vil i vidt omfang afhænge af, om dets nye ledergeneration - Merkel, Sarkozy, Brown - formår at tilføre EU den fremdrift, det har tabt

LÆSERBREVE

Læserbreve bragt i dagens Information

Sider

Mest læste

  1. "Skal EU's militær adlyde FN?" I kronikken 11. marts svarer de to forfattere, at det skal EU ikke. Det svar er lodret forkert.
  2. Danmarks nej til Maastricht-traktaten blev en gevinst for hele det europæiske samarbejde. Det banede vej for øget åbenhed og integration af østlandene. Rigtigt håndteret kan også Brexit blive et positivt vendepunkt
  3. Det tysktalende mindretal i Belgien har en stor del autonomi. Om det er inden for Belgien eller i et integreret Europa er lige meget for dem. De ligger under alle omstændigheder i et smørhul EUPEN - Det er ikke så ringe at have sin egen parlamentariske forsamling og tre egne 'ministerier', når man kun udgør et samfund på 70...
  4. Konservativ eksformands personlige skuffelse bringer dramaet om dansk EU-politik i fokus
  5. Regeringen er under tidsmæssigt pres for at få EU-forbeholdene på det retslige og forsvarspolitiske område ophævet inden for et år. Nye EU-traktatforhandlinger fra 2014-15 risikerer ellers at lægge diskussionen om Danmarks placering i EU død i flere år
  6. SF kunne gøre bod for deres fejlvurdering i 1992 ved nu at støtte en forkastelse af Lissabon-traktaten
  7. Vedvarende brud på FN-pagten kan få meget farlige følger, og derfor advarer vi imod at sætte det i system, at stater foretager militær magtanvendelse uden om FN
  8. Nu er det slut. Tak for det. Nu er det tid at begynde for alvor