Emne

faglighed

Vi behøver flere som Klods Hans

Hvis eleverne indprentes viden uden at øve kreativitet, så bliver de som Klods Hans' to brødre, siger hjerneforskeren Kjeld Fredens, kritiker af den fremherskende læringsstrategi i folkeskolen "Tidligere fik man et rollehæfte, man kunne læse op efter...

Zapperbørn skal bide i det sure æble

Henrik og Catherine er lærerstuderende og selv børn af den selvbevidste zapper-generation - men den ansvarsløse selvrealisering er slut. Fagligheden skal tilbage (2. SEKTION - Studiestart) Folkeskolens dagligdag er ikke for usikre lærere med en svag personlighed...

Arbejdets grænseløse IT-ekstase

Den sidste rest af fleksibilitet i det offentlige forsvinder, når kommunikationen med borgerne er ofret på IT-diktatets alter og alle henvendelser foregår elektronisk Det virtuelle rum Da det arbejdende folk i sin tid forlod landsbyerne og markerne og bondeidentiteten, tog det ind til byerne...

Samtænk skole og fritidshjem

Af HANS RUNGE KRISTOFFERSEN forældrevalgt medlem af Fællesrådet for folkeskolen i København Kan Per Bregengaard i kraft at sit embede som borgmesteren påvirke realiseringen af forslagene, så de bliver præget af hans egne forringelses-tanker Folkeskolen Debatten om samtænkning mellem skole og fritidshjem har i medierne fokuseret meget på fritidsinstitutionernes fremtid - som institution betragtet...

Det synlige selv

Henrik Wivel opviser alle sine veludviklede analytiske evner i mødet med den store kunst og litteratur Essays "Den, som har adgang til kilden, behøver ikke at gå til vandkrukken," skrev Leonardo i Traktaten om maleriet, udgivet posthumt i 1651...

Læserdebat

Skjulte udlændinge 11. AUG. - Det er trist, når jeg må konstatere, at jeg som fri borger - med midler, der er betalt skat af - ikke kan hjælpe personer, som er i akut nød! Dette at kriminalisere danskeres ret til at hjælpe flygtninge i Danmark kan kun opfattes som øvrighedens reaktion på den mistillid, som disse handlinger er et udtryk for...

Jordemoderarbejde bærer ikke lønnen i sig selv

Vi tager udfordringen op fra lederen den 17. juni, og krænger hermed sagtmodighedens trøje af 118,- i timen Hvor meget jordemoder kan man få for 118 kroner i timen i dagtiden, med et tillæg på 16 kroner om natten? Som udmærket beskrevet i Information, drejer den igangværende konflikt sig om for lav løn i forhold til uddannelse, ansvar, skifteholdsarbejde, og fleksibilitet...

Minister tog imod

'Nu er det nok'-oprøret udmøntede sig i går i en Studenterrigsdag Knap 200 forårskåde 'Nu er det nok'-aktivister var i går værter for en uhøjtidelig bryllupsfest på Rådhuspladsen...

Lille håb for Det Jyske Kunstakademi

Århus kommune nedsætter et udvalg, som skal se på akademiets fremtid Det vil være en katastrofe, hvis Det Jyske Kunstakademi bliver nødt til at lukke, siger Århus kommune. Men afviser samtidig umiddelbar økonomisk støtte til det lukningstruede akademi...

Politisk flertal mod industristyret forskning

Politikere vil have klare grænser mellem forskning og kommercielle interesser - 'Vi bør styrke uafhængig forskning', siger S Et flertal i Folketinget vil stække den kemiske industris indflydelse på den europæiske kræftforskning...

Sider

Mest læste

  1. Vi flygtninge og indvandrere bliver enten opfattet som fremmede eller som ’danskere’, der er ingen mellemvej
  2. Fordi det i Danmark er sådan, at fortidens systemfejl har skabt nutidens velfærdsstruktur, så må de komparative fordele da også skabes ved at ændre velfærdsstaten. Institutionel konkurrenceevne handler derfor ikke bare om at forandre institutioner, men også om at inddrage alle samfundets beslutningstagere
  3. Har børnelitteraturen sit eget reservat i det litterære landskab? Findes der i dette reservat en særlig afart af litteratur, der udvikler sig efter sine egne love? Og er det en litteraturform, som kræver en særlig form for faglighed, således at forskere, kritikere og formidlere uden specialuddannelse hverken kan, vil eller skal have adgang til reservatet?
  4. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  5. Da jeg kom ind på Designskolen i København i 2017, forventede jeg at møde en skole, der var fyldt med potentiale for personlig og faglig udvikling. Men akademiseringen af skolen har fået den til at glemme, hvad den står for. Nu uddannes vi ikke til at være fagspecialister, men i stedet til forvirrede generalister, skriver studerende Asta Dreboldt i dette debatindlæg
  6. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  7. 'Ny faglighed', 'studiekompetence', 'progression' og 'innovative evner' er alle centrale ord i den nye gymnasiereform. Men hvad betyder ordene? Information har spurgt de ansvarlige politikere
  8. Demokratiet har det bedre end nogensinde før, men politikerne er i gang med at ryste dets fundament uden offentlighedens bevågenhed. Vi udveksler værdier, men glemmer argumenterne, og imens skrider staten længere og længere ind i privatsfæren, uden at nogen tager anstød. Jørn Loftager udreder 90’ernes danske paradigmeskift og forklarer, hvorfor skolegang og aktivering angår diskussionen om demokrati