Emne

fangeudlevering

Nye fangesager mod Danmark på vej

Forsvarsministeriet beskyldes for at misbruge sin magtposition i et forsøg på at forhindre ni irakiske fangers forsøg på at få erstatning

Flere kendte de reelle fangetal fra Irak

Hærens Operative Kommando modtog et væld af rapporter fra den danske styrke i Irak, hvor oplysninger om antallet af tilbageholdte indgik, men få havde overblik over det samlede tal, blandt andet fordi der herskede vild forvirring om, hvornår en tilbageholdt var ’tilbageholdt’

Det man siger ...

Det er Søren Espersen, der uden skyggen af dokumentation gør sig til skuresvamp for den borgerlige regering

Ekspert: Brite-finte kan ende med dom mod Danmark

Det danske forsøg på at tørre fangeansvaret i Irak af på andre lande bør føre til en juridisk diskussion af, om en sådan omgåelse af folkeretten er retligt holdbar, og en politisk diskussion af om vi overhovedet støtter principperne bag menneskerettighederne, mener ekspert

Fangesagen er en del af en global trend

Den danske fangesag er ikke unik. Den minder om USA’s brug af Guantanamo-basen og Europas samarbejde med Nordafrika om at stoppe asylansøgere. Der er tale om et spil ’katten efter musen’, hvor visse lande gennem kreativ juridisk tænkning forsøger at undgå at tage ansvar for menneskerettighederne

Irakisk fængselsinspektør krævede at deltage i dansk fangetilsyn

Det er en helt fundamental regel, at lokale myndigheder ikke må være til stede under tilsyn med fanger. Alligevel fik irakiske og britiske myndigheder ved flere lejligheder lov til at overvåge danske tilsyn med irakiske fanger

Irakiske myndigheder overvågede danske fangetilsyn

Under danske tilsynsbesøg blev irakiske fanger afskåret fra at tale frit om de irakiske myndigheders metoder, afslører dokument fra Forsvaret. Et brud på basale principper, siger eksperter

Folketinget venter efter to år stadig på svar om brite-fanger

Mere end to år har Folketinget afventet svar på, hvad der er sket med 52 irakiske fanger, som de danske styrker har overleveret til briterne i løbet af Irak-krigen. Forsvarsministeriet har ignoreret en klar henstilling fra Folketingets Præsidium

Fangesagen: Det var umuligt at holde styr på alle fanger

Militærjurist bad om yderligere ressourcer til at gennemføre tilsyn i irakiske fængsler, men ønsket blev aldrig efterkommet, og en effektiv kontrol med irakernes behandling af fanger overdraget af dansk styrke var under de givne forudsætninger umulig

Irak-styrke havde intet overblik over fanger

I Danmark oplyste Anders Fogh Rasmussen og Søren Gade flere gange i 2004 til Folketinget, at der blev ført tilsyn med fanger udleveret til irakisk varetægt. Men i Irak havde de danske styrker ikke styr på, hvad der blev af fangerne, fortæller militærjuristen, der skulle føre tilsynene

Sider

Mest læste

  1. De danske myndigheder modtog utallige advarsler om det problematiske i at udlevere fanger til de amerikanske styrker i Afghanistan – blandt andet fra Jægerkorpset egen chef. Det fortalte den afghanske fanges advokat Tyge Trier i Højesteret i går
  2. Den afghanske fangesag, som i går blev indledt i Østre Landsret, fik en højst udsædvanlig start. Først var kronvidnet forsvundet, så dukkede han alligevel op, blot for at nægte at vidne hvorefter retsformanden pludselig afbrød retsmødet
  3. I over halvdelen af godt 600 undersøgte sager er der ifølge ny FN-rapport sket fangemishandling i afghanske fængsler. Hækkerup må stoppe al udlevering af fanger, kræver Enhedslisten og menneskerettighedsorganisationer