Emne

fertilitet

Problemet er overforbrug, ikke overbefolkning

Jo rigere og mere storforbrugende man er, desto mere frygter man befolkningstilvæksten. Men i stedet for entydigt at rette skytset mod u-landenes høje fødselsrater burde bekymrede vesterlændinge skrue ned for deres egen krævementalitet

Rød regering vil give gratis fertilitets-behandling

Antallet af børn født ved hjælp af fertilitetsbehandling er faldet markant med regeringens brugerbetaling. Barnløse vil igen kunne få gratis behandling, hvis en rød regering kommer til, lyder løftet. Venstre kalder det 'ren populisme'

Æg til salg, sæd til salg

Er det at sammenligne med prostitution, når kvinder får penge for at donere æg? Er det snarere mænd, der 'sælger sex', når de donerer sæd? Eller er det markedsgørelsen af den menneskelige forplantning som sådan, der burde vække bekymring?

Grænser for arvehygiejne

Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte kvinde, der skal vogte over, hvor meget handicap et samfund skal tolerere

Opråb til danskerne: Se så at få nogle børn

Det er på høje tid, at politikerne laver en samlet strategi for at forebygge den danske befolknings udbredte ufrugtbarhed

Gamle koner bør ikke føde børn

Bommert-redaktionen går ind i noget så fint som en etisk problemstilling, hvor der kan siges for og imod - på baggrund af en nok så alvorlig sag fra Spanien

Oprør mod den perfekte mor

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende stiger og stiger. Og det er ikke så mærkeligt, at der er flere og flere, der udsætter moderskabet, når et ja til at blive mor i dag virker som om et ja til at blive del af en religiøs sekt

Ny fertilitetsbehandling: Frosne fostre

Der er godt nyt for barnløse par, der døjer med hormonterapi: Chancerne for graviditet kan markant forbedres, hvis overskydende fostre nedfryses

70 år og nybagt mor

Et indisk ægtepar er efter 55 års ufrivillig barnløshed blevet velsignet med en nyfødt datter

Sider

Mest læste

  1. Sundhedsstyrelsen vil ’oplyse’ unge kvinder om fertilitet via deres praktiserende læger. Men der findes ikke én kvinde i dette land, der ikke ved, at hendes fertilitet har en udløbsdato, skriver litteraturanmelder Mathilde Moestrup i denne klumme
  2. Vi har længe talt om overbefolkning, men udviklingen er vendt. Der fødes i dag så få børn i Vesten og den industrialiserede verden, at halvdelen af kloden ikke længere kan opretholde sin befolkning. Og mens mange glæder sig på klimaets vegne efter årtiers paroler om vækst, er en række eksperter bekymrede. For vi er ikke gearet til så radikal forandring
  3. Folkeovertroen havde alligevel ret. Videnskabsmænd hævder nu at kunne påvise, at menneskelig adfærd påvirkes målbart af cyklussen hos Jordens trofaste drabant
  4. Spies, DR og Københavns Kommune har de seneste uger lavet tiltag, der ligner én stor, biopolitisk kampagne for reproduktion. Men skal staten blande sig i sine borgeres æggebeholdning og sexliv? Og hvad er præmissen for fertilitets- og demografidiskussionen egentlig?
  5. Jeg er 32 og har ingen aktuelle planer om at få børn. De sidste, der skal blande sig i den beslutning, er Københavns Kommune og Danmarks Radio
  6. Anna Grynnerups forskning kan give barnløse i behandling svar på, præcist hvor lille deres chance for at få børn er. Det kan gøre dem i stand til selv at vælge, om de vil fortsætte en behandling, der gør nogle par »næsten besatte«
  7. Soloforældre er lige så gode forældre som andre. Det er der videnskabeligt belæg for. At anklage solomoderskab for at være skadeligt for barnet er derfor misvisende. I stedet burde vi sikre bedre vilkår for at skabe familie tidligere i livet, skriver fire forskere i dette debatindlæg
  8. Men de vestlige lande har endnu ikke betalt halvdelen af de penge, de for 10 år siden lovede at bruge på at forbedre kvinders forhold