Emne

faglighed

Ytringsfriheden er også en pligt

Ytringsfriheden for offentligt ansatte er under pres. Det kan få alvorlige konsekvenser at fortælle om sine oplevelser

Grænser for gratis arbejde

Studerende bidrager til samfundets vækst og udvikling - ved at deltage på arbejdsmarkedet under studierne og ved at styrke kompetencerne ved studierelevant arbejde. Men det er dumt at arbejde så meget, at studierne forsinkes. Og det er dumt at arbejde gratis. Det er desværre SU-systemets tilbud til dagens studerende

Kampen om skolen

Pædagogiske fraser og ideologiske flotheder har fortrængt respekten for det, der er skolens opgave - faget og fagligheden

Gode råvarer

Hverdag. Slagter, fiskehandler, bager, grønthandler og købmand er på retur - og dermed en faglighed, der går ud over smagen i det daglige

Al denne snak

Jeg går på den mest inspirerende uddannelse og kan se frem til et af de mest betydningsfulde job i samfundet. Alligevel skal jeg have tudet ørene fulde af pressens og politikernes fordomme om læreruddannelsen, mens jeg læser om de nye tiltag til en 'forbedret læreruddannelse'

Principrytteren skal resocialiseres

Middelklassen er indkaldt til studiekreds om princippernes forfald i samfundsdebattør Morten Albæks nye bog om misforholdet mellem det vi siger og det, vi gør

For arbejdets egen skyld

Den amerikanske sociolog Richard Sennett har indledt en ny trilogi om 'materiel kultur', der lægger ud med en rekonstruktion af håndværket som kardinaldyd

Aftale om Kvalitetsreformen giver kun mere bureaukrati

I forligsaftalen hævdes det, at sigtet er, at der skal være tid til borgerservice og bruges mindre på administration. Men effekten af de anførte tiltag vil være den stik modsatte

Da reformpædagogikken blev for meget af det gode

En vellykket analyse af opgøret med reformpædagogikkens lykkelige øjeblikke

Magt er da noget vi taler om

Magtanvendelse over for de psykisk syge, de handicappede eller de ældre går ikke væk af, at man udelukkende fyrer lederen eller medarbejderne - og ellers bare lader stå til. Og magtanvendelse stopper heller ikke ved at vi får mere kontrol, eller flere tilsyn

Sider

Mest læste

  1. Fordi det i Danmark er sådan, at fortidens systemfejl har skabt nutidens velfærdsstruktur, så må de komparative fordele da også skabes ved at ændre velfærdsstaten. Institutionel konkurrenceevne handler derfor ikke bare om at forandre institutioner, men også om at inddrage alle samfundets beslutningstagere
  2. Waldir ’Didi’ Pereira, 72 *Engang var fodbold et spil for gentlemen, og en af de nobleste af dem døde den 12. maj, 72 år gammel. Ingen kender Waldir Pereira, men en hel verden af fodboldelskere lærte Didi at kende som spilfordeleren og strategen på det brasilanske guldalderhold, der vandt VM i 1958 og 1962...
  3. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  4. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  5. Da jeg kom ind på Designskolen i København i 2017, forventede jeg at møde en skole, der var fyldt med potentiale for personlig og faglig udvikling. Men akademiseringen af skolen har fået den til at glemme, hvad den står for. Nu uddannes vi ikke til at være fagspecialister, men i stedet til forvirrede generalister, skriver studerende Asta Dreboldt i dette debatindlæg
  6. Har børnelitteraturen sit eget reservat i det litterære landskab? Findes der i dette reservat en særlig afart af litteratur, der udvikler sig efter sine egne love? Og er det en litteraturform, som kræver en særlig form for faglighed, således at forskere, kritikere og formidlere uden specialuddannelse hverken kan, vil eller skal have adgang til reservatet?
  7. Vi flygtninge og indvandrere bliver enten opfattet som fremmede eller som ’danskere’, der er ingen mellemvej
  8. Som kunstkritiker befinder man sig i et underligt vakuum uden formelle redskaber, der kan danne skelet for en analytisk tilgang til værker som Marco Evaristti, der indtog en ret, tilberedt i hans eget fedt