Emne

fagbevægelsen

Danske maoisters korte stjernestund

I midten af 1970’erne bebudede Dansk Metal en hvidbog, der skulle kortlægge maoisternes økonomi og skadelige indflydelse på arbejdspladserne. Vi maoister var henrykte, men trods massiv omtale blev rapporten aldrig offentliggjort. Da jeg for nylig fandt frem til rapporten i Arbejderbevægelsens arkiv, blev jeg slemt skuffet

Duellen: De unge har den indflydelse, de tager

Formand for HK Kim Simonsen kan ikke genkende billedet af, at fagbevægelsen modarbejder de unge. Tværtimod, mener han

Duellen: Fagbevægelsen er blevet en central for det bestående

Hvis fagforeningerne vil have flere unge medlemmer, bliver den nødt til at give ungdomsafdelingerne økonomisk og poli-tiske selvstændighed, mener 3F’s ungdoms-formand Emil Olsen

Fagbevægelsen lader os unge i stikken

I stedet for at give unge opbakning og ansvar gør fagbevægelsen alt for at dæmme os ind i ungdomsafdelinger, hvor indflydelse kun er noget, vi leger

Der mangler solidaritet i kampen mod social dumping

Hvordan kan en radikal overhovedet tale imod såkaldt social dumping, når den radikale politik fortsat handler om endnu mere pres på den danske model?

LO glemmer sin klassebaggrund

Hvis LO fusionerer med FTF, kan det blive sværere for organisationen at varetage medlemmernes interesser. For FTF og LO’s medlemmer stammer fra to forskellige klasser, der i vidt omfang har forskellige interesser

Fagbevægelsens medlemmer kan vinde kommunalvalget

Kommunalvalgene oplever vigende deltagelse, fagbevægelsen faldende medlemstal. I Norge havde man samme problemer, men ved at engagere fagbevægelsens medlemmer i at stille direkte krav til lokalpolitikerne fik man vendt udviklingen. Det krævede et opgør med den automatiske partistøtte

Fagbevægelsen frygter flere private forsikringer

En ny form for private arbejdsløshedsforsikringer vækker bekymring internt i fagbevægelsen. Det kan blive enden på flexicurity-modellen, frygter Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Er der ballade i fagbevægelsen?

Laver FOA’s formand Dennis Kristensen igen ballade i fagbevægelsen med truslen om, at forbundet vil melde sig ud af forhandlingsfællesskabet OAO, eller forsøger han i virkeligheden at samle fagbevægelsen til kamp mod arbejdsgiverne?

Ny aftale om modernisering er varm luft

Regeringens nye aftale med en række faglige hovedorganisationer om principperne for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor møder massiv kritik fra andre fagorganisationer og eksperter

Sider

Mest læste

  1. De sidste 40 år har fagforbundene selv været med til at fastfryse lønforskellen mellem mande- og kvindefag. Det afdækker en ny rapport. Hver gang kvindefagene har forsøgt at fjerne uligheden, er de blevet banket på plads af mandefagene
  2. Der er behov for fagforeninger, som profilerer sig som serviceorganisationer med fokus på medlemmernes behov i hverdagen, snarere end som ideologiske kamporganisationer
  3. Så længe kommunismen var en konkurrent til kapitalismen, fik skrækken kapitalister til at afstå fra de vildeste udskejelser. Nu er der ingen hæmninger
  4. Nordens kvinder har blæst til en ny omgang kvindekamp, og de skandinaviske velfærdsstater kan ikke længere regne med deres billige arbejdskraft
  5. Fagbevægelsen siger, at den er imod ulighed. Men i den nye overenskomstaftale har de mere vellønnede fagforeninger igen holdt fast i, at lønstigningerne skal fordeles i procent. Det betyder, at dem med de højeste indkomster, får den største lønstigning, skriver Pelle Dragsted i dette debatindlæg
  6. I USA kan lønmodtagerne knap leve af de penge, de tjener. 48 kroner i timen er ikke nok til at betale huslejen - heller ikke hvis man har to jobs. I Danmark er arbejderne anderledes vellønnede, men i takt med at flere og flere vender den traditionelle fagbevægelse ryggen, glider det danske arbejdsmarked mod amerikanske tilstande, advarer en ekspert
  7. Sygeplejerskers og pædagogers omkostninger ved at strejke i 2008 var så store i forhold til den opnåede lønfremgang, at det vil tage mellem 10 og 15 år, før pengene er 'tjent hjem igen', siger forskere. Udsigten til reallønsnedgang gør bare ondt værre
  8. Det er selvfølgelig absurd at påstå, at 73 procent i dag er venstreorienterede - ikke mindst fordi de påståede venstreorienterede holdninger deles af alle partierne på den borgerlige fløj måske med undtagelse af de konservative. Det siger noget om denne analyseforms uformåenhed og den klassiske højre-venstre akses dalende betydning i forhold til at analysere politiske strømninger. Men det siger også noget om, hvor meget det politiske landskab har flyttet sig alene siden 2001, og hvor meget det betyder, at der ikke længere findes noget parti i Folketinget til helhjertet at artikulere klassiske borgerlige holdninger på det fordelingspolitiske plan