Emne

faglighed

Kvindelige præster betaler høj pris

Bogen om de første kvindelige præsters historie er en bog om, hvordan en af det gamle klassesamfunds sidste bastioner faldt NY BOG Det er i dag 50 år siden de første kvinder blev ordineret som præster i den danske folkekirke, og i dag er over en tredjedel af de danske præster af hunkøn, men de lever ikke et stille liv med puslen i havens bede og åndelige sysler i studerekammeret, sådan som det var typisk for præstegårdslivet i 1948...

Hvem søger 'at mobilisere skolens folk' med 'hurraord'

Frustrationen vokser, når det påstås, at projektundervisning som sådan står i vejen for en effektiv tilegnelse af faglige færdigheder FOLKESKOLE I folkeskolen og i ungdomsuddannelserne gøres der for tiden mange vigtige erfaringer med at udvikle elevernes selvstændighed, engagement og handlekraft bl...

I det politiske simulationskammer

Masserne, det grå flertal uden tale, er til fri afbenyttelse for alle. Vi er vidner til et bemærkelsesværdigt samspil imellem dem, som ingenting har at sige, og masserne, som ikke taler ESSAY Charles Darwin, manden der for eftertiden har fået lov til at stå som eksponent for den eksakte videnskabs sejr over de mytiske eller religiøse verdensanskuelser, havde en fætter...

Øf-øf hurra!

Noget vås, at medierne er fulde af livsstilsfnidder, siger presseforsker SOLOINTERVIEW Der er for mange meninger og for lidt solid baggrundsorientering, saglig oplysning og dybdeborende journalistik i moderne presse...

Vi lytter gerne til lærerne

Svar til Bjarke Møllers angreb på de såkaldte 'magthavere på bjerget' - Det Pædagogiske Forsøgscenter i Rødovre FOLKESKOLEN Hvor er det dog pinligt, når en lederskribent (bjm i Informations bagsideleder den 14...

Skolens genmæle

Hvor er det dog velgørende, når erfarne skolefolk som læreren og forhenværende studielektor, cand.pæd. Holger Henriksen tager bladet fra munden og går til angreb på politikernes flove kæleri, halvfemsernes tomme hurraord, og psykologernes og metakonsulenternes nye sprogtyranni...

At vende en fastlåst situation

Center for Eksperimentel Byøkologi - et grønt videnscenter i Roskilde - har gode erfaringer, såvel med beskæftigelses-resultater som med opbygning af et positivt udsyn på livet DE UANBRINGELIGE Arbejdsløse er for tiden uanbringelige...

Kvalitetsløft

Nyrup-Jelved regeringen lover kvalitetsløft og højere uddannelsesstandard, men den nye undervisningsminister Margrethe Vestager og forskningsminister Jan Trøjborg kommer på en vanskelig opgave En højere uddannelsesstandard er en forudsætning for et aktivt demokrati...

Kritikere stemples som elitære

Er det udelukkende afskaffelsen af karakterer, der kan gøre gymnasiet til et lykkeligt sted at være - for alle? GYMNASIET "Efter vores mening er den overvældende karakterorientering et massivt problem, da den forhindrer eleverne i at udvikle deres interesser, faglighed og viden," skriver Camilla Hutters og Nina Blom Andersen i Information den 11...

At vende en fastlåst situation

Center for Eksperimentel Byøkologi - et grønt videnscenter i Roskilde - har gode erfaringer, såvel med beskæftigelses-resultater som med opbygning af et positivt udsyn på livet UANBRINGELIG Arbejdsløse er for tiden uanbringelige...

Sider

Mest læste

  1. Vi flygtninge og indvandrere bliver enten opfattet som fremmede eller som ’danskere’, der er ingen mellemvej
  2. Fordi det i Danmark er sådan, at fortidens systemfejl har skabt nutidens velfærdsstruktur, så må de komparative fordele da også skabes ved at ændre velfærdsstaten. Institutionel konkurrenceevne handler derfor ikke bare om at forandre institutioner, men også om at inddrage alle samfundets beslutningstagere
  3. Har børnelitteraturen sit eget reservat i det litterære landskab? Findes der i dette reservat en særlig afart af litteratur, der udvikler sig efter sine egne love? Og er det en litteraturform, som kræver en særlig form for faglighed, således at forskere, kritikere og formidlere uden specialuddannelse hverken kan, vil eller skal have adgang til reservatet?
  4. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  5. Da jeg kom ind på Designskolen i København i 2017, forventede jeg at møde en skole, der var fyldt med potentiale for personlig og faglig udvikling. Men akademiseringen af skolen har fået den til at glemme, hvad den står for. Nu uddannes vi ikke til at være fagspecialister, men i stedet til forvirrede generalister, skriver studerende Asta Dreboldt i dette debatindlæg
  6. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  7. Demokratiet har det bedre end nogensinde før, men politikerne er i gang med at ryste dets fundament uden offentlighedens bevågenhed. Vi udveksler værdier, men glemmer argumenterne, og imens skrider staten længere og længere ind i privatsfæren, uden at nogen tager anstød. Jørn Loftager udreder 90’ernes danske paradigmeskift og forklarer, hvorfor skolegang og aktivering angår diskussionen om demokrati
  8. 'Ny faglighed', 'studiekompetence', 'progression' og 'innovative evner' er alle centrale ord i den nye gymnasiereform. Men hvad betyder ordene? Information har spurgt de ansvarlige politikere