Emne

faglighed

Julebryg og dannelse

Er almen dannelse noget, vi kan blive enige om? Det blev diskuteret i anledning af sprogprofessor Jørn Lunds nye bog Sidste Udkald HISTORIELØS Det er dagen efter J-dag og D-dag...

Mindre spræl i 10. klasse

Hidtil har der været en bred vifte af tilbud på 10. klasseområdet, men nu vil ministeren indskrænke fri- og efterskolernes muligheder for at lave anderledes løsninger Fremover vil 10...

LÆSERDEBAT

Prop og bro 5. OKT. - I Information den 5. okt. 1998 lykkes det Ebbe Sønderriis at interviewe et par københavnske borgmestre og flere højerestående embedsmænd om udviklingen i den privatbaserede biltrafik i København uden med ét ord at nævne, hvilke konsekvenser indvielsen af Øresundsbroen vil få i Storkøbenhavns indre kerne (altså København og Frederiksberg kommuner)...

Danmark læser på lektien

Den internationale læseundersøgelse, der i 1994 afslørede danske elevers dårlige læsefærdigheder, har sat sit fodaftryk i flere love sidenhen og dannet baggrund for hundredevis af initiativer på alle niveauer Initiativerne Der gik en chokbølge gennem Danmark i 1994, da det gik op for danskerne, hvad der stod i den internationale læseundersøgelse...

Medicinske Århus-historier

Uakademiske erindringer fra Palle Juul-Jensen Ny bog Efter et møde i Sundhedsstyrelsen i 1977 om hospitalsvæsenets udbygning spiste Palle Juul-Jensen - frygtet dekan for Det lægevidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet - frokost med hospitalsdirektør Vinther Møller...

De er ikke som de andre

Antallet af elever, der henvises til folkeskolens vidtgående specialundervisning, er steget kraftigt. Årsagen er en stigning i antallet af handicappede børn, men også en ændret handicapforståelse, mener amterne En reel stigning i antallet af handicappede børn og unge samt en faglig udvikling, der har ført til en ændret handicapforståelse...

Nye uddannelser bliver smallere og mere specialiserede

To uddannelser, der før var kendetegnet ved deres bredde, er blevet smallere og mere spcialiserede. Den vej går det på flere uddannelser, advarer eksperter Kommende folkeskolelærere og bibliotekarer starter i år på to nye uddannelser, som har to ting til fælles: De studerende får mere valgfrihed, og de får mulighed for at gå i dybden med fag efter egne ønsker...

10. klasse et hit blandt elever

Efterskolernes Sekretariat mener ikke, at eleverne er blevet hørt i spørgsmålet om reformen af 10. klasse. Derfor kommer de nu med deres egen undersøgelse Elever, der vælger 10...

Højskolen for demokratiets skyld

Nogle påstår, at fortaleren for demokrati og frihed, Højskolen, ikke følger med tiden. Lad os hellere vende det rundt og sige, at det er tiden, der ikke følger med Højskolen For snart en del uger siden læste jeg en artikel om en ny udvikling i højskoleverdenen...

Kvindelige præster betaler høj pris

Bogen om de første kvindelige præsters historie er en bog om, hvordan en af det gamle klassesamfunds sidste bastioner faldt NY BOG Det er i dag 50 år siden de første kvinder blev ordineret som præster i den danske folkekirke, og i dag er over en tredjedel af de danske præster af hunkøn, men de lever ikke et stille liv med puslen i havens bede og åndelige sysler i studerekammeret, sådan som det var typisk for præstegårdslivet i 1948...

Sider

Mest læste

  1. Vi flygtninge og indvandrere bliver enten opfattet som fremmede eller som ’danskere’, der er ingen mellemvej
  2. Fordi det i Danmark er sådan, at fortidens systemfejl har skabt nutidens velfærdsstruktur, så må de komparative fordele da også skabes ved at ændre velfærdsstaten. Institutionel konkurrenceevne handler derfor ikke bare om at forandre institutioner, men også om at inddrage alle samfundets beslutningstagere
  3. Har børnelitteraturen sit eget reservat i det litterære landskab? Findes der i dette reservat en særlig afart af litteratur, der udvikler sig efter sine egne love? Og er det en litteraturform, som kræver en særlig form for faglighed, således at forskere, kritikere og formidlere uden specialuddannelse hverken kan, vil eller skal have adgang til reservatet?
  4. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  5. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  6. Tiden er kommet til at gøre op med eksamen og karakterer, som vi kender dem. De er overleveringer fra en svunden tid!
  7. Når børne- og undervisningsministeren tager eleverne til eksamen i deres praktiske valgfag, viser hun dem, at vi som samfund værdsætter praktiske kompetencer lige så meget som boglige kompetencer
  8. Dansk Mellemøstdækning har hidtil været domineret af jødisk klingende navne. Men nu er en ny generation af talentfulde mellemøst-reportere med muslimsk baggrund på vej, og de skal kæmpe for at forsvare deres journalistiske faglighed