Emne

EU's CO2-kvotemarked

DONG taber milliarder på EU’s skibsbrudne kvotesystem

Økonomien i selskabets omstilling til grønnere energiformer trues af de historisk lave priser på CO2-kvoter, der gør kul til den billigste kilde til elproduktion. Standard & Poor’s overvejer nedvurdering af DONG’s kreditrating på grund af det forringede halvårsregnskab

CO2-prisens kollaps kan give ny kul-udbygning i EU

På onsdag prøver Connie Hedegaard at tage første formelle skridt i en tung proces for at få vendt den faretruende kurs for EU’s CO2-kvotepriser. Magtfulde industriorganisationer kæmper mod forsøget på at få prisen op – en række energiselskaber og virksomheder kæmper for

Bunden på vej ud af EU's CO2-kvotesystem

Det bliver billigere og billigere at udlede CO2 i EU. Den danske energisektor slås for opstramning, men det er op ad bakke

Luftslag om CO2 mellem EU og verden optrappes

EU's beslutning om at lade al beflyvning af EU's territorium omfatte af CO2-kvotesystemet er fuldt lovlig, siger generaladvokat. Alligevel kalder 26 lande med Kina, Indien og USA i spidsen til modstand

Klimabelastende EU-industrier scorer milliarder på CO2-kvoter

Der er alt for mange udledningstilladelser i omløb. Alligevel slås stål- og cementindustri mod de stramninger, som Connie Hedegaard netop har tilkæmpet sig en chance for at gennemføre

EUs handel med CO2-kvoter lukket efter hackertyverier

De europæiske CO2-kvoter er blevet et værdipapir, som elektroniske tyve i stigende grad går efter. En række landes datasikkerhed er for dårlig, siger EU-Kommissionen, der har suspenderet handlen med kuldioxiden

Blød aftale om fly og CO2

To ugers forhandlinger i FN’s luftfartsorganisation ICAO er sluttet med en aftale, der fra 2020 sætter loft over CO2-udledningerne fra flytrafikken og samtidig pålægger flyselskaberne at forbedre brændstofeffektiviteten med to pct. pr. år

CO2-prisen bør seksdobles

Økonomisk afmatning og fejlslagent klimatop-møde gør EU's CO2-kvotepris så lav, at grønne investeringer bliver urentable. Britisk miljøkomité vil ligesom Dansk Energi have EU-indgreb for at sikre høj og stabil pris

Elsektor: Indfør en mindstepris på CO2-kvoter

Efter klimatopmødet er EU's CO2-kvotemarked præget af usikkerhed og lave priser. Det ødelægger erhvervslivets incitament til at foretage klimavenlige investeringer, siger Dansk Energi

Sider

Mest læste

  1. Der er alt for mange udledningstilladelser i omløb. Alligevel slås stål- og cementindustri mod de stramninger, som Connie Hedegaard netop har tilkæmpet sig en chance for at gennemføre
  2. Efter ti år med alt for lave CO2-priser må man se i øjnene, at der ikke kan skabes EU-enighed om et kvotesystem, der sikrer grøn omstilling. Derfor må Danmark tage andre ambitiøse lande i hånden og indføre en CO2-afgift for alle sektorer, foreslår Dansk Energi