Emne

fagbevægelsen

’Måske har krisen rundet vores kanter lidt for meget’

Både på nationalt og internationalt plan er fagbevægelsens store udfordring ifølge FTF-formand Bente Sorgenfrey, at politikerne ikke tager arbejdstagerorganisationerne alvorligt. Det er fagbevægelsens egen skyld, mener hun

Arbejderne rejser sig i Egypten

Mens Egyptens præsident Sisi er ved at have styr på sine modstandere i Det Muslimske Broderskab og blandt de unge aktivister, fortsætter kampen for det daglige brød for oprørets rygrad, arbejderne. Det kan blive farligt for Sisi, for det var netop arbejderne, der som de første turde protestere mod Mubarak-regimet

’Sammenhold betyder alt – det får det hele til at køre’

27-årige Robin Løffmann er et af fagbevægelsens nyeste medlemmer – og et af dem, fagbevæ-gelsen skal bygge sin fremtid på. Han ser fællesskabet som den helt store styrke – både i dag og i fremtiden

’Det vigtigste for vores medlemmer er tryghed’

I en alder af kun 32 år er Morten Skov Christiansen allerede kommet til tops i fagbevægelsen som formand for LO Hovedstaden. Som fremtidens mand ser han store uforløste potentialer for en fagbevægelse, der bliver stadig mere presset af udenlandske arbejdsgivere og -tagere

Amerikanske tilstande

I USA kan lønmodtagerne knap leve af de penge, de tjener. 48 kroner i timen er ikke nok til at betale huslejen - heller ikke hvis man har to jobs. I Danmark er arbejderne anderledes vellønnede, men i takt med at flere og flere vender den traditionelle fagbevægelse ryggen, glider det danske arbejdsmarked mod amerikanske tilstande, advarer en ekspert

Cykelsolidaritet

København markedsfører sig som cyklernes by og har ambition om at være det i verdensklasse. Alligevel er forholdene i cykelbranchen præget af jungleloven. Fiflen med regler er udbredt; arbejdsforholdene er ofte elendige, og overenskomster er der kun få af

Støt de ansvarlige fagforeninger

Den tidligere VKO-regering har skabt discountfagforeninger og et farligere arbejdsmarked

Danske maoisters korte stjernestund

I midten af 1970’erne bebudede Dansk Metal en hvidbog, der skulle kortlægge maoisternes økonomi og skadelige indflydelse på arbejdspladserne. Vi maoister var henrykte, men trods massiv omtale blev rapporten aldrig offentliggjort. Da jeg for nylig fandt frem til rapporten i Arbejderbevægelsens arkiv, blev jeg slemt skuffet

Duellen: De unge har den indflydelse, de tager

Formand for HK Kim Simonsen kan ikke genkende billedet af, at fagbevægelsen modarbejder de unge. Tværtimod, mener han

Duellen: Fagbevægelsen er blevet en central for det bestående

Hvis fagforeningerne vil have flere unge medlemmer, bliver den nødt til at give ungdomsafdelingerne økonomisk og poli-tiske selvstændighed, mener 3F’s ungdoms-formand Emil Olsen

Sider

Mest læste

  1. Socialdemokratiet må tage det nødvendige opgør med fagbevægelsen og sikre en barselsorlov med fuld lønkompensation til alle familier med børn under to år Retfærd & Velfærd Vi har som samfund de børn, vi fortjener...
  2. Der er behov for fagforeninger, som profilerer sig som serviceorganisationer med fokus på medlemmernes behov i hverdagen, snarere end som ideologiske kamporganisationer
  3. Så længe kommunismen var en konkurrent til kapitalismen, fik skrækken kapitalister til at afstå fra de vildeste udskejelser. Nu er der ingen hæmninger
  4. I USA kan lønmodtagerne knap leve af de penge, de tjener. 48 kroner i timen er ikke nok til at betale huslejen - heller ikke hvis man har to jobs. I Danmark er arbejderne anderledes vellønnede, men i takt med at flere og flere vender den traditionelle fagbevægelse ryggen, glider det danske arbejdsmarked mod amerikanske tilstande, advarer en ekspert
  5. Dagpengesystemet er blevet udhulet i årtier og nu – hvor titusinder melder sig arbejdsløse – bliver der efterlyst en midlertidigt højere ydelse. Men dagpengesatsen skal ikke bestemmes af, hvor mange mennesker, der er ramt af arbejdsløshed. Den skal altid være på et niveau, vi kan være bekendt
  6. I andet bind af sin omfattende selvbiografi slår Poul Nyrup Rasmussen gentagne gange fast, at han og Auken aldrig var venner
  7. Listen over toppolitikere, der har holdt hånden over Firmaets illegale efterretningsoperationer under Den kolde Krig er lang. I årtier fik den private efterretnings-organisation lov at gøre en pæn del af PET's og FE's ulovlige arbejde
  8. Arne Sejrs borgerligt-konservativt dominerede 'Firmaet' og det socialdemokratiske AIC havde en fælles fjende i kommunisterne, som det kit, der bandt de to politiske modstandere sammen - og dermed fungerede de tre E-tjenester i praksis som én Det skete i sommeren 1997...